Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
titleIr a la versión en castellano

Table of Contents

Resum executiu

Hi ha disponible diverses infraestructures per al servei de connexió a escriptori remot, cadascuna dotada d'eines adequades als diferents perfils professionals. Trieu la que siga més apropiada al vostre perfil i credencials: 

...

Pots ampliar la informació en les seccions següents.

Què és el servei de Connexió a Escriptori remot?

Amb el servei de connexió a escriptori remot pots connectar-te a un equip servidor que executa un entorn Windows (amb les seues aplicacions i serveis habituals o els que, prèviament, s'haja determinat) des d'un altre equip client, que execute Windows o un altre sistema operatiu, que estiga connectat a la mateixa xarxa o a Internet. Per exemple, podries usar tots els programes, arxius i recursos de xarxa de l'equip del treball des de l'equip de la teua casa, com si estigueres assegut davant de l'equip del treball.

...

En aquest document es descriu, de manera bàsica, el cas particular del servei de 'Connexió a Escriptori remot' de MS Windows 10.

Anchor
Consideracions
Consideracions
A tenir molt en compte

Note
A l'escriptori remot trobarem disponibles la major part de les eines habituals en el nostre equip Windows d'escriptori, especialment l'accés a les aplicacions client/servidor de l'e-UJIer@ (Navegador Oracle Forms), incloent l'accés als recursos compartits (com el 'disc X' o les impressores).

...

Info

És important recalcar que aquest servei, molt exigent en recursos TIC, està pensat per accedir a eines de propòsit específic. No té sentit fer servir aquest servei per, v. g., accedir a l'MS Office que podem tenir disponible al nostre equip personal (MS Office 365: Instal·lació per a ús personal).

Tip
Per a evitar que els recursos TIC es malgasten, les sessions es tancaran automàticament després de 10 minuts d'inactivitat. Per això, si preveieu interrupcions superiors a 10 minuts, heu de guardar el treball abans.


Anchor
Necessitats
Necessitats
Què es necessita per a accedir a l'Escriptori remot

Windows 10 ja porta incorporat el client rdesktop. És una implementació d'un programari client per al protocol d'escriptori remot patentat de Microsoft. Rdesktop és un programari gratuït i de codi obert, subjecte als requisits de la Llicència Pública General de GNU, versió 3, i està disponible per a Linux i BSD, així com per a Microsoft Windows.

...