Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Tipus de certificats: espai restringit a l'administrador de l'aplicació i al personal emissor amb permís per poder definir els tipus de certificats. Ací s'especifica la seva descripció i si accepta o no l'emissió manual, és a dir, des de la mateixa aplicació CEO. Alhora, en aquest apartat, també s'autoritza els emissors, és a dir, s'identifica a les persones concretes o el servei de la universitat que pot emetre cadascun dels tipus de certificats i es dissenya la plantilla amb el text que presentarà el document oficial. Per a més informació consulteu Configuració prèvia
 • Revisió de certificats: en aquesta secció de l'aplicació es recopilen els certificats pendents de revisar. Hi poden accedir tant el personal emissor com els caps de servei. Els emissors supervisen els certificats que han generat i els aproven per a la seva validació final. I els caps de servei consulten els certificats emesos en la seva àrea i que estan pendents de revisió. Per a obtenir més informació vegeu Com es revisa un certificat oficial?
 • Emissió de certificats: aquesta pantalla recull els certificats emesos i indica el seu estat (pendent de revisar, pendent de moderar, aprovat o denegat). Els emissors veuen tots els certificats que han creat i els caps de servei tots els que ha generat personal del seu servei. A més, ací els emissors poden crear de forma manual aquells tipus de certificats que ho prevegen i als quals se li haja autoritzat. Consulteu Com s'emet un certificat oficial?, per a més informació.
 • Aprovació de certificats: apartat només habilitat per als caps de servei que són els responsables últims d'aprovar o rebutjar l'emissió d'un certificat oficial. La validació final permet generar el document amb la signatura digital del Secretari/ària general. Per a més informació consulteu Com s'aprova i es genera un certificat oficial?

Podeu ampliar la informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici en el document Elements comuns de les aplicacions.

...

 • Emissió manual: marqueu aquesta casella si voleu que el certificat es puga emetre manualment des de la mateixa aplicació de Certificats oficials. Per a més informació consulteu Emetre certificats des de la mateixa aplicació. 
 • Descripció: heu d'incloure una descripció del tipus de certificat tant en Català com en Castella i Anglès.  
 • Connector: text que enllaça amb el càrrec en el peu de signatura. Si poseu "per la" i en el càrrec "cap del Servei de Recursos Humans", en el certificat apareixerà com "per la cap del Servei de Recursos Humans".
 • Càrrec signant: ací escriviu el càrrec que voleu que conste en el certificat de la persona signant. 

...

 • Des de la pestanya Ubicacions lògiques, també podeu especificar quin servei de l'UJI podrà emetre un tipus de certificat. En aquest cas, s'autoritzarà al conjunt d'usuaris que integren el servei. Com en el cas anterior, cal que polseu Afegir i indiqueu el Nom i l'EMail a través de la finestra Cercar registre. Si necessiteu eliminar-ne algun, heu de prémer el botó Esborrar.

Autoritzar un servei de l'UJI com a emissor de certificats Image RemovedAutoritzar un servei de l'UJI com a emissor de certificats Image Added 

Anchor
plantilla
plantilla
Dissenyar la plantilla del certificat

...

 • Comodins: paraules o conceptes que preveieu que s'han de substituir i personalitzar per una dada concreta, com per exemple el nom o DNI de la persona destinatària o també l'objecte que se certifique, com són els dies i hores d'un curs de formació. Heu de tenir present que alguns dels comodins els substitueix l'aplicació automàticament i d'altres els haurà d'especificar manualment l'emissor durant la creació del certificat. Per a més informació consulteu Emetre certificats des de la mateixa aplicació.  
 • Etiquetes de formateig: és informació enquadrada pels signes menor que i major que < > que indica les característiques que ha de tenir una part del text. Es col·loquen envoltant la paraula o el text per donar-li un format, com ara lletra negreta < b >, cursiva < i > o subratllada < u >, com podeu observar en la imatge de sota. 

