Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

AVÍS: Actualment aquest manual es troba en fase de actualització.

Table of Contents
maxLevel1

Què és Kalendas?

Aplicació informàtica destinada al personal investigador que ha de registrar la dedicació horària de les accions de recerca en projectes que requereixen justificació. D'aquesta manera, es pot fer un seguiment i justificació d'acord als requisits de finançament que s'estableixen en els projectes europeus i estatals. 

Aquesta eina informàtica permet fer una gestió realista de les hores dedicades als projectes, recollir el detall de l'activitat diària de cada persona que participa en un projecte i concretar-ho en els paquets i tasques de cadascun dels projectes. El sistema recull tota aquesta informació desglossada de la dedicació de cada investigador i investigadora i genera els informes horaris, coneguts com a timesheets, per a poder presentar-los en la justificació corresponent. En els projectes europeus, els informes dels membres de l'equip són validats, en primer lloc, per l'investigador o investigadora principal del projecte i, posteriorment, el Vicerector/a d'Investigació s'encarrega d'aprovar els timesheets del personal investigador principal. En el cas dels projectes autonòmics i estatals, només és necessària la validació de cadascun dels investigadors i, en el cas dels ERASMUS KA2, és el Vicerector/a de Relacions Internacionals qui s'ocupa de validar els informes horaris del personal investigador principal. 

Kalendas, a més, està configurada perquè reculla informació dels registres horaris tant de l'aplicació de Gestió horària com de Seguiment docent. D'aquesta manera, automàticament queden reflectides les hores que registra el Personal Investigador (PI) contractat per a projectes i les hores de docència registrades pel PDI a través dels dispositius de lectura instal·lats en les aules i laboratoris. Podeu obtenir més informació sobre el funcionament d'aquestes dues aplicacions en els manuals de Gestió horària Seguiment Docent

Aquesta aplicació està disponible en valencià, castellà i anglès. 

Accés a l'aplicació

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Investigació > Control horari > Kalendas.

Podeu accedir-hi directament a través de l'enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22505

...

Per a obtenir més informació vegeu Maneig de la pàgina d'inici del document Elements comuns de les aplicacions

A continuació, en els següents punts del manual, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que podeu fer a l'aplicació.

...

 • Kalendas se sincronitza amb l'aplicació de Gestió horària, de manera que els registres que fa el PI amb la seua targeta són els que, després, es mostren en Kalendas. En aquests casos, no s'apliquen algunes restriccions com la limitació de superar la jornada laboral màxima o de registrar hores en dies festius. Per tant, el nombre d'hores de Kalendas ha de coincidir amb els dels registres de Gestió horària

 • Podeu registrar hores tots els dies de l'any a excepció dels diumenges, festius, 24 i 31 de desembre i els dies del mes d'agost en què la Universitat està tancada. Podeu trobar més informació sobre el calendari laboral, els permisos i la seua regulació en el https://www.uji.es/serveis/rrhh/base/pas/calendarilaboral/

...

 • La jornada diària màxima permesa és de 9,5 hores. En el cas del PI, que fitxa amb tarjeta, aquesta limitació no s'aplicca ja que Kalendas agafa les dades de la jornada registrada en Gestió horària.

 • No hi ha jornada mínima diària, sempre que el total d'hores de la setmana s'ajuste a la dedicació estipulada en el vostre contracte. 

 • En general, en cada setmana natural han de registrar la dedicació estipulada en el contracte a temps parcial.

 • En les setmanes amb un festiu entre dilluns i divendres, la jornada laboral es reduirà per cada dia festiu amb la dedicació diària indicada en funció del contracte. 

 • La jornada setmanal pot distribuir-se entre els dies laborables de dilluns a dissabte. 

 • Cal que tingueu en compte la jornada laboral màxima anual. 

 • L'aplicació admet hores amb dos decimals separats per una coma. 

...

8. Vacances: l'aplicació recupera automàticament com a període de vacances els dies d'agost en què la Universitat està tancada. La resta de dies de vacances cal que els declareu al llarg de l'any polsant sobre la casella de verificació en el dia corresponent. Si sou PAS o PI amb perfil Personal Tècnic de Suport contractat a càrrec de projectes, els dies de vacances us apareixeran automàticament a partir de la informació que consta en Gestió horària i Gestió de permisos del PAS. I si sou PDI o PI amb perfil Personal Investigador contractat a càrrec de projectes, en l'aplicació us apareixerà un missatge amb els dies que teniu disponibles en funció del vostre contracte, tal com passa amb la imatge superior. En qualsevol cas, heu de tenir present que si registreu hores en un dia que després marqueu com a vacances, el sistema eliminarà automàticament aquests registres horaris. Si teniu un contracte que no cobreix tot l'any i teniu dubtes, podeu contactar amb l'OCIT, a través del correu kalendas@uji.es

...

Cal subratllar que si sou PAS o PI amb perfil Personal Tècnic de Suport contractat per a projectes, haureu de distribuir el nombre Total d'hores de jornada que són les que consten en Gestió horària a través dels vostres fitxatges entre les diferents activitats, com podeu veure en l'exemple de sota. 

...

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb l'https://www.uji.es/serveis/ocit/ (OCIT) a través del correu kalendas@uji.es Des de l'OCIT ofereixen tutories personalitzades, destinades sobretot a les persones que han d'utilitzar l'aplicació per primera vegada. També es poden trobar els acords horaris mencionats, i vídeo-tutorials i manuals detallats sobre el funcionament de l’aplicació en la https://www.uji.es/serveis/ocit/base/perfil-investigador/guia/eines/kalendas/documentacio/.

...