Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Image RemovedImage Added
Info

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

El teu Chromebook és compatible amb VPNs que utilitzen L2TP a través de IPsec. La capa IPsec utilitza claus precompartides (PSK) o certificats d'usuari per a establir un túnel segur. La capa L2TP requereix un nom d'usuari i una clau d'accés.

 1. A baix a la dreta, selecciona l'hora.

 2. Selecciona Configuració 

 3. En la secció "Xarxa", selecciona Afegir connexió.

 4. Al costat de "Afegir VPN integrada", selecciona Afegir 

 5. En el quadre que apareix, emplena la informació que se't demana. Si utilitzes el teu Chromebook en el treball o en classe, és possible que hages de demanar-li aquesta informació al teu administrador

  - Nom del servei: VPN UJI.
  -.Tipus de proveïdor: selecciona L2TP/*IPsec.
  - Nom de host del servidor: vpn.uji.es
  - Tipus d'autenticació: selecciona Clau *precompartida .
  - Nom d'usuari i contrasenya: Introdueix el teu usuari (sense el @uji.es) i la teua clau d’accés.
  - Nom del grup: (Es deixa en blanc)
  - Clau precompartida: abcd1234
  - Certificat AC del servidor: (Es deixa en blanc)
  - Certificat d'usuari: (Es deixa en blanc)

 6. Selecciona Connectar.