Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Introducció

...

Consideracions actuals (juny 2023):

MS Windows

 • Actualment (febrer 2023) tenim instal·lada la versió de Windows 10 21H2. 

 • Windows llança 2 actualitzacions ‘majors' dos vegades a l’any, la H1 (maig) la H2 (octubre)

 • A l'inici de cada curs s'instal·la la versió més recent de la branca H2 disponible, ja que es la branca que te un cicle de vida més llarg.

 • Per al curs que ve (2023/2024) la previsió es instal·lar la versió 22H2, que te suport fins el 13-05-2025.

 • Una altra raó per a instal·lar la branca H2, és que encara que en el moment de la instal·lació estarà disponible la H1 (6 mesos més recent), és just el moment en el que es publica, el que implica que no estiga lo suficientment testejada, i cap també la possibilitat de que arribe més tard, amb la qual cosa retardaria les instal·lacions de programari.

 • Per al curs que ve, en maig deuria eixir la 23H1, però instal·larem la 22H2 ja que te el doble de cicle de vida i ja portarà 6 mesos en funcionament.

GNU/Linux

 • Actualment (juny 2023) tenim instal·lada la versió de Ubuntu 20.04 LTS (a petició de la majoria de docents que usen GNU/Linux).

 • Ubuntu llança una actualització 'major' cada 2 anys, sempre parlant de la branca LTS, que és la que ofereix un major cicle de vida, actualment te suport fins 2025

 • Per al curs que ve (2023/2024) la previsió es instal·lar la versió 22.04 LTS, que disposarà de 5 anys de suport, i ja portarà al menys 1 any en funcionament.

 • A l'igual que per a MS Windows, al eixir les versions en abril, haguera segut molt arriscat, haver instal·lat la versió 22.04 LTS per a aquest curs, ja que va eixir just quant s’estava generant la imatge d’aquest curs, i no sembla molt prudent instal·lar una versió acabada d’eixir al mercat pel risc de no-funcionaments no detectats.

...

Per al curs 2023/2024 tindríem a les aules:

MS Windows 10 22H2

Ubuntu 22.04 LTS

Per al curs 2024/2025, en anar acabant el cicle de vida de MS Windows 10, i estar ja consolidat MS Windows 11, seria convenient que s'instal·lara MS Windows 11 a les aules, però això és una cosa que s’hauria de decidir en la Reunió de la Comissió de Programari de la qual hem parlat o en el seu defecte en una CTP.