Google Calendari

Google Calendar és una aplicació d'agenda i calendaris electrònics que es poden compartir entre contactes de correu electrònic corporatiu de la Universitat Jaume I per a facilitar la planificació del treball en equip, integrada amb altres aplicacions de G Suite.


Calendar permet compartir esdeveniments i agenda entre usuaris.

Característiques

La interfície permet als usuaris veure i afegir esdeveniments d'una data a una altra sense recarregar la pàgina, tan sols amb arrossegar i deixar caure. Ofereix diverses vistes: setmanal, mensual i agenda. Els usuaris poden afegir ràpidament esdeveniments de calendari teclejant frases en llenguatge natural, com ara "Visita amb José demà a les 7pm". Els usuaris també poden fixar el nombre de dies que volen que es mostren en la seua vista personalitzada. Tots els esdeveniments en el calendari poden ser comentats pels usuaris que el comparteixen.

Els esdeveniments s'emmagatzemen en línia, cosa que significa que el calendari pot ser vist (si estàs autoritzat pel creador del calendari) des de molts llocs. Per tant, si un usuari que comparteix un calendari té una fallada en el seu equip vol dir que cap informació es perd. L'aplicació pot importar arxius de calendari d'Outlook. Es poden afegir i compartir múltiples calendaris i es permeten diversos nivells de permisos per als usuaris.

Compartir Calendari

Google Calendar permet que es creen i es mostren múltiples calendaris en la mateixa vista, per tant, poden ser fàcilment compartits, tant en mode de lectura com en mode de control complet.

Donades les diferents necessitats que poden produir-se, és recomanable sol·licitar l'ajuda d'un tècnic mitjançant un CAU per obtenir el resultat més òptim de configuració.

Els esdeveniments compartits de diversos calendaris es mostren en el mateix calendari, en diferents colors.

Notificacions d'esdeveniments

Les notificacions són gestionades pel mateix usuari autoritzat, que és qui determina de quina forma les necessita i en quin espai de temps vol rebre alertes dels esdeveniments.

Visibilitat

Els calendaris es poden activar o desactivar des del navegador. Això és, si el color del fons de la taula no hi és, el calendari està ocult; si la taula té color, és visible. Aquesta funció s'activa i desactiva prement en el calendari.

Sincronització

Els calendaris creats es poden veure en diferents dispositius a la vegada, per tant, una modificació queda sincronitzada en el mateix moment en què es guarda, i és visible a l'ordinador de sobretaula, a la tauleta o al terminal mòbil.

Compatibilitat

Atès que Calendar és una aplicació web, pot executar-se en qualsevol sistema operatiu que dispose d'un navegador capaç de suportar les tecnologies web requerides. Els navegadors compatibles són: