Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
titleIr a la versión en castellano

Table of Contents

...

Què és el spam

Spam és un terme d'origen anglesa en la qual es refereix a un missatge electrònic no desitjat, no sol·licitat i amb remitent desconegut, enviat a una gran quantitat d'usuari. El terme spamming és l'acció d'enviar els missatges electrònics i spammer és la designació donada al seu autor.

...