Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En funció del vostre lloc de treball, teniu l'obligació de completar la vostra jornada laboral durant unes hores concretes al dia (de 9 a 14h en jornada de matí i de 15 a 20h per la vesprada). Si no acudiu al lloc de treball per un motiu justificat, heu de sol·licitar el permís corresponent a través de l'aplicació Gestió de permisos del PAS (IGLU > Recursos humans > Laboral > Gestió de permisos del PAS). Cal que el demaneu prèviament. Si excepcionalment no podeu fer-ho de forma anticipada, ho haureu de fer amb posterioritat i adjuntant la documentació justificativa. Cal que comuniqueu la vostra absència i la raó al Servei de Recursos Humans, així com al cap o la cap del vostre servei, preferentment durant l'hora després de l'inici de la jornada, excepte per causes justificades que ho impedisquen. 

...