Campanya anual d'identificació de l'ordinador de treball

Sols l’equip identificat com a ordinador de treball es podrà acollir al nou contracte del servei de manteniment hardware dels equips microinformàtics [sempre que l’article/model de l’equip no haja sigut declarat com a obsolet o siga prestat o cedit] o a qualsevol mecanisme que s’habilite en el futur per a la renovació de microordinadors personals obsolets. Tot sense perjudici de complir la resta de condicions específiques establides en aquests.

Per a identificar el microordinador de treball, cal usar el formulari ‘Identificació ordinador de treball’. Aquest formulari de l’IGLÚ (https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji04606) està a l’apartat ‘Recursos humans’, sota l’epígraf ‘Laboral’, tot just dalt del 'Material informàtic personal'.

El formulari us deixarà, dins del material disponible al vostre despatx, triar l’equip d’ús habitual.

Cal tenir en compte:

-        Des de 2020, aquest formulari estarà sempre accessible; això facilitarà l’actualització de la informació sobre el vostre ordinador de treball.

-        Si l’ordinador que teniu assignat és correcte no heu de fer res més. Si l’estat de l’equip prèviament identificat com ordinador de treball ara és obsolet, apareixerà com a tal i seguirà sent el vostre equip mentre no en seleccioneu un de més modern.

-        L’equipament disponible al vostre despatx es presenta ordenat per data de compra, segons l’Inventari General de Béns de la Universitat. N.B.: El PDI a temps parcial pot seleccionar un equip ja assignat a un altre usuari; el de temps complet no. El PDI no pot seleccionar un equip més antic del que té actualment. 

-        Si el formulari no us mostra el vostre equip (noteu que no apareixen els equips considerats obsolets) podeu buscar-ho al formulari ‘Material informàtic personal. En el cas que no tinguéreu més que un ordinador obsolet per triar heu d’adreçar-vos a adm-si@uji.es, cal que ens indiqueu el codi de barres i us l'assignarem.

-       Si tampoc apareix al formulari ‘Material informàtic personal’, pot ocórrer que no estiga ubicat al vostre despatx; per corregir-ho cal adreçar-se a la vostra unitat de gestió o, si no en teniu una assignada, al Servei d’Informació Comptable. Quan el vegeu, si és obsolet, heu d’adreçar-vos a adm-si@uji.es, cal que ens indiqueu el codi de barres i us l'assignarem. En altre cas, ho fareu vosaltres mateix en el formulari Identificació de l’ordinador de treball.

-        Aquesta identificació no suposa la incorporació de l’ordinador al contracte de manteniment vigent, sinó que s’usarà per a determinar el parc a cobrir en el següent contracte (en vigor a partir de l’1 d’octubre).

_______________________________________________________________

Com afegir monitors


Per afegir un monitor, en clicar sobre l’opció "Afegir monitor" s’hauria d'obrir un desplegable, com el de la imatge, en el qual, al introduir el codi de barres corresponent a un dels monitors del departament/servei, i en cas de no haver-hi cap problema tècnic, se li assignarà a l’equip principal i, si escau, s’ubicarà transparentment a la ubicació física de l’usuari.

Cerca monitor   XXXYYYZZ

Línia   Inv Principal

CB   Monitor Nou

Núm.Serie (permet la cerca amb comodins %)

 

XXXXXX