Plantilles Portal (UPO)

Què són les plantilles web?

Són el patró d'estil i format per presentar i visualitzar un contingut. N'hi ha de diversos tipus i, segons la plantilla que assigneu a un node, els continguts que tinga es mostraran d'una manera o d'una altra. Per defecte, quan s'afig un node, aquest hereta la plantilla del node pare, és a dir, del nivell immediatament superior al qual esteu treballant, però podeu triar-ne una altra. És important que sigueu conscients amb quin tipus de plantilla esteu treballant perquè això condicionarà la presentació dels continguts, ja que cadascuna té unes peculiaritats. Podeu consultar com Assignar una plantilla a una carpeta en el manual de funcionament de https://universitatjaumei.atlassian.net/wiki/spaces/MANUJI/pages/5228496818 i és convenient que tingueu en compte la Guia de formats d’imatges del portal UJI.

També, teniu disponible el document https://universitatjaumei.atlassian.net/wiki/spaces/MANUJI/pages/3741616439 per resoldre dubtes sobre els errors més habituals d’accessibilitat en el gestor del web corporatiu.

A més, cal que tingueu en compte que les plantilles incorporen, per defecte, la capçalera i el peu de pàgina del web corporatiu que són genèrics per a totes les pàgines del portal.

Plantilla Base

La plantilla Base és la més freqüent i utilitzada en la gestió i presentació de continguts del portal de l'UJI. Aquest tipus de plantilla ha de tindre almenys un recurs HTML, que és el principal, però també, pot incloure imatges, documents PDF o vídeos. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera que ve predefinit amb els botons del menú principal, el logo de l’UJI i les icones de les xarxes socials i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

Per defecte, aquesta plantilla ve definida pel nivell 1. Així, es mostren les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat, però podeu ficar un nivell 0 perquè no mostre cap tipus de contingut relacionat. Cal que tingueu en compte que perquè es mostren les noves seccions predefinides de Vídeos i Notícies i els apartats de destacat i de cridar a l’acció, caldrà que la plantilla tinga un nivell 2.

Visualització d'una pàgina que utiliza la plantilla base amb indicacions en roig dels apartats i seccions
Exemple plantilla Base

Contingut node principal

És el contingut que es visualitza en la part central de la pantalla. Cal que tingueu presents aquests elements:

 • Títol llarg: ha de contindre alguna paraula que faça referència al contingut o objectiu de la pàgina, ja que aquest títol serveix per a posicionar la pàgina en els cercadors d’internet.

 • Títol: també és convenient que l’inclogueu, encara que no es veja i coincidisca amb el Títol llarg. Tingueu present que és necessari si voleu que es veja en un altre node (pàgina) com a contingut relacionat. És convenient que tinga com a màxim 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Subtítol: s’aconsella que l'utilitzeu per a donar més informació.

 • Megabanner: teniu la possibilitat d'incloure un banner (format 2000x400) a la part superior, just per sota del Títol llarg i del Subtítol. Perquè es mostre heu de crear un node amb el nom /megabanneri afegir una imatge. Podeu introduir-ne una de sola fixa o diverses perquè es vegen de forma rotatòria. És convenient que la imatge que utilitzeu no tinga text per garantir que es veja bé en tots els formats i dispositius. Podeu posar-li un Títol i un Subtítol.

 • Contingut textual: espai pensat perquè escrigueu i expliqueu la informació que considereu. És important que feu referència a l’objectiu de la pàgina i que torneu a repetir alguna de les paraules clau per posicionar la pàgina en els cercadors.

 • Resum: encara que no es visualitze en aquesta pàgina es recomana que introduïu un resum del contingut incloent paraules clau, ja que també ajuda a posicionar-la en els cercadors.

 • Etiquetes: també s’aconsella que empleneu l’apartat d’Etiquetes amb paraules claus que identifiquen el contingut de la pàgina. Encara que no es vegen, ajuden a posicionar-la en els cercadors.

