Servei eduroam

Utilitza el wifi de qualsevol universitat amb eduroam

Què és eduroam?

eduroam (contracció d'education roaming) és el servei mundial de mobilitat segura desenvolupat per la comunitat acadèmica i de recerca i persegueix el lema "obre el teu portàtil i estàs connectat". El servei permet que estudiants, investigadors i personal de les institucions participants tinguin connectivitat Internet a través del seu propi campus i quan visiten altres institucions participants.

eduroam és una iniciativa englobada en el projecte RedIRIS que s'encarrega de coordinar a nivell nacional els esforços d'institucions acadèmiques per tal d'aconseguir un espai únic de mobilitat.

El fet de formar part d'eduroam permet als usuaris que viatgen a altres institucions, també pertanyents a eduroam, connectar-se a la xarxa wifi utilitzant les mateixes credencials (usuari/clau d'accés) que utilitzen en la seua institució universitària, per exemple, ací en l'UJI seria usuari@uji.es <tota l'adreça  completa> per tant cada usuari haurà d'indicar el domini de LA SEUA universitat per a poder accedir.

Aquestes són les instruccions per configurar el teu ordinador per accedir a la xarxa wifi eduroam de la Universitat Jaume I de Castelló.

Requisits

A. Un compte de correu electrònic d'usuari de la Universitat Jaume I o d'una altra institució o centre espanyol (o estranger) participant adherit a eduroam.

B. Un ordinador preparat per obtenir la configuració de TCP/IP per DHCP/BOOTP.

C. Una targeta o dispositiu de xarxa wifi que compleixi amb les especificacions 802.11b, 802.11g o superiors.

No cal registrar l'ordinador en cap lloc ni aportar cap informació al respecte.

Configuració per a la connexió amb diferents clients