Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

La plantilla Base 3 columnes ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. Si desitgeu que es mostren altres continguts com el destacat, l’espai per cridar a l’acció, el footer o les seccions de Vídeos i Notícies, haureu de canviar el nivell de la plantilla a 2 en la configuració del node. Aquesta plantilla també permet mostrar els títols dels subnodes de nivell 2, un darrera de l’altre separats per una barra vertical (|).

...

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb almenys un Títol Llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge recurs (es recomana que siga 600x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

...

El primer subnode (del primer nivell) que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra, el següent al mig i el tercer, a la dreta i, així, successivament. 

A més, aquesta plantilla també mostra el Títol dels subnodes de nivell 2 (recordeu que heu de canviar el nivell de la plantilla a 2) just per sota del resum del node de nivell 1. Els visualitza separats per una barra vertical (|) i en l’ordre en què els hàgeu ficat.

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol Llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i admet les seccions de Vídeos i Notícies.

...