 • Imatge: aquesta plantilla permet inserir una foto (recomanable x400) que es visualitzarà a la part dreta de la pantalla. Si agregueu més d'una imatge, automàticament, es mostraran de forma rotatòria. Podeu aplicar un ordre en el camp Paràmetres del recurs. És convenient que totes les imatges tinguen la mateixa proporció i mida.

 • Vídeo: si pugeu un vídeo, aquest prevaldrà sobre la imatge ocupant el seu lloc. Si necessiteu més informació, podeu consultar Afegir vídeo.

 • Documents PDF o Excel: també podeu agregar un document en aquest tipus de format, tant com a recurs binari (recurs relacionat) com a través d'un enllaç dins d'un recurs HTML. Per a més informació consulteu Afegir document pdf dins del manual https://universitatjaumei.atlassian.net/wiki/spaces/MANUJI/pages/5228496818. 

Destacat

Aquesta plantilla també contempla un apartat conegut com a /destacat/. Es tracta d'un nom de node reservat (URL), com ho són també el footer o el megabanner. En aquest cas, tot el contingut de la carpeta /destacat/ es mostra just per sota del contingut del node principal i, per defecte, fica el text en negreta Et pot interessar (tot i que es pot personalitzar ficant el Títol Català, Espanyol i Anglés en l’apartat Publicació de la pestanya Configuració). Dins del destacat es visualitza, en forma de llista, el Títol de tots els subnodes que tinga. Recordeu que perquè es visualitze aquest apartat, cal que la plantilla la configureu amb el nivell 2.

Contingut relacionat de subnodes

És la referència al contingut dels subnodes, que es visualitzarà just després del contingut textual del node principal. Recordeu que per tal que aquest contingut es veja, ha d'estar marcada en la Configuració del node l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tindre obligatòriament emplenats aquests camps:

 • Títol: podeu utilitzar el mateix que el Títol llarg, tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que incloga alguna paraula clau.

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL). Penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL). 

Secció vídeos

La plantilla Base conté una secció predefinida per mostrar un llistat de vídeos. Es visualitza tot just després del contingut relacionat dels subnodes. Perquè es pinte en el web, cal que creeu un node amb el nom /videos/ i dins introduïu com a mínim tres subnodes amb els vídeos que vulgueu visualitzar i amb l’ordre que vulgueu presentar-los, d’esquerra a dreta. Així, per exemple, el primer subnode es mostrarà en el marge esquerre, el segon al mig i el tercer a la dreta. A aquest apartat podeu posar-li un Títol.

Secció notícies

Aquesta secció està situada just per sota de la dels vídeos. Com en el cas anterior, si voleu incloure-la, cal que li creeu un node amb el nom reservat /noticies/ i dins poseu almenys tres subnodes amb les notícies que desitgeu que apareguen, tenint en compte l’ordre és d’esquerra a dreta. Recordeu que han de tindre: Títol, Resum i una foto de recurs amb el nom index.jpg. A la secció també li podeu introduir un Títol.

La plantilla, també preveu que pugueu incloure una informació a peu de pàgina, en la part inferior de la pantalla després del contingut relacionat i de les seccions de vídeos i notícies (si en té) i just damunt de l'origen (Informació proporcionada per...). Recordeu que perquè es mostre heu de crear un node amb el nom /footeri afegir un recurs HTML

Espai per cridar a l’acció

La nova plantilla Base suporta un nou apartat /accio/, que se situa per sobre del menú de la pàgina. Es tracta d’un nom de node reservat (URL) que visualitza la imatge que continga o un degradat, en cas que no n’hi haja cap. Obligatòriament cal que afegiu un recurs HTML amb els següents camps:

 • Títol llarg: és un camp opcional però s’aconsella que, si s’emplena, siga breu perquè és un espai pensat per a cridar a l’acció.

 • Subtítol: aquest també és un camp opcional i, en aquest cas, també es recomana que siga breu.

 • Resum: també és opcional i s’aconsella, com en la resta de camps textuals, que no siga massa extens.

 • Títol curt: en aquest cas es presenta com un botó que va a l’enllaç destí del contingut, siga intern o extern.

