Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3.- Polsar en  "+" per a afegir la nostra connexió VPN, introduïm les dades i polsar a guardar.

        

4.- Ara ja està la VPN configurada.

...