Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1.-Polsar sobre la icona "Preferències del sistema" en la barra d'eines i, a continuació, sobre la icona de xarxa

Image Removed

Image Added

2212px2.-Polsar sobre la icona "+" a la part inferior dreta per a afegir una interfície del tipus VPN i L2TP sobre IPsec, tal com es mostra en la imatge.

Image RemovedImage Added

3.- Marcar l'opció "Mostrar estat de VPN en barra de menús" i seleccionar "Ajustes d'autenticació" per a completar la informació corresponent al secret compartit.

Image Removed

...

titleIMPORTANT

...

Image Added

4.- Ara polsar en avançat per a finalitzar la configuració. En aquesta pantalla hem de marcar l'opció de "Enviar tot el trànsit a través de la connexió VPN". 

...

5.- Ja hem acabat amb la configuració.  Quan connectem ens sol·licitarà l'usuari i clau d'accés de la Universitat Jaume I.Image Removed

Warning
titleIMPORTANT

En el nom d'usuari, només s'indicarà l'usuari, sense @uji.es

Image Added

6.- Per a desconnectar-nos n'hi ha prou amb accedir a la icona que apareix en barra superior dreta. 

...