 • Enllaç destí: cal que indiqueu obligatòriament l’adreça URL del contingut amb el qual voleu enllaçar. En cas que no el poseu, no es pintarà aquest apartat en la web.

Plantilla Base 2 columnes

Aquesta plantilla està pensada per a estructurar els continguts relacionats a través de dues columnes que inclouen enllaços directes a altres pàgines relacionades. La plantilla s'organitza en dues parts: en la superior es manté l'estructura i característiques de la Plantilla Base i en la inferior es mostra, en dues columnes, el contingut relacionat dels subnodes. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb els botons del menú principal i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

La plantilla Base 2 columnes ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. Si desitgeu que es mostren altres continguts com el destacat, l’espai de cridar a l’acció o les seccions de Notícies i Vídeos, haureu de canviar el nivell de la plantilla a 2 en la configuració del node.

Exemple de pàgina utilitza la plantilla base 2 columnas amb els apartats i seccions marcades en roig
Exemple plantilla Base 2 columnes

Contingut node principial

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tindre un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge de recurs (x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtindre més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat de subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostra el contingut dels subnodes a dues columnes. Aquest apartat utilitza, per defecte, com a encapçalat el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglés en la configuració de la Publicació del node principal. Recordeu que per tal que el contingut dels subnodes es veja, ha d'estar marcada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tindre almenys un contingut HTML amb els següents elements:

 • Títol: podeu utilitzar el mateix que el Títol llarg, tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que incloga alguna paraula clau.

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL) i es recomana que siga amb un format 600x100 (encara que l’altura no siga de 100, la plantilla l’adaptarà automàticament). Penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent que no siga index.jpg (URL). 

Cal que tingueu en compte que el primer subnode que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra, el següent a la dreta i, així, successivament. 

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Base 3 columnes

Aquest tipus de plantilla és igual que la Base 2 columnes, però ara utilitzant tres columnes per a estructurar els continguts relacionats. La plantilla s'organitza en dues parts: en la superior es manté l'estructura i característiques de la Plantilla Base i en la inferior es mostra, en tres columnes, el contingut relacionat dels subnodes. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb els botons del menú principal i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

La plantilla Base 3 columnes ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. Si desitgeu que es mostren altres continguts com el destacat, l’espai per cridar a l’acció o les seccions de Notícies i Vídeos, haureu de canviar el nivell de la plantilla a 2 en la configuració del node.

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tindre un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge recurs (600x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtindre més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat de subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostra el contingut dels subnodes a tres columnes. Aquest apartat utilitza, per defecte, com a encapçalament el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglés en la configuració de la Publicació del node principal. Recordeu que per tal que el contingut dels sunodes es veja, ha d'estar assenyalada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tindre almenys un contingut HTML amb els següents elements:

 • Títol: podeu fer servir el mateix que el Títol llarg, tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que incloga alguna paraula clau.

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL). Recordeu que és convenient que totes tinguen la mateixa proporció i mida. I penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL). 

Cal que tingueu en compte que el primer subnode (del primer nivell) que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra, el següent al mig i el tercer, a la dreta i, així, successivament. 

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Base 3 columnes - seccions

Aquest tipus de plantilla és pareguda a la plantilla anterior, Base 3 columnes en la forma de mostrar els subnodes de l'últim nivell, però ara a més d’utilitzar tres columnes per a estructurar els continguts relacionats a un subnode, també disposeu d'un resum i títol dels subnodes de nivell 1.

La plantilla s'organitza en dues parts: en la superior es manté l'estructura i característiques de la Plantilla Base i en la part inferior es mostra la informació relacionada a cada subnode de primer nivell, mostrant el títol i el resum junt amb la informació del segon nivell en un format a tres columnes, si així ho heu definit en l’aplicació de la plantilla. 

