Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

El Control d'Accés per Targeta de Proximitat (RFID) permet controlar l'obertura d'una porta governada per un tancament elèctric. Amb la tecnologia de targetes de proximitat sense contacte, només cal apropar-la al lector per rebre la lectura o l'intercanvi d'informació.

Gallery
includefichador1.jpg,fichador2.jpg
columns3
titleTipus de lectors RFID
 

             Fitxador estàndard de l'UJI RFID

...