Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Table of Contents

...

Què és l'Agència de col·locació?

L'Agència de col·locació és una eina en línia perquè empreses puguen gestionar les seues ofertes de treball per a professionals amb perfils universitaris. A través d'aquesta plataforma, les empreses sol·liciten la inclusió en l'Agència i inclouen les seues ofertes d'ocupació, perquè els candidats s'hi puguen presentar. Com a única obligació, l'empresa ha d'informar del resultat del procés selectiu indicant la persona contractada, la data i el tipus de contracte, a través de la mateixa aplicació informàtica. Podeu ampliar la informació en el web de l'Agència de col·locació

Accés a l'aplicació

Per registrar-se i accedir a l'Agència de col·locació necessitareu les credencials de l'UJI (usuari i contrasenya). Si no en teniu, primer haureu de presentar la sol·licitud d'accés a través del Registre Electrònic, tal com s'explica en el punt d'aquest manual Com us podeu inscriure a l'Agència de col·locació? 

Un cop tingueu les credencials, podreu accedir a l'aplicació des d'aquest enllaç o des de la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU (seguint aquesta ruta: Inserció professional i pràctiques > Agència de col·locació empreses > Entitats d'Agència de Col·locació). Podeu trobar més informació sobre el funcionament d'aquesta plataforma en el manual IGLU.Accés a l'Agència des de l'IGLUImage Removed

...

Podeu ampliar la informació sobre la descripció del procediment, la documentació que es demana i la normativa que regula el procediment enaquesta pàgina web

Qui pot utilitzar l'Agència de col·locació?

Qualsevol empresa interessada a formar part de l'Agència de col·locació de l'UJI pot utilitzar aquest servei per poder incloure les seues ofertes d'ocupació. Cal subratllar que no està contemplat l'ús de l'Agència per a pràctiques en empresa ni per a beques, només per a contractes laborals. 

Quines obligacions heu de complir?

L'empresa ha d'informar obligatòriament del resultat del procés selectiu indicant la persona contractada, la data i el tipus de contracte. Podeu ampliar la informació en el punt Com informeu del resultat del procés selectiu d'una oferta?

Anchor
inscripcio
inscripcio
Com us podeu inscriure a l'Agència de col·locació?

Heu de tramitar la sol·licitud per accedir a l'Agència de col·locació a través del Registre Electrònic. D'aquesta manera, també obtindreu les credencials de l'UJI en cas que no en tingueu. Heu d'adreçar la vostra petició a l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), indicar 'Alta en l'Agència de col·locació' i adjuntar la següent documentació: 

 • Sol·licitud d’accés a l’Agència de Col·locació signada.

 • Còpia del DNI

 • Còpia dels poders notarials com a representant de l'entitat

En el manual Registre Electrònic trobareu informació de com utilitzar aquesta eina informàtica. Si voleu ampliar la informació sobre les credencials de l'UJI consulteu el document  document Ajuda per registrar el compte d'usuari. 

Una volta l'OIPEP haja rebut i comprovat la documentació, us arribarà a l'adreça de correu electrònic que hàgeu especificat en la sol·licitud, un missatge com el de sota amb les credencials (usuari i contrasenya) perquè pugueu accedir a l'aplicació i introduïu les vostres ofertes. Correu electrònic que reben les empreses amb les credencials per accedir a l'AgènciaImage Removed

...

Podeu accedir a l'aplicació directament des de l'enllaç que incorpora el correu electrònic o des d'aquest enllaç (IGLU > Inserció professional i pràctiques > Agència de col·locació empreses >Entitats d'Agència de Col·locació). És  És una eina totalment en línia i les empreses us encarregueu de fer el seguiment de l'oferta, del procés de selecció i d'informar del resultat del procés, tant si contracteu una persona candidata de l'Agència com una persona externa o queda vacant. 

La inscripció a l'Agència de col·locació és anual. Quan estiga a punt de caducar, rebreu a la vostra adreça un correu electrònic per renovar la vostra subscripció. Si esteu interessats en continuar en l'Agència, cal que polseu sobre el botó Renovar.  

Com es crea una oferta?

