Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

És una eina informàtica perquè l’alumnat matriculat en el Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil o Primària puga fer la selecció de les pràctiques en centres educatius. L’aplicació permet consultar prèviament l’oferta de places i l’alumnat, per torns distribuïts en funció de la nota de l’expedient acadèmic, procedeix a seleccionar una de les places disponibles.

...

Cal que tingueu en compte que només podreu seleccionar una plaça quan el vostre torn estiga obert. Els torns es distribueixen en funció de la nota de l’expedient acadèmic de l’alumnat. Un cop estiga actiu, quan accediu a l’aplicació, apareixerà un missatge en la part superior de la pantalla informant-vos que encara no heu seleccionat cap oferta i que podeu consultar la taula d’ofertes disponibles. A més, apareix indicat el torn com a obert.

...

  • Assignació. Moment en què es confirma la selecció de pràctiques i es converteix en definitiva.

  • Assignació nominativa. Assignació que es realitza quan l’alumnat per motius justificats de conciliació laboral o familiar només pot triar algunes ofertes determinades. Aleshores un comitè determina si se li assigna una plaça manualment abans del període de selecció o si se li assigna un torn preferent perquè puga elegir una oferta compatible a les seues circumstàncies.

  • Selecció. Moment en què l’alumnat tria l’oferta on realitzarà les pràctiques.

  • Torn. Dia i hora en què l’alumnat pot seleccionar les pràctiques. Durant un període de temps determinat, l’estudiant pot escollir en exclusivitat una oferta fins que entra el del següent torn. Els torns es fixen en funció de la nota de l’expedient acadèmic de l’alumnat.

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.