La plantilla Base 3 columnes - seccions suporta fins a un nivell 2 de contingut i, per tant, mostra les subcarpetes de segon nivell, si així s’ha definit, com a contingut relacionat. Si desitgeu que també es mostren altres continguts com el destacat, l’espai per a cridar a l’acció o les seccions de Notícies i Vídeos, haureu de canviar el nivell de la plantilla a 2 en la configuració d’assignació de plantilla.

Altrament, com passa a la resta de plantilles, aquesta inclou per defecte el disseny de la capçalera amb els botons del menú principal i el peu de pàgina amb els continguts de menú i la informació de contacte de l’UJI.

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tindre un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge recurs (600x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtindre més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat de subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostra el contingut dels subnodes de primer nivell en format de apartats amb un títol i resum, i davall es mostren els subnodes de segon nivell amb un format a tres columnes.

Aquest apartat de subnodes relacionats utilitza, per defecte, com a encapçalament el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglés en la configuració de la Publicació del node principal. Recordeu que per tal que el contingut dels sunodes es veja, ha d'estar assenyalada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tindre almenys un contingut HTML amb els següents elements:

 • Títol: podeu fer servir el mateix que el Títol llarg, tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que incloga alguna paraula clau.

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL). Recordeu que és convenient que totes tinguen la mateixa proporció i mida. I penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL). 

Cal que tingeu en compte la següent informació de com es visualitzen els continguts relacionats:

 1. Els subnodes de primer nivell, sols mostren un títol i un breu resum.

 2. Els subnodes del segon nivell, es mostren a tres columnes i es disposen d'esquerra a dretra segons l’ordre en el qual els hàgeu inclòs en l’aplicació.

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Índex 2 nivells 

La plantilla Índex 2 nivells se sol utilitzar per a estructurar la informació en forma d'índex i incloure enllaços directes a altres pàgines relacionades. La part superior manté l'estructura i característiques de la Plantilla Base i la inferior mostra, en forma d'índex, els continguts relacionats dels subnodes a dues columnes. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb els botons del menú principal i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

El nivell de la plantilla Índex 2 nivells ha de ser, com a màxim, el 2 perquè mostre el contingut de les subcarpetes fins a dos nivells inferiors al node en què esteu treballant, tot i que també podeu utilitzar-ne només d'un nivell o inclús de 0.

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge recurs (600x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat de subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostren els continguts dels subnodes del primer nivell distribuïts a dues columnes. Aquest apartat utilitza, per defecte, com a encapçalament el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglés en la configuració de la Publicació del node principal. Recordeu que per tal que el contingut dels subnodes es veja ha d'estar indicada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tindre almenys un contingut HTML amb els següents elements:

 • Títol: podeu emprar el mateix que el Títol llarg, tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que incloga alguna paraula clau.

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL) amb un format 600x150. Penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL). 

El primer subnode (del primer nivell) que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra i el següent a la dreta i, així, successivament. A més, mostrarà, en forma de llistat per punts, els subnodes de segon nivell que tinga visualitzant només el Títol.

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Índex 3 nivells

La plantilla Índex 3 nivells és com la plantilla Índex 2 nivells, però suporta fins a 3 nivells, és a dir, que mostra el contingut de les subcarpetes fins a tres nivells inferiors al node en què us trobeu. Tot i això, també pot presentar menys nivells. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb els botons del menú principal i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

La plantilla s'organitza en dues parts: una superior que manté l'estructura i característiques de la Plantilla Base i una inferior que mostra, en forma d'índex a dues columnes, els continguts relacionats dels subnodes. 

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tindre un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge de recurs (600x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtindre més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat dels subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostren els continguts dels subnodes del primer nivell distribuïts a dues columnes. Aquest apartat utilitza, per defecte, com a encapçalament el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglés en la configuració de la Publicació del node. Recordeu que per tal que el contingut dels subnodes es veja, ha d'estar assenyalada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tindre almenys un contingut HTML amb els següents elements:

 • Títol: podeu emprar el mateix que el Títol llarg, tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Serveix com a referència al subnode, és a dir, l’enllaç al contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que incloga alguna paraula clau.

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL) i es recomana que siga amb un format 600x150. Penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL).