...

També teniu la possibilitat d'incloure un logo al certificat, a més de l'estatutari de l'UJI que ja està incorporat per defecte. Us heu de situar en la pestanya Logo i fer clic en Examinar per pujar i adjuntar una imatge. Si desitgeu eliminar-la, només cal que polseu el botó Esborrar imatge

Agregar un logo a la plantilla d'un certificat Image RemovedAgregar un logo a la plantilla d'un certificat Image Added

En qualsevol moment, podeu fer clic en el botó Previsualitzar per veure, en una nova finestra, el resultat del disseny de la plantilla. Tingueu present que en aquest moment encara no incorpora la signatura digital, ja que només s'afig quan el o la cap del servei l'aprova. El document es presenta de la següent forma: 

...

El sistema permet emetre certificats tant manualment des de la mateixa aplicació CEO com, automàticament, des d'altres de l'UJI que estiguen integrades. 

Abans d'entrar en detall de com s'emeten els certificats, cal que tingueu present que en la pantalla Emissió de certificats els emissors podreu consultar la relació de certificats que hàgeu creat vosaltres, tant des de CEO com des d'altres aplicacions, i com a caps de servei, tindreu accés als que haja generat personal del vostre servei. Com podeu veure en la imatge de sota, aquest llistat apareix en una taula amb diverses columnes de dades. Per a obtenir més informació sobre el funcionament de Taules de dades consulteu Elements comuns de les aplicacions.

...

 • Estat: indica la situació en què es troba un certificat a través d'una boleta. Si passeu per sobre amb el cursor, apareixerà la informació de l'estat segons el color: 
  • Marró: pendent de revisar per part de la persona emissora. 
  • Taronja: pendent de moderar i, per tant, a l'espera que el o la cap del servei l'aprove o el denegue.
  • Roja: certificat denegat per part del cap o la cap del servei.
  • Verda: certificat aprovat pel cap o la cap del servei i que, per tant, ja incorpora la signatura digital. Significa, a més, que ja s'ha enviat la notificació a la persona destinatària. 
 • DNI Destinatari: identificació de la persona a qui va dirigit el certificat.
 • Nom Destinatari 
 • Mail Destinatari
 • Data Creació: indica el dia en què es crea el certificat, és a dir, en el moment en què l'emissor pitja el botó Crea Nou o el genera des d'una aplicació externa. 
 • Data Certificat: data que consta públicament en el certificat com a dia d'emissió, encara que no coincidisca amb el de creació o aprovació en l'aplicació.
 • Data Moderació: dia en què el o la cap del servei aprova o denega el certificat. Per a més informació consulteu Com s'aprova i es genera un certificat oficial?
 • Data Recollida: només apareix si s'introdueix manualment el dia en què el destinatari/ària recull físicament el certificat oficial. 

...

 • Esborrar: podeu eliminar un dels certificats que hàgeu creat prèviament, sempre que encara no haja estat aprovat pel cap o la cap del servei. Si necessiteu esborrar un certificat aprovat, heu de posar-vos en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU). En el manual Centre d'Atenció a Usuaris | CAU (usuaris) podeu trobar més informació sobre com crear una incidència al CAU.
 • Editar Data de Recollida: a través d'aquest botó podeu introduir o modificar la data en què el destinatari/ària recull el certificat oficial. Comproveu que quede reflectit en la columna Data Recollida de la taula. 
 • Motiu de rebuig: aquest botó s'activa per als certificats que han estat denegats. Si el polseu, podreu consultar, en una nova finestra, el motiu pel qual el o la cap de servei ha rebutjat aprovar-lo. Per a més informació consulteu Com s'aprova i es genera un certificat oficial?
 • Imprimir: per generar el certificat en pdf en català, castellà o anglès (sempre que s'haja definit amb anterioritat en els tres idiomes en la Configuració prèvia). Heu de tenir present que si el certificat està pendent de moderació, és a dir, d'aprovació encara no incorporarà la signatura digital9055109244. Només s'haurà afegit en els certificats aprovats. 

