Codis de funcionament dels telèfons de la central telefònica corporativa

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO


Funcionament dels telèfons del PABX corporatiu Alcatel OmniPCX Enterprise/4400 R11.2

Marcant aquests números immediatament després de despenjar l'auricular i seguint les instruccions verbals que us donaran des del telèfon, podreu realitzar aquestes funcions.

Quadre de funcions

Nº que s'ha de marcarFUNCIONS QUE REALITZA

#50

#51

Reset de la extensión. Elimina les peticions pendents de l'extensió, com ara una retrotelefonada pendent.

*#123

Activa / desactiva guies volcals

0

Habilita la telefonada a l'exterior

6

Retrotelefonada
*80Activa i desactiva el codi personal (CADENAT). Quan s'activa, l'extensió s'inhabilita per a telefonar a l'exterior. Per defecte el número és el 0000.
*59Canviar el número del codi personal (CADENAT). Per defecte, el número és 0000.
*85Desviament immediat des d'un altre telèfon.
*86Anul·lar desviament immediat des d'un altre telèfon.
*64Anul·lar desviament immediat des del telèfon propi.
*87Substitució remota des d'un altre terminal. Per exemple:
- Telefonar des d'un altre telèfon carregant el cost al telèfon propi.
Aquesta utilitat permet fer telefonades des d'una extensió diferent a la pròpia (p.e. laboratoris), però que seran tarifades al primer terminal.
- Desviaments, etc.
*60

Desviament immediat. El telèfon propi no sonarà. El sistema ens demanarà l'extensió a la que volem desviar les cridades.

*61Desviament quan està ocupat.
*62Desviament si no hi ha resposta.
*63Desviament si està ocupat i no hi ha resposta.
*64Anul·lació de desviament. (Sols si ja tens el telèfon desviat.)
*77Consultar la missatgeria vocal.
*70Marcatge automàtic de l'últim número marcat.
*72 + (número telèfon)Capturar telefonada d'un altre telèfon.
*73Capturar la telefonada d'un grup de telèfons.
*74Marcant aquest número es pot atendre una telefonada que entra en aquest moment i si es torna a marcar el *74 es continua amb la primera telefonada.
*79Activar / desactivar timbre en telèfons digitals.


Per a TRANSFERIR una telefonada a una altra extensió polseu la tecla"R", marqueu el número interior i espereu contestació. Després pengeu el telèfon.

Missatgeria vocal


DONAR D'ALTA LA MISSATGERIA VOCAL / BÚSTIA DE VEU
Pas 1Telefoneu al sistema, marqueu el número "*77"
Pas 2Escolteu el missatge d'obertura de la sessió i quan el sistema diga: "Si tiene un buzón de voz en este sistema, por favor marque el cuadrado", polseu la tecla "#"
Pas 3Escolteu el missatge i quan el sistema diga: "Número de buzón de voz por favor", s'ha de teclejar el número de l'extensió pròpia.
Pas 4Escolteu el missatge i quan el sistema diga: "Por favor, introduzca el código de acceso provisional ahora", s'ha de teclejar de nou el número de l'extensió.
Pas 5A continuació el sistema demanarà un nou codi (4 números). Escolteu el missatge i quan el sistema diga: "Por favor, introdúzcalo y a continuación marque el cuadrado", s'ha d'introduir el nou codi per a accedir a la bústia de veu i prémer la tecla "#".
Pas 6Finalment, el sistema permet que s'introduïsca un missatge de salutació en la missatgeria vocal/bústia de veu.

Activació

ACTIVACIÓ DE LA MISSATGERIA VOCAL / BÚSTIA DE VEU
Per a activar la missatgeria vocal/bústia de veu, s'ha de desviar el telèfon utilitzant un dels codis de desviament (*60, *61, o *62) i després marqueu el 3333. El sistema ens recordarà que el nostre telèfon es troba desviat però això no impedeix la utilització del mateix. Per a desactivar la missatgeria vocal / bústia de veu, cal marcar el *64.

Nota: El codi d'accés a la missatgeria vocal és un codi independent del codi de cadenat. Aquest codi és individual per a cada una de les extensions. Per defecte, és el mateix número que el de l'extensió. Durant l'activació de la missatgeria el sistema ens en demanarà un de nou.

Desactivació desviaments

Funcionament dels telèfons mòbils corporatius

*110*Desactiva tots els desviaments de cridades del telèfon mòbil corporatiu (Vodafone)

Augmentar o disminuir els tons de telefonada

Si necessites augmentar o disminuir els temps dels tons de la telefonada abans que salte el contestador, hauràs d'introduir la següent seqüència:

**61*0600132000#temps d'espera# i tecla d'enviament de la telefonada.

El temps d'espera ha de ser entre 5 i 30 segons, de 5 en 5. És a dir, només es pot ser 5/10/15/20/25/30