Una volta disposeu del nom d'usuari i contrasenya, podreu gestionar les vostres ofertes. Com s'ha mencionat, podeu accedir a través d'aquest enllaç o a través de l'IGLU (Inserció professional i pràctiques > Agència de col·locació empreses >Entitats d'Agència de Col·locació). 

En la primera pantalla, com podeu veure en la imatge de sota, haureu de llegir i acceptar la política de privacitat de dades i les condicions legals d'ús. Cal que polseu el botó Acceptar les condicions d'ús.Pantalla per acceptar les condicions legals d'úsImage Removed

...

A continuació, podreu revisar les Dades de la vostra entitat. És important que estiguen actualitzades. Si detecteu algun error, poseu-vos en contacte amb l'OIPEP a través de l'adreça electrònica agenciacolocacion@uji.es Pantalla per revisar les dades de l'entitatImage Removed

...

A través de la pestanya Ofertes podeu:

 • Crear una nova oferta: heu de tenir present que les ofertes que creeu no seran publicades, fins que les revise i les active l'OIPEP. 

 • Cercar ofertes de la vostra entitat. Teniu un filtre disponible per buscar-les pel seu estat:

  • Actives: aquelles que estan publicades en l'Agència i que, per tant, els candidats poden presentar sol·licituds. 

  • Històriques: ofertes que ja estan caducades i que ja s'ha acabat el termini per a presentar sol·licituds. 

  • Pendents: ofertes que estan pendents de revisió per part de l'OIPEP i a l'espera de ser publicades. 

  • En revisió: ofertes en què l'OIPEP ha fet algun comentari, després de revisar-la, perquè l'empresa la millore o faça alguna modificació. 

  • Desestimada: ofertes que han estat descartades per l'OIPEP perquè consideren que no són adequades per a publicar-les. 

...

Per generar una nova oferta cal que polseu sobre la icona de la suma de color verd Crear una nova oferta i, a continuació, empleneu els camps amb la descripció i característiques de l'oferta (càrrec, tipus de contracte, titulació requerida, categoria, funcions, jornada laboral, salari, etc.). Fixeu-vos que els camps obligatoris apareixen marcats amb un asterisc. Si voleu més informació sobre què és un camp obligatori consulteu el document Elements comuns de les aplicacionsÉs important que indiqueu les dates d'Inici i Fi de publicació de l'oferta, és a dir, el període que voleu que l'oferta estiga disponible en l'Agència de col·locació per a rebre sol·licituds dels candidats. Quan tingueu tota la informació de l'oferta ficada, podeu polsar Insertar com una nova oferta. Heu de tenir present que abans de ser activada i publicada, l'oferta serà revisada per l'OIPEP per confirmar que s'ajusta als estàndards d'ocupació de les titulacions universitàries. FormulariImage Removed

...

FormulariImage Removed

Quan publiqueu una oferta, s'aconsella que tingueu en compte aquestes recomanacions:

 • Recordeu i anoteu el nom de l'oferta per després localitzar-la fàcilment per veure els candidats quan es tanca o quan heu d'informar del resultat del procés selectiu. També és útil que guardeu el codi de l'oferta. Cadascuna en té un d'associat,

  que el

  que el sistema fica automàticament quan es crea. El podeu consultar des de la pestanya Ofertes, quan polseu en la icona del llapis de l'oferta. 

 • És important que guardeu en la vostra agenda la data en què es publica l'oferta i la data en què es tanca i deixa d'estar publicada, per poder revisar els candidats que s'han inscrit, fer el procés de selecció i, posteriorment, informar del resultat. 

 • Si necessiteu fer alguna modificació en una oferta, cal que polseu la icona del llapis des de la pestanya Ofertes i, posteriorment, polseu el botó Guarda oferta actual. Amb el botó Volver a Entidades Cooperadoras tornareu a la pantalla de les Dades de l'entitat. Heu de tenir en compte, però, que qualsevol canvi que apliqueu, serà revisat per l'OIPEP. L'oferta tornarà a passar a l'estat de Pendent i no es publicarà fins que l'OIPEP valide les noves condicions i l'active. 

