Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En les taules amb ordinador de la marca HP, que només tenen un connector frontal, cal inserir el micròfon amb molta cura per a no tòrcer el connector i que puga trencar-se.

Image RemovedImage Added

En les aules que encara tenen altres marques d’ordinador (Acer, Gateway), s’ha col·locat un adaptador en el micròfon perquè hi ha dos connectors minijack en el PC (auriculars i micròfon), per la qual cosa només s’ha d’usar el connector del micròfon (roig si té color) o el connector que no està subjectat amb cinta adhesiva. S’ha de col·locar en el minijack (femella) del PC de color rosa o on indique “micròfon”.

Image RemovedImage Added   Image RemovedImage Added   Image RemovedImage Added   Image RemovedImage Added

Per a usar aquest micròfon, ha de subjectar-se l'enganxament a la solapa del vestit, de manera que es quede el més a prop possible de la boca. Ha de comprovar-se sempre que la pestanya que hi ha en el cilindre intermedi estiga en posició OFF/Smartphone, perquè en mode càmera no funciona.

Image RemovedImage Added

Warning
titleADVERTÈNCIA

En finalitzar la classe, sempre cal tindre precaució a l'hora de traure el connector del PC, perquè no es doblegue o es quede dins de l'ordinador. 

...