El primer subnode (del primer nivell) que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra i el següent a la dreta i, així, successivament.

Els subnodes del segon nivell es mostraran un baix de l’altre. Com amb el primer nivell, poden tindre Títol, Resum i Imatge (en aquest cas s’aconsella 600x400 i amb el nom index.jpg).

Els subnodes de tercer nivell es presenten en forma de llistat de punts i només mostren el Títol. En aquest nivell, encara que poseu imatges com a index.jpg no es visualitzaran.

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i admet les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Índex 2 columnes

Aquesta plantilla s'utilitza per a estructurar continguts relacionats mitjançant dues columnes que inclouen enllaços directes a altres pàgines relacionades. La imatge inferior us mostra com la plantilla s'organitza en dues parts diferenciades: una superior, on es manté l'estructura de la Plantilla Base amb el disseny que s’incorpora per defecte de la capçalera amb el menú principal i el peu de pàgina amb els continguts i la informació de contacte de l’UJI, i una inferior, on en dues columnes es mostren els continguts relacionats dels subnodes.  

La plantilla Índex 2 columnes pot suportar fins a dos nivells. Si s’estableix el seu nivell a 1 mostra les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. Si desitgeu que es mostren altres continguts com el destacat, el footer o les seccions de Vídeos i Notícies, haureu de canviar el nivell de la plantilla a 2 en la configuració del node. Amb això, a més, la plantilla mostrarà els títols dels subnodes de nivell 2 com a enllaços per accedir al seu contingut, un darrere de l’altre separats per una barra vertical (|).

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge recurs (es recomana que siga 600x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc, com passa amb l’exemple anterior. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat dels subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostren els subnodes del primer nivell distribuïts en dues columnes. Aquest apartat utilitza, per defecte, com a encapçalament el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar, ficant el Títol Català, Títol Espanyol i Títol Anglés en la configuració de la Publicació del node. Recordeu que per tal que el contingut dels subnodes es veja, ha d'estar assenyalada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (marcat per defecte) i ha de tenir almenys un contingut HTML amb els següents elements:

 • Títol: podeu utilitzar el mateix que el Títol llarg , tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Serveix com a referència al subnode, és a dir, l’enllaç al contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que inclou alguna paraula clau. 

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL) amb un format recomanable de 600x150. Penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra al node amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL).

El primer subnode (del primer nivell) que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra, el següent a la dreta, i així successivament de forma escalada. 

A més, aquesta plantilla també mostra el Títol dels subnodes de nivell 2 (recordeu que heu de canviar el nivell de la plantilla a 2) just per sota del resum del node de nivell 1. Els títols dels subnodes del segon nivell es visualitzen separats per una barra vertical (|) i en l’ordre en què els hàgeu ficat.

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Índex 3 columnes

Aquest tipus de plantilla s'utilitza per a estructurar continguts relacionats a través de tres columnes que inclouen enllaços directes a altres pàgines relacionades. La plantilla s'organitza en dues parts diferenciades: una superior que manté l'estructura i característiques de la Plantilla Base i una inferior que mostra, en tres columnes, els continguts relacionats dels subnodes.  Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb els botons del menú principal i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

La plantilla Índex 3 columnes pot suportar fins a dos nivells. Si s’estableix el seu nivell a 1 mostra les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. Canviar el nivell de la plantilla a 2 en la configuració del node, si desitgeu que es mostren altres continguts com el destacat, l’espai per cridar a l’acció, el footer o les seccions de Vídeos i Notícies. Amb això, a més, la plantilla mostrarà els títols dels subnodes de nivell 2 com a enllaços per accedir al seu contingut, un darrere de l’altre separats per una barra vertical (|).

