Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
titleIr a la versión en castellano

Table of Contents

Anchor
_Ref37072285
_Ref37072285
Anchor
_Toc37172413
_Toc37172413
Introducció

...

En el menú Edita, polsar en Preferències...:
Image RemovedImage Added
En el següent quadre de diàleg, farem clic, en la llista de l'esquerra, en Signatures, i després, en la secció Creació & aparença, en el botó Més...:

Image RemovedImage Added
Traurà un altre quadre de diàleg, en el que farem clic al botó Nou... per a crear una aparença nova o seleccionarem una aparença de la llista i farem clic al botó Edita...:


Image RemovedImage Added
La qual cosa ens traurà un altre quadre de diàleg:
Image RemovedImage Added
Ací, per fi, començarem a perfilar la aparença de la nostra signatura.

...

En la secció Configura el text podem triar quina informació del certificat volem que aparega. I, el més important, podem llevar el logotipus d'Adobe de la signatura personalitzada desmarcant l'opció logotip:

Amb Logotip marcat:


Image RemovedImage Added
Sense Logotip marcat:

...