 • Les empreses esteu obligades a notificar el resultat del procés de selecció. Podeu ampliar la informació en Com informeu del resultat del procés selectiu d'una oferta? 

Com podeu cercar les ofertes de la vostra empresa?

Com s'ha mencionat, a través de la pestanya Ofertes, podeu cercar les ofertes de la vostra empresa pel seu estat: Actives, Històriques, PendentsEn revisió Desestimada. Cercador d'ofertes Image Removed

...

Si feu clic sobre l'oferta, podreu veure les persones candidates interessades. Quan una persona s'inscriu en l'oferta apareix en color groc com a En procés en la columna de l'esquerra. Persones candidates d'una ofertaImage Removed

...

Podeu accedir a la fitxa de la persona candidata, fent clic sobre el nom. Com podeu veure en l'exemple de sota, es mostren totes les seues dades. Quan hàgeu completat el procés de selecció, cal que feu clic sobre Seleccionat (en color verd) en la columna de la dreta per indicar el candidat o candidats que s'adeqüen al perfil i les característiques de l'oferta i polseu Descartat (en color roig) en la resta de candidats. Així tots les persones inscrites coneixen en quina situació es troba el procés. Perfil de la persona candidataImage Removed

...

Perfil de la persona candidataImage Removed

Així veuen l'oferta els candidats. Si desitgeu més informació podeu consultar el manual Agència de col·locació (candidats i candidates)Exemple de com veuen els candidats una oferta laboral Image Removed

...

Anchor
resultat
resultat
Com informeu del resultat del procés selectiu d'una oferta?

Com s'ha mencionat, les empreses teniu l’obligació d’informar del resultat del procés selectiu. Si al cap de 15 dies d'haver tancat l'oferta, no ho feu, el sistema us enviarà de forma automàtica i diàriament un correu electrònic, com el de sota, recordant-vos que heu de notificar-ho i registrar les dades relatives a la persona contractada.  Correu que recorda que cal informar del resultat del procés de seleccióImage Removed

...

Podeu informar del resultat del procés des de l'enllaç directe del correu, a través d'aquest enllaç o accedint directament a l'aplicació. Cal que cerqueu l'oferta en la pestanya Ofertes i feu clic en la icona del llapis per editar-la o fer-hi modificacions i, a continuació, introduïu les dades en la part de sota del formulari i polseu el botó Guarda dades procés selectiu.  

 • Si heu contractat una persona candidata de l'Agència de col·locació, haureu d'especificar les seues dades.

 • Si heu contractat una persona externa a l'Agència de col·locació, haureu de ficar que el lloc ha quedat VACANT.

 • Si cap persona candidata s'ha inscrit a l'oferta o durant la selecció no heu trobat cap persona qualificada per a aquest lloc, haureu de posar que el lloc de treball ha quedat VACANT.

...

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) a  a través de l'adreça de correu electrònic agenciacolocacion@uji.es o als telèfons telèfons 964 387 072/ 074 

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

 • Activa. Estat d'una oferta que està publicada en l'Agència de col·locació i està disponible perquè els candidats puguen presentar sol·licituds. 

 • Candidat/a. Persona que s'inscriu en una oferta d'ocupació.

 • En revisió. Estat d'una oferta en què l'OIPEP ha fet algun comentari, després de revisar-la, perquè l'empresa la millore o faça alguna modificació. 

 • Desestimada. Estat d'una oferta que ha estat descartada per l'OIPEP perquè considera que és adequada per a publicar-la. 

 • Històrica. Estat d'una oferta que està caducada i, per tant, s'ha acabat el termini per a presentar sol·licituds. 

 • Oferta. Proposta d'ocupació que ofereix una empresa a través de l'Agència de col·locació perquè les persones interessades s'inscriguen com a candidats.

 • Pendent. Estat d'una oferta que es troba pendent de revisió per part de l'OIPEP i a l'espera de ser publicada. 

 • Vacant. Resultat del procés de selecció d'una oferta quan cap persona s'hi ha inscrit, no s'ha trobat cap persona qualificada per al lloc de treball o s'ha contractat una persona externa a l'Agència de col·locació. 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.