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tindre un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge de recurs (es recomana que siga 600x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtindre més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat dels subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostren els continguts dels subnodes del primer nivell distribuïts a tres columnes. Aquest apartat utilitza, per defecte, com a encapçalament el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglés en la configuració de la Publicació del node. Recordeu que per tal que el contingut dels subnodes es veja ha d'estar assenyalada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (marcat per defecte) i ha de tenir almenys un contingut HTML amb els següents elements:

 • Títol: podeu fer servir el mateix que el Títol llarg , tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Serveix com a referència al subnode, és a dir, l’enllaç al contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia.

 • Resum: escriviu el text que voleu que aparega al costat del Títol i la imatge de cada contingut relacionat. No hauria de superar els 144 caràcters amb espais inclosos i és convenient que incloga alguna paraula clau.

 • Imatge: si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat l’heu de nomenar index.jpg (nom reservat/URL) amb un format recomanable de 600x150. Penseu que si voleu que la imatge també es veja dins del contingut de la pàgina, heu de pujar-ne una altra al node amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL).

El primer subnode (del primer nivell) que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra, el següent al mig i el tercer, a la dreta i, així, successivament. 

A més, aquesta plantilla també mostra el Títol dels subnodes de nivell 2 (recordeu que heu de canviar el nivell de la plantilla a 2) just per sota del resum del node de nivell 1. Els  títols dels subnodes del segon nivell es visualitzen separats per una barra vertical (|) i en l’ordre en què els hàgeu ficat.

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Índex Llistat

La plantilla Índex Llistat està pensada per a estructurar la informació en forma d'índex i incloure així, enllaços directes a altres pàgines relacionades. La part superior manté l'estructura i les característiques de la Plantilla Base i la inferior mostra, en forma d'índex, el Títol dels continguts relacionats dels subnodes. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb els botons del menú principal i el peu de pàgina amb els continguts (sobre un fons de color blau) i la informació de contacte de l’UJI.

Aquesta plantilla ve definida, per defecte, amb el nivell 1 i, per tant, mostra el Títol de les subcarpetes de primer nivell com a contingut relacionat. Si desitgeu que visualitze els subnodes de segon nivell, el destacat, l’espai per cridar a l’acció o les seccions de Notícies i Vídeos, haureu de configurar el nivell 2 de la plantilla.

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tindre un recurs HTML amb almenys un Títol llarg (pot tenir també un Subtítol). A més, pot incorporar una imatge de recurs (recomanable 600x400) o un vídeo. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. Per a obtindre més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base.

Contingut relacionat dels subnodes

Just per sota del contingut del node principal i el destacat (si en té), es mostra el Títol dels subnodes del primer nivell en forma de llistat i en l’ordre en què els hàgeu ficat. Aquest apartat utilitza, per defecte, com a encapçalament el Títol llarg de la pàgina HTML, però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglés en la configuració de la Publicació del node. Recordeu que per tal que el contingut dels subnodes es veja ha d'estar assenyalada en la Configuració l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte) i ha de tindre almenys un contingut HTML amb el Títol. Podeu emprar el mateix que el Títol llarg, tot i que aquest no es veurà en el contingut relacionat. Intenteu que no supere els 25 caràcters amb espais perquè no ocupe més d’una línia. En aquesta plantilla, no es veu cap altre element del contingut relacionat, ni el resum ni la imatge.

Els subnodes de segon nivell també mostren únicament el Títol en forma de llistat per punts i en l’ordre en què els hàgeu posat.

Altres apartats

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure un megabanner per sota del Títol llarg i el Subtítol (si en té), l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal, un footer al peu de la pàgina, un espai per cridar a l’acció per sobre del menú de la pàgina i les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Vídeo 2 notícies

La plantilla Vídeo 2 notícies presenta dues parts diferenciades: una superior que manté l'estructura i característiques de la Plantilla Base i una inferior que mostra, amb unes peculiaritats concretes, els continguts relacionats dels subnodes. La plantilla ve definida amb el nivell 2 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes de fins a dos nivells per sota.  

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb un Títol llarg. També pot incorporar un vídeo o una imatge i suporta un /megabanner/ i un /footer/. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. 

