Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anchor
a4
a4
Manuals i documentació
Tots els manuals nous o revisats s'han ubicat en un únic repositori (Índex de manuals disponibles) que manté el CAU. Hi ha més informació[ ací|http://www.uji.es/serveis/si/manuals/].
Que és un Compte d'Usuari?
El Compte d'Usuari és la teua identitat online en la Universitat Jaume (UJI). Una vegada estableixes el teu Compte d'Usuari UJI, obtens un únic identificador o credencial (parella nom d'usuari/clau d'accés) amb la capacitat d'accés al teu correu electrònic, als ordinadors connectats a la xarxa, a la gestió administrativa, a l'Aula Virtual, a serveis d'impressió i a molts altres.
Com posar-se en contacte?
Servei d'Informàtica - Universitat Jaume I, Edifici de Rectorat i Serveis Centrals.Campus del Riu Sec. 12071 Castelló de la Plana Tel. +34 964 72 90 99. Fax. +34 964 72 89 35. Adreça electrònica: mailto: adm-si@uji.es / {+}http://www.si.uji.es.+
Centre d'Atenció a Usuaris (CAU): http://cau.uji.es cau@uji.es +34 964 38 7400
Anchor
a5
a5
Què he de fer si...?
En cas de dubte, sempre podeu adreçar-vos al Centre d'Atenció a Usuaris (CAU): http://cau.uji.es cau@uji.es+34 964 38 7400
Les consultes més recurrents sempre tenen a vore amb el compte d'usuari, per això s'ha preparat l'Ajuda amb la gestió de compte d'usuari i clau d'accés a la UJI. Us recomanem una lectura abans de seguir.
No obstant, us presentem una selecció de les preguntes i respostes més freqüents:
a) Vull canviar la clau d'accés (password):
Es por canviar fàcilment la clau d'accés del vostre compte corporatiu d'usuari mitjançant el single sign-on SSO - Punt únic d'entrada (http://sso.uji.es). Si no disposeu d'un certificat digital [reconegut per l'UJI], només podreu canviar la clau si recordeu l'antiga.
Si teniu algun problema, haureu d'adreçar-vos al CAU.
b) No recorde la clau d'accés:
Si disposeu d'un certificat digital [reconegut per l'UJI] podreu resoldre aquesta incidència vosaltres mateix al
http://sso.uji.es. Una vegada en esta pàgina, podràs sol•licitar la recuperació de la teua clau d'accés, seleccionant 'Opcions del compte' i després 'Canvi clau d'accés amb certificat'. Addicionalment, si seleccioneu 'Canvi clau d'accés amb STORK', podeu fer servir el DNIe o, també, el certificat de la FNMT.
També s'ha enllestit un altre mecanisme que permet obtenir una nova clau d'accés utilitzant el mòbil. Una vegada en
http://sso.uji.es, podràs sol•licitar la recuperació de la teua clau d'accés, seleccionant 'Opcions del compte' i després 'Recuperar clau d'accés amb mòbil'. Òbviament, aquest requerix el registre previ, a la base de dades de la Universitat, del telèfon mòbil de l'usuari. Si no el teniu registrat, ho heu de fer accedint al formulari 'Telèfon mòbil'. Aquest formulari de l'e-UJIer@ està a l'apartat 'Personal', sota l'epígraf 'Identificació' o 'Altres serveis' (https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji20781).
Per a això, el sistema et demanarà el NIF, el número de telèfon mòbil i la data de naixement. A continuació se t'enviarà una clau al mòbil que hauràs d'introduir en la casella corresponent. Aquest codi no és la nova clau d'accés, sinó un factor de seguretat addicional, necessari en un pas intermedi que garanteix la confidencialitat del procediment.
Hi ha un mecanisme extraordinari de petició i resolució manual per al cas
No recorde l'usuari i/o la clau d'accès (més informació en Com usar el mecanisme 'No recorde l'usuari i/o la clau d'accés').
En altre cas i donat que, per motius de seguretat i autenticació, les claus d'accés no es canviaran per telèfon, correu electrònic o qualsevol altra via que no facilite la identificació inequívoca del sol·licitant, haureu de:

...