Connexió a escriptori remot o virtual (Windows)

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Resum executiu

Hi ha disponible diverses infraestructures per al servei de connexió a escriptori remot, cadascuna dotada d'eines adequades als diferents perfils professionals. Trieu la que siga més apropiada al vostre perfil i credencials: 

En casos molt particulars, indicats pels tècnics del CAU, pot ser necessari /wiki/spaces/MANUJI/pages/5262902510.

Pots ampliar la informació en les seccions següents.

Què és el servei de Connexió a Escriptori remot?

Amb el servei de connexió a escriptori remot pots connectar-te a un equip servidor que executa un entorn Windows (amb les seues aplicacions i serveis habituals o els que, prèviament, s'haja determinat) des d'un altre equip client, que execute Windows o un altre sistema operatiu, que estiga connectat a la mateixa xarxa o a Internet. Per exemple, podries usar tots els programes, arxius i recursos de xarxa de l'equip del treball des de l'equip de la teua casa, com si estigueres assegut davant de l'equip del treball.

Aquesta és una bona pràctica en si mateixa ja que ens permetrà treballar amb garanties des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb [quasi] qualsevol equip amb accés a Internet. És el que es coneix com ATAWAD: "Anytime, Anywhere, Any device".
Usant-lo podem ser més eficients, reduir riscos i limitar responsabilitats.

A més, es fa còpia de les dades emmagatzemades al teu perfil a l'escriptori remot.

En aquest document es descriu, de manera bàsica, el cas particular del servei de 'Connexió a Escriptori remot' de MS Windows 10.

A tenir molt en compte

A l'escriptori remot trobarem disponibles la major part de les eines habituals en el nostre equip Windows d'escriptori, especialment l'accés a les aplicacions client/servidor de l'e-UJIer@ (Navegador Oracle Forms), incloent l'accés als recursos compartits (com el 'disc X' o les impressores).


Has de notar que si bé desenvoluparàs les teues tasques com si estigueres a l'UJI, els documents, tant en paper com electrònics, que estiguen només disponibles al teu despatx/equip d'escriptori no seran accessibles. Per tant, a nivell procedimental, hauries de modificar els teus hàbits de treball de manera que els documents crítics per al servei estigueren al 'disc X' o, en el seu defecte, al servei d'emmagatzematge en el núvol corporatiu (MS OneDrive o Google Drive); ací pots guardar també els documents accessoris. Cada dia, abans d'abandonar l'UJI, guarda els documents en algun d'aquests serveis.


És important recalcar que aquest servei, molt exigent en recursos TIC, està pensat per accedir a eines de propòsit específic. No té sentit fer servir aquest servei per, v. g., accedir a l'MS Office que podem tenir disponible al nostre equip personal (MS Office 365: Instal·lació per a ús personal).

Per a evitar que els recursos TIC es malgasten, les sessions es tancaran automàticament després de 10 minuts d'inactivitat. Per això, si preveieu interrupcions superiors a 10 minuts, heu de guardar el treball abans.

Què es necessita per a accedir a l'Escriptori remot

Windows 10 ja porta incorporat el client rdesktop. És una implementació d'un programari client per al protocol d'escriptori remot patentat de Microsoft. Rdesktop és un programari gratuït i de codi obert, subjecte als requisits de la Llicència Pública General de GNU, versió 3, i està disponible per a Linux i BSD, així com per a Microsoft Windows.

També està disponible el client "original" de Microsoft per a Mac OS: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-desktop-services/clients/remote-desktop-mac Alternativament, disposeu del programari d'escriptori remot AnyDesk, que podeu descarregar ací: https://anydesk.com/es/downloads/mac-os

Per poder connectar, es necessari que el nostre equip (el client) 'veja' l'equip servidor (el servidor). Si el client es troba fora de la UJInet (o, inclòs estant a la UJInet, no està en la subxarxa apropiada), es necessari obrir un túnel VPN que ens permeta 'vore' el servidor. Per això, abans de llançar l'aplicació de Connexió a l'Escriptori remot, és necessari que el client VPN es trobe en marxa en l'ordinador local (cliente). Per a això, si no està ja disponible en el teu equip, hauràs de descarregar i instal·lar aquest assistent de configuració del client VPN de la Universitat Jaume I (última versió). Disposes del manual del VPN per a Win 10. A més, tens documentació addicional accedint a la web Connecta Xarxa.

Una vegada instal·lat i obert el túnel en l'ordinador local amb les credencials de l'UJI, i ja amb una IP de la UJInet (condició necessària), passarem a connectar-nos al servidor.