Connexió a Escriptori remot en servidor ser.uji.es

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO


Especificitats del servidor ser.uji.es

El servidor ser.uji.es està dotat d'eines específiques per als tècnics. El seu ús està indicat per al personal d'administració especial.

L'accés a l'equip 'ser.uji.es' requerix 'túnel VIP' que se sol·licita en la Sol·licitud d'accés via túnel a aplicacions de gestió

IMPORTANT

Seguiu les instruccions de l'enllaç 'Què es necessita per a accedir a l'Escriptori remot' abans de seguir

Accés a l'aplicació

Per a accedir al servei de 'Connexió a Escriptori remot' polsar sobre la icona situada en la part inferior esquerra de la pantalla i escriurem en el camp de búsqueda la paraula: "escriptori remot". En el menú de busar, vorem "Connexió a Escriptori remot" com es mostra en la següent imatge. Polsar sobre el resultat de la búsqueda.

Si no hem accedit amb anterioritat al servidor, els camps eixiran buits. Els configurarem per a accedir al servidor polsant sobre "Mostrar opcions":

En aquesta pantalla emplenarem:

Equip: ser.uji.es

Usuari: *SG\(nom_usuari -sense @uji.es-). Polsar "Connectar" per a accedir.

Windows demanarà la clau d'usuari (com si estiguérem presencialment en l'UJI i iniciàrem sessió en el nostre equip Windows d'escriptori):

Si tot ha funcionat bé, accedirà a l'escriptori del servidor de l'UJI.

A l'escriptori remot trobarem disponibles la major part de les eines habituals en el nostre equip Windows d'escriptori, especialment l'accés a les aplicacions client/servidor de l'e-UJIer@ (Navegador Oracle Forms), incloent l'accés als recursos compartits (com el 'disc X' o les impressores).

Seguiu l'enllaç 'A tenir molt en compte' per obtenir més informació sobre les limitacions del servei.

És important recalcar que aquest servei, molt exigent en recursos TIC, està pensat per accedir a eines de propòsit específic. No té sentit fer servir aquest servei per, v. g., accedir a l'MS Office que podem tenir disponible al nostre equip personal (MS Office 365: Instal·lació per a ús personal).

Per a evitar que els recursos TIC es malgasten, les sessions es tancaran automàticament després de 10 minuts d'inactivitat. Per això, si preveieu interrupcions superiors a 10 minuts, heu de guardar el treball abans.
Has de notar que si bé desenvoluparàs les teues tasques com si estigueres a l'UJI, els documents, tant en paper com electrònics, que estiguen només disponibles al teu despatx/equip d'escriptori no seran accessibles. Per tant, a nivell procedimental, hauries de modificar els teus hàbits de treball de manera que els documents crítics per al servei estigueren al 'disc X' o, en el seu defecte, al servei d'emmagatzematge en el núvol corporatiu (MS OneDrive o Google Drive); ací pots guardar també els documents accessoris. Cada dia, abans d'abandonar l'UJI, guarda els documents en algun d'aquests serveis.

Per a desconnectar-se, polsar sobre l'aspa de la barra blava superior.