Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents
maxLevel3

...

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'Assistent de preinscripció heu de contactar amb InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre) o amb el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE). Podeu enviar les vostres consultes o dubtes a l'adreça electrònica info@uji.es o telefonar al número 964 38 77 77 en horari d'atenció, de 9 a 20 hores. 

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i els divendres de 9.30 a 17 h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari 

  • Camp validable. Casella que requereix una dada d'informació i que està configurada per a acceptar només un format o tipus de dada. En una adreça de correu electrònic, per exemple, cal que hi haja una arrova @ o en els camps de telèfons o codi postal, números. Si no és així, el sistema ho detecta com a error i no deixa continuar amb el procediment.

  • Escola de Doctorat. Centre que, mitjançant cursos, seminaris, accés a infraestructures i amb la supervisió d'investigadors i investigadores amb experiència acreditada en el seu camp, té com a missió la formació de la propera generació de personal investigador.

  • Matrícula. Inscripció d'un alumne preinscrit admès per a cursar un programa acadèmic de formació o qualsevol altra activitat universitària. Per a obtenir més informació, consulteu la pàgina web de Matrícula.

  • Negociat de màsters. Unitat administrativa del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants que s'encarrega de la gestió dels màsters oficials de l'UJI.

  • Preinscripció. Acció d'apuntar-se a un curs, màster, grau, programa de doctorat o qualsevol altra activitat que haurà de ser ratificada posteriorment amb la matrícula. Per a més informació, consulteu la pàgina web de Preinscripció.

...