Contingut relacionat dels subnodes

Els continguts dels subnodes apareixen distribuïts en dues columnes en la part de sota de la pantalla: 

 • Esquerra: el primer subnode que creeu es mostrarà en la columna esquerra i ha de tenir, almenys, una pàgina HTML amb el títol Ciència UJI (el podeu personalitzar i posar l'enunciat que desitgeu). Aquest apartat està pensat per a mostrar el contingut d'un subnode amb un vídeo. Per tant, ha de contenir, almenys, un recurs HTML amb un Títol que faça d'enllaç a l'ampliació de la informació, un Resum i un vídeo. En cas que no tinga vídeo també pot mostrar una imatge, sempre que el nom siga index.jpg (URL). Heu de tenir present que encara que hi haja més continguts, en la pàgina web únicament es mostrarà un, seguint el disseny de la plantilla.     

 • Dreta: heu de crear un segon subnode amb el títol Notícies científiques (també el podeu personalitzar). Aquesta secció està dissenyada per a mostrar el contingut de dos subnodes. La plantilla permet incloure'n més però heu de tenir en compte que estèticament no quedarà bé perquè deixarà molt d'espai en blanc, sota la columna esquerra. Per tant, com a mínim, aquests subnodes han de tenir un recurs HTML (amb un Títol que faça d'enllaç a l'ampliació de la informació i un Resum) i una imatge amb el nom index.jpg (URL). En aquest cas, encara que incloga un vídeo, la plantilla no el visualitzarà. En aquest punt és important subratllar que l'aplicació, automàticament, comprova que les informacions que van en aquesta columna no estiguen en la columna esquerra per evitar duplicitats en una mateixa pàgina. Si detecta que la mateixa informació ja està a la columna esquerra, no el mostra i presenta el contingut d'un altre subnode.

Aquestes dues columnes estan sincronitzades, de manera, que els continguts que apareixen es renoven, de forma automàtica. Per a més informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node?

Altres apartats

Aquesta plantilla suporta l’apartat destacat (Et pot interessar) per sota del contingut del node principal i el footer al peu de la pàgina. En canvi, no suporta ni el megabanner, ni l’espai per cridar a l’acció ni les seccions de Vídeos i Notícies.

Plantilla Ciència TV

La plantilla Ciència TV té l'estructura de blog, de manera que les informacions o continguts s'ordenen, en principi, de forma cronològica. Ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. 

Cal que tingueu present que aquesta plantilla no suporta ni el megabanner, ni el footer, ni tampoc els apartats de destacat o de crida a l’acció ni les seccions de Vídeos i Notícies.

Cotingut node principal

Aquesta plantilla incorpora, per defecte, el títol que encapçala la pàgina Videoblog Ciència TV, però també es pot personalitzar. La nova versió d’aquesta plantilla, a més, presenta un cercador per text i/o data en la part superior de la pantalla. També preveu el paginat en la part de sota, de manera que distribueix fins a 10 continguts per pàgina.

Contingut relacionat de subnodes

Aquesta plantilla està pensada per presentar el contingut dels subnodes a dues columnes i un darrere de l’altre. Per tant, aquests subnodes han de tenir almenys:

 • Un recurs HTML: amb un Títol que fa d'enllaç a l'ampliació de la informació i un Resum. Vegeu Títols de la publicació en Afegir pàgina HTML per tenir més informació. 

 • Un vídeo o una imatge: de forma preferent un vídeo i només mostrarà la imatge en cas que no tinga vídeo i sempre que el nom siga index.jpg (URL). Tant els vídeos com les imatges s'adapten a la mida del dispositiu. 

El sistema ordena els continguts automàticament a partir de la data de creació que s'ha fixat en la pestanya Continguts del recurs. Recordeu que la podeu modificar-ho quan vulgueu. Convé subratllar, a més, que aquesta data, en cap cas, anul·la la resta de criteris de sincronització si els definiu. Per tant, si prèviament fixeu una prioritat, els continguts s’ordenen tenint-ho en compte. Per a més informació vegeu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Plantilla Videoblog 

Aquesta plantilla és molt similar a la de Ciència TV. També té l'estructura de blog, tot i que a diferència de la plantilla Ciència TV no incorpora un cercador. La plantilla Videoblog ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. Cal que tingueu present que aquesta plantilla no suporta ni el megabanner, ni el footer, ni el destacat, ni l’apartat de crida a l’acció ni les seccions de Vídeos i Notícies.

