Àlies de correu electrònic

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Hi ha una dificultat evident amb la usabilitat de les adreces de correu electrònic (correu-e) corporatives d'alumnat i de membres de SAUJI perquè, com que són totalment impersonals, és difícil associar aquest tipus d'adreça de correu electrònic amb el nom d'una persona física. Per això, des del Servei d'Informàtica, s'ofereix a l'usuari o usuària una adreça de correu electrònic més usable i descriptiva/mnemotècnica, denominada àlies de correu electrònic.

La finalitat de l'àlies és oferir un servei de nom canònic (entès com un nom que és natural, no arbitrari) alternatiu per a l'adreça del correu electrònic corporatiu de la Universitat Jaume I; realment, l'àlies és una indirecció que apunta al compte de correu corporatiu, que elimina la dificultat per recordar un nom impersonal i, per tant, facilita l'ús del correu electrònic.

Els àlies de correu electrònic estan pensats per al col·lectiu estudiantil principalment, però també poden usar-los la resta de membres de la comunitat universitària si ho desitgen.

Per a disposar d'un àlies, cal sol·licitar-lo mitjançant el formulari SPI - 'Sol·licitud d'àlies de correu electrònic' que podreu trobar a l'IGLÚ, en l'apartat 'Formularis de Peticions SPI'.

Per a demanar la baixa, cal fer-ho a través d'un CAU.

Podeu veure en aquest enllaç com configurar un àlies de correu estès en Gmail.

Per què un àlies?

Bàsicament, l'àlies permet als membres de la comunitat universitària 'personalitzar' les adreces de correu electrònic que els facilita la Universitat Jaume I. Això és més interessant per als col·lectius més nombrosos, concretament l'estudiantil, ja que el procediment automàtic d'assignació de nom als comptes d'usuari per a aquest col·lectiu és totalment seqüencial, de manera que, per a l'estudiantat, el nom del compte comença per 'al' seguit d'una sèrie de nombres seqüencials '000001', '000002', etc. En canvi, els col·lectius PTGAS/PDI/personal convidat disposen d'un compte corporatiu el nom del qual es genera a partir d'un algoritme que compon (i comprova que no estiga ja usat) el nom i cognoms de l'usuari o usuària per generar un nom d'usuari relativament usable i descriptiu.

Per al col·lectiu de SAUJI el sistema és el mateix, però canvia l'inici de l'adreça, que passa a ser 'sa', de manera que el resultat és:

Funcionament

Un àlies de correu electrònic és una adreça de correu que no existeix físicament, és a dir, no té una safata d'entrada independent del compte principal, de tal manera que, si s'envia un correu a l'àlies 'nombre.apellido@uji.es', aquest arribarà a la safata d'entrada del compte corporatiu real, per exemple, 'al000001@uji.es' i, per tant, l'usuari o usuària haurà d'accedir amb les seues credencials (usuari/clau d'accés) al seu compte de correu electrònic principal on el trobarà.

Si voleu accedir al correu utilitzant l'àlies, no funcionarà i el sistema retornarà un error del tipus 'usuari no existeix'.

L'àlies de correu electrònic NO és el nom d'usuari; de fet, un nom tan llarg seria poc pràctic. El nom d'usuari segueix sent l'original (al000001@uji.es).

Només és una nova adreça de correu que apunta a l'original.

Un vegada acceptada la proposta de nom d'usuari per part del Servei d'Informàtica, el compte de correu lligat al nom d'usuari es canviarà de forma automàtica en el sistema de correu de l'UJI i en les llistes de distribució de correu a les quals es puga estar subscrit o subscrita. Així, per exemple, quan es busque un usuari o usuària que dispose d'àlies de correu electrònic al Gmail, l'adreça mostrada serà l'àlies.

Condicions per sol·licitar-lo

L'àlies de correu electrònic és del tipus 'nom.congom@uji.es'. No s'accepta un altre format.

El sistema ja proposa un àlies, partint del nom i cognoms de la persona sol·licitant, en el mateix moment de demanar-lo.

En cas que l'adreça de correu electrònic proposada pel sistema no siga del gust de la persona sol·licitant, podrà proposar-ne una altra de diferent, sempre que tinga relació amb el seu nom i cognoms.

Exemple: suposem que el sol·licitant es diu José Gutiérrez Valdecós

PETICIÓ VÀLIDAPETICIÓ NO VÀLIDA

jose.gutierrez@uji.es

jose.gutierrezvaldecos@uji.es

jose.gutierrez@loquesea.com

j_gutierrez@uji.es

elmejordelmundo@uji.es

jose@gutierrez.uji.es

jose.gutierrez.valdecos@uji.es

jose_gutierrez@uji.es

jose-gutierrez@uji.es 

j.gutierrez@uji.es

NOTA: No s'accepten paraules malsonants, de mal gust o que afecten negativament la imatge de la Universitat o de terceres persones.