Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

A través del SPI Petició de comptes per a examen es pod pot demanar la creació d'usuaris anònims (del format examXXXXXX) amb accés als equips d'aules per a la realització de proves d'avaluació d'alumnes. Aquests usuaris disposen d'accés a les eines de Google completes així com al aulavirtual i junt a les restriccions en aules permeten obtindre un entorn controlat per a la realització de la convocatòria.

...