...

Per crear un certificat des de la mateixa aplicació CEO, cal que aneu a la pantalla Emissió de Certificats del menú principal. Heu de tenir present que podreu generar certificats des de CEO sempre que s'haja especificat prèviament en la configuració. Per a més informació vegeu Definir els tipus de certificats. Per generar un nou certificat cal que polseu el botó Crear Nou i seguiu els passos que s'expliquen a continuació:  

 1. Primer, heu d'escollir obligatòriament el Tipus de certificat que voleu generar (entre aquells que teniu autorització) i prémer Següent.
  Finestra per seleccionar tipus de certificat
 2.  A continuació, indiqueu la Descripció, és a dir, el detall del certificat (si és d'assistència o de formació, per exemple). N'heu de triar una de les que es despleguen. Ací, també podeu personalitzar el Text de l'anvers, és a dir, la informació addicional o complementària que incorporarà el certificat en la cara anterior. Cal que l'empleneu en cadascun dels idiomes en què estarà disponible el document a través de les pestanyes Català, Castellà i Anglès. Convé subratllar que aquesta informació no incorporarà la signatura digital del Secretari/ària General, només reservada per al text del certificat oficial. Un cop introduïdes aquestes dades torneu a polsar Següent. 
  Completar les dades de la descripció del certificat

 3. En tercer lloc, identifiqueu la persona (destinatària) a qui voleu emetre el certificat. Heu d'especificar si és un usuari intern de l'UJI o extern.

  • En cas d'usuari intern, cal que feu clic sobre qualsevol dels camps de DNI, Nom o Email. Aleshores accedireu al cercador de registres, com podeu veure en la imatge de sota. Recordeu que heu d'introduir almenys tres caràcters en Expressió per tal de fer la cerca. En trieu un i polseu Seleccionar
  • En cas d'usuari extern, heu d'omplir de forma manual els camps amb el seu DNI, Nom i Email

  Un cop empleneu la informació torneu a polsar el botó Següent.
  Identificar el destinari del certificat

 4. Seguidament, s'obri una nova finestra on veureu la Data d'emissió (correspon a la Data de certificat, és a dir, el dia en què es crea o s'emet el certificat) i la Data d'inici de certificat (dia en què comença l'objecte que se certifica com, per exemple, el dia d'inici d'un curs de formació). Per defecte, l'aplicació les fica de forma automàtica però podeu posar la que desitgeu fent clic a sobre i marcant un dia sobre el calendari. En aquesta mateixa finestra es mostra el Text del certificat, en cadascun dels idiomes que heu definit prèviament vosaltres com a emissors o administradors. Cal subratllar que aquest text no el podeu modificar des d'ací sinó que ho heu de fer des de la configuració de la plantilla. Fixeu-vos, a més, que apareixen, just a sota, el llistat de Comodins que preveu aquest certificat, definits també prèviament en la plantilla. Com podeu observar en la imatge de sota, alguns els ompli directament l'aplicació, de forma automàtica, amb les dades del destinatari i d'altres els heu de ficar vosaltres de forma manual. Convé que tingueu present que els haureu d'incloure en cadascuna de les pestanyes dels idiomes. Quan hàgeu completat tota la informació, torneu a polsar Següent.  
  Finestra amb el text del certificat amb els comodins fixats prèviament en la plantilla

 5. Aleshores veureu que s'obri una finestra on podeu previsualitzar el certificat en cadascun dels idiomes que estiguen disponibles per a aquest tipus de certificat. Heu de tenir en compte que si apareix algun camp en roig, com passa en l'exemple de sota, vol dir que és un comodí que no heu emplenat correctament. Per acabar de generar el certificat cal que feu clic en el botó Finalitzar. Comproveu que apareix creat en la pantalla d'Emissió de certificats. A partir d'aquest moment, podreu fer la seva revisió per remetre'l posteriorment al cap o la cap del servei que és qui l'ha d'aprovar o rebutjar. Per a més informació vegeu Com es revisa un certificat oficial? 
  Previsualització del resultat del text del certificat en diversos idiomes

Anchor
integrada
integrada
Emetre certificats des d'aplicacions integrades 

...

