Escriptori Remot a les Aules d'Informàtica des d'un navegador (HTML5)

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Introducció

En aquest manual es descriuen els procediments per a realitzar una connexió des de l’ordinador personal a un equip de pràctiques de les aules d’informàtica. Una vegada connectat, tindrem accés a tots els programes instal·lats a les aules d’informàtica i podrem treballar des del nostre ordinador personal com si ens trobàrem físicament a les aules.

Els passos que hem de seguir són els següents:

  1. Accedir a un servidor de connexions, amb el nostre nom d’usuari i contrasenya corporatiu (de l’UJI).
  2. Connectar-nos amb l’equip de l’aula en el navegador.
  3. Una vegada conclòs el treball amb l’equip, tancarem la sessió.

Accedir al servidor de connexions

Per a poder realitzar la connexió remota és necessari accedir al servidor a través d’un navegador, en l’adreça: https://aularemota.uji.es. En aquest cas hem utilitzat Google Chrome, però qualsevol navegador actual és compatible.

Accés al servidor de connexions

En aquesta pàgina d’inici de sessió hem d’introduir el nostre nom d’usuari i contrasenya corporatius. En la resta d’opcions, cal deixar les que apareixen per defecte.

Introduir nom i contrasenya corporatius

Una vegada iniciada la sessió, apareixerà la pantalla d’inici del servidor. Depenent de les assignatures matriculades, pot mostrar-se més d’un grup disponible; en l’exemple veurem el de la FCS.

Pantalla d'inici del servidor

Obrir una connexió remota amb HTML5

Feu clic en la icona que hi ha en el cantó superior dret del grup  , i després cliqueu en Conexión  

Obrir connexió remota

S’iniciarà la connexió a través del client UDS, que posa en contacte el nostre ordinador personal/dispositiu amb l’equip de les aules.

Finalment, es carregarà en una nova pestanya l’escriptori de l’equip de les aules,


  • Si l’equip de l’aula té un sistema operatiu Windows:

Carrega amb un sistema operatiu de Windows

Carrega amb el sistema operatiu Windows


  • Si l’equip de l’aula té un operatiu Linux:

Tancar una sessió remota

És necessari acabar l’ús de l’equip tancant la sessió, i no tancant la pestanya del navegador. Per a això cal seguir els següents passos:

Tancar una sessió en un equip d’aula amb Windows

Feu clic en la icona del menú de Windows , a continuació, en la icona d’usuari , i, finalment, feu clic en Tancar la sessió 

Tancar sessió

Tancar sessió

Tancar una sessió en un equip d’aula amb Linux

Feu clic en la icona de apagar de Linux , a continuació, en Cerrar la sesión , finalment, apareix una nova finestra, feu clic en Cerrar Sesión  

Solució de problemes

Per a comunicar una incidència o un problema amb el servei o fer una consulta, podeu utilitzar aquest botó 

Centre d'Anteció a Usuaris