Escriptori Remot a les Aules d'Informàtica des de sistemes Linux (RDP)

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Introducció

En aquest manual es descriuen els procediments per a realitzar una connexió des de l’ordinador personal a un equip de pràctiques de les aules d’informàtica. Una vegada connectat, tindrem accés a tots els programes instal·lats a les aules d’informàtica i podrem treballar des del nostre ordinador personal com si ens trobàrem físicament a les aules.

Els passos que hem de seguir són els següents:

  1. Accedir a un servidor de connexions, amb el nostre nom d’usuari i contrasenya corporatiu (de l’UJI).
  2. Instal·lar el client UDS (una sola vegada per dispositiu).
  3. Connectar per Escriptori remot.
  4. Una vegada conclòs el treball amb l’equip, tancarem la sessió.

Accedir al servidor de connexions

Per a poder realitzar la connexió remota és necessari accedir al servidor a través d’un navegador, en l’adreça: https://aularemota.uji.es. En aquest cas hem utilitzat Google Chrome, però qualsevol navegador actual és compatible.

Accés al servidor

En aquesta pàgina d’inici de sessió hem d’introduir el nostre nom d’usuari i contrasenya corporatius. En la resta d’opcions, cal deixar les que apareixen per defecte.

Iniciar sessió

Una vegada iniciada la sessió, apareixerà la pantalla d’inici del servidor. Depenent de les assignatures matriculades, pot mostrar-se més d’un grup disponible; en l’exemple només en tenim un (TFG).

Pantalla d'inici del servidor

Instal·lació del client UDS

Atès que anem a connectar-nos a través d’Escriptori remot, necessitarem la instal·lació del client d’UDS. Amb aquest programa podrem obrir l’escriptori remot de l’equip d’aules directament des del navegador, però, en primer lloc hem d’instal·lar el client.

La instal·lació del client UDS només és necessària la primera vegada que accedim al sistema des d’un dispositiu concret; aquest pas el podem saltar en posteriors connexions des del mateix dispositiu.

En primer lloc, fem clic en la barra superior de la nostra pàgina d’inici, en la icona  per a la descàrrega del client UDS. Ens apareixeran les versions disponibles, depenent del sistema operatiu que anem a utilitzar.

Versions disponibles depenent el sistema operatiu

Per al cas d’aquest manual, ens interessa el client de Linux, per la qual cosa fem clic en la seua icona i s’iniciarà la descàrrega. Depenent del tipus/sabor de sistema operatiu Linux, triarem l’opció adequada al nostre sistema d’instal·lació de paquets.

Per exemple...

Per a les distribucions que utilitzen sistema d’instal·lació de paquets .rpm, Red Hat Enterprise Linux i derivatstriarem el paquet  → Linux (rpm).

Per a les distribucions que utilitzen sistema d’instal·lació de paquets .deb, Debian, Ubuntu  i derivats, triarem el paquet  → Linux (deb) (requereix Phython-3.6 o més recent).

Client de Linux

Segons el navegador que estem utilitzant i de la nostra carpeta de descàrregues, tindrem l’arxiu en una ubicació determinada, per al nostre cas, des de Google Chrome el tenim en la carpeta de descàrregues.

Accés a la carpeta de descàrregues

Podem fer doble clic sobre el text del programa descarregat, o mostrar-lo en la carpeta.

Iniciem l’execució de l’arxiu descarregat i realitzem la instal·lació per defecte. Per a això hem de fer clic a Instal·lar.

Executar l'arxiu descarregat

S’iniciarà  la instal·lació del paquet descarregat.

En finalitzar el procés d’instal·lació, tancarem la finestra. X

Tancar finestra

El client UDS ja s’ha instal·lat, no hem d’arrancar-lo ni realitzar cap operació addicional. El que farà el client és arrancar el nostre programa d’escriptori remot de Linux (xfreerdp) quan s’inicie una connexió des de https://aularemota.uji.es; si no estiguera instal·lat, en iniciar aquesta connexió, no s’iniciaria l’escriptori remot, per això és imprescindible la instal·lació del client UDS.

El pas següent és obrir la connexió remota.

Tornem a la finestra inicial del navegador (pestanya ‘Uds’) i, en la primera línia en blau, premem sobre la imatge del cantó superior esquerre, Uds.

Inicia UDS

Obrir una connexió remota

Feu clic damunt de la icona del grup Icona del grup 

Seleccionar grup

El navegador preguntarà si desitgem obrir l’enllaç amb el client UDS; també si sempre volem obrir aquest tipus d’enllaços amb el client UDS. Marquem que ho permeta sempre i fem clic en Abrir xdg-open.

Avís de confirmació per obrir l'enllaç amb el client UDS

La primera vegada que accedim apareix un avís de seguretat: l’hem d’acceptar, fem clic en Yes.

Missatge d'acceptació

S’iniciarà la connexió a través del client UDS, que posa en contacte el nostre ordinador personal/dispositiu amb l’equip de les aules.

En el cas d’obtindre un missatge d’error, repetiu el procés "Obrir connexió remota". L’error hauria d’haver-se resolt i la connexió remota hauria de funcionar correctament.

Finalment, s’iniciarà l’escriptori remot en l’equip de les aules,

  • Si l’equip de l’aula té un sistema operatiu Windows:

Inici de sessió

  • Si l’equip de l’aula té un operatiu Linux:

En primer lloc apareix una pantalla en negre, de duració variable, mentre s’inicia el sistema operatiu.

Pantalla en negre

Si és la primera vegada que iniciem sessió haurem de completar una sèrie de pantalles de configuració del sistema, començant per la pantalla de benvinguda.

Pantalla de benvinguda

 A continuació, tenim les pantalles de configuració d’Escriptura i Privacitat. Podem canviar les opcions oferides o deixar les que venen per defecte. Passem a la següent pantalla fent clic en Següent.

  Pantalla de configuració d'escriptura Pantalla de configuració de privacitat

Seguidament apareix la pantalla de Configuració de comptes i l’opció per defecte és Ometre. També és possible realitzar la configuració dels comptes disponibles, en aquest cas faríem clic en Següent en finalitzar.

Connectar als comptes en línia

Per acabar, la pantalla final: fent clic en Començar a usar Ubuntu accedim a l’escriptori de l’equip de l’aula.

Configuració finalitzadaPantalla de connexió a escriptori remot

Tancar una sessió remota

És necessari acabar l’ús de l’equip tancant la sessió, i no tancant la finestra. Per a això cal seguir els següents passos:

Tancar una sessió en un equip d’aula amb Windows

Feu clic en la icona del menú de Windows , a continuació, en la icona d’usuari , i, finalment, feu clic en Tancar la sessió 

Tancar sessió

Tancar una sessió en un equip d’aula amb Linux

Feu clic en la icona d’apagar de Linux ,  després seleccioneu Apagar/Tancar sessió , finalment feu clic en Tancar sessió 

Tancar sessió en Linux

Apareix una pantalla que ens avisa del tancament de sessió automàtic en 60 segons, tenim diverses opcions

  • podem cancel·lar el tancament abans que transcórrega aqueix temps, si no desitgem eixir encara de l’equip;
  • deixar que passen els 60 segons i es tancarà la sessió;
  • fer clic en Tancar la sessió per al tancament immediat.

Tancar la sessió

Solució de problemes

Per a comunicar una incidència o un problema amb el servei o fer una consulta, podeu utilitzar aquest botó