La revisió d'un certificat és un pas necessari abans de l'aprovació definitiva per part del cap o la cap del servei, tant si el certificat s'ha creat des de la mateixa aplicació CEO com si s'ha fet des d'una d'externa. Tant els emissors com els caps de servei podeu consultar els certificats emesos pendents de revisió des de l'apartat Revisió de Certificats del menú principal. Aquesta pantalla és similar a la d'Emissió de Certificats. Per facilitar-vos la cerca també inclou uns Filtres per buscar certificats per Tipus, Descripció i/o Any. I, en la part inferior, es mostra la relació de certificats pendents de revisió en una taula amb el detall per columnes.

Apartat des d'on es revisen els certificats Image RemovedApartat des d'on es revisen els certificats Image Added

Heu de marcar el certificat o certificats que voleu revisar i, seguidament, podeu fer diverses operacions. Com podeu observar en la imatge superior, teniu el botó Visualitzar per mostrar en la pantalla el resultat del certificat en qualsevol dels idiomes disponibles, sense incloure encara la signatura digital. Un cop hàgeu comprovat que s'ha generat correctament, podeu validar-lo polsant el botó Acceptar i enviar a aprovació. Si considereu que conté errors o que s'ha de tornar a crear podeu eliminar-lo a través del botó Esborrar. Per generar, de nou, un certificat heu de seguir les indicacions del punt Com s'emet un certificat oficial?

Convé que tingueu present que, un cop feu clic en Acceptar i enviar a aprovació, l'aplicació enviarà, de forma automàtica, un correu electrònic al cap del vostre servei notificant-li que té certificats pendents d'aprovació. El o la cap del servei és qui pot i té la responsabilitat de la validació final del certificat. Serà en aquest procés quan s'afegirà la signatura digital 9055109244 al document, com s'explicarà amb detall en el següent punt del manual. 

...

Aquesta pantalla presenta els mateixos filtres que els apartats Emissió de Certificats i Revisió de Certificats. En podeu buscar per Tipus, Descripció i/o Any. En la taula de sota, també apareix el llistat de certificats pendents d'aprovació amb la informació per columnes. 

...

Cal que marqueu la casella que hi ha davant del certificat o seleccionar-los tots alhora amb la casella que hi ha al costat de la columna DNI Destinatari. A través del botó Visualitzar podeu consultar el resultat del certificat i comprovar si tot està correcte. Si no detecteu cap error, podeu polsar el botó Aprovar per tal de validar definitivament el document. Convé que tingueu molt present que és, en aquest moment, quan s'inclou la signatura digital del Secretari/ària General. Aleshores, s'enviarà un correu electrònic a l'emissor/a per notificar-li l'aprovació del certificat que havia creat. 

Botó per validar un certificat des de la pestanya Aprovació de certificats Image RemovedBotó per validar un certificat des de la pestanya Aprovació de certificats Image Added

Paral·lelament, l'aplicació envia un correu electrònic al destinatari/ària, com el de sota, per notificar-li que té un nou certificat oficial publicat en el seu Portafirmes personal. 

...

Si, en canvi, detecteu alguna incidència o error podeu fer clic en Rebutjar per denegar la validació del certificat. En aquest cas, haureu d'apuntar el Motiu en la finestra que s'obri i, per últim, polsar Rebutjar certificat. Així, l'emissor/a sabrà per què no s'ha aprovat el certificat que havia creat en la pantalla Emissió de certificats. Vegeu Com s'emet un certificat oficial? per a obtenir més informació.

...