Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
titleIr a la versión en castellano

...

Tot i que esperem que Microsoft solucione en breu el problema, per donar continuïtat al servei, en tractar-se d'un servei necessari per al treball diari i especialment per al teletreball, hem configurat un nou tipus de connexió del tipus "SSTP", que no es veu afectada per aquest problema.

...

...