Contingut node principal

Aquesta plantilla incorpora, per defecte, el Títol Llarg que encapçala la pàgina i es pot personalitzar. Al contrari que la plantilla Ciència TV no inclou un cercador ni suporta la paginació.

Contingut relacionat de subnodes

Aquesta plantilla està pensada per presentar el contingut dels subnodes a dues columnes i un darrer de l’altre, d’esquerra a dreta. Per tant, aquests subnodes han de tenir almenys:

 • Un recurs HTML: amb un Títol que fa d'enllaç a l'ampliació de la informació i un Resum. Vegeu Títols de la publicació en Afegir pàgina HTML per a tindre més informació. 

 • Un vídeo o una imatge: de forma preferent un vídeo i només mostrarà la imatge en cas que no tinga vídeo i sempre que el nom siga index.jpg (URL). Tant els vídeos com les imatges s'adapten a la mida del dispositiu. 

Plantilla Fotonotícia

Aquesta plantilla està pensada per a publicar una galeria d'imatges. Permet mostrar contingut únicament textual en la part superior de la pàgina, com la Plantilla Base però sense que aparega cap imatge en el marge dret. Les imatges, en forma de miniatura, apareixen en la part inferior de la pantalla. La plantilla Fotonotícia ve definida amb el nivell 2 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes fins a dos nivells inferiors. Heu de tenir present que aquesta plantilla no suporta ni el megabanner, ni el footer, ni el destacat ni l’apartat de crida a l’acció.

Contingut node principal

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb almenys un Títol llarg. També té la possibilitat de mostrar el contingut HTML del node principal en cas que el necessiteu.

Contingut relacionat dels subnodes

Aquesta plantilla ha de tindre almenys un subnode amb el nom /fotos/ perquè puga mostrar les imatges en miniatura (600x400) i dins d'ell, alhora, ha de tenir un subnode amb el nom /grans/ on heu de posar les mateixes imatges en una mida superior (lliure). Per tal que el sistema faça la correspondència i les imatges en miniatura estiguen enllaçades amb les grans, és imprescindible que tinguen el mateix nom, és a dir, el mateix camp URL tant en el node /fotos/ com en el subnode /grans/. D'aquesta manera, en el portal web, quan l'usuari fa clic sobre una de les imatges en miniatura s'obri en una altra finestra la seua imatge corresponent en una mida més gran. Les imatges en miniatura apareixen publicades en l'ordre que tenen dins del node /fotos/.

Es recomana que utilitzeu imatges horitzontals, però en cas que hàgeu de posar una imatge en vertical haureu de reomplir la miniatura amb un fons blanc quedant com a dues franges blanques als costats (amb un programa d'edició de fotografia) fins a ajustar-la a la proporció adequada (600x400). Podeu fixar-vos en l'exemple de dalt on apareixen dues imatges en vertical. Les fotos grans corresponents a les miniatures d'imatges verticals no cal que les modifiqueu. 

Si voleu signar l'autoria de les fotos, podeu utilitzar el camp Altres autors dins de l'apartat Persones del Contingut HTML del node principal. Ho podeu especificar seguint l'exemple: FOTOS: DAMIÁN LLORENS Apareixerà al costat de la data, en la part superior de la pantalla, just sota el Títol

També podeu posar un text com a peu de foto en les miniatures, emplenant el Resum de cadascuna de les imatges en el node /fotos/

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb David González de la Unitat de Tecnologia de la Informació i la Comunicació del Servei de Comunicacions i Publicacions de l'UJI. Podeu telefonar al 964 72 88 29 o enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica sic@uji.es.

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari 

 • Accio. Nom reservat (URL) en algunes plantilles concretes per a la carpeta que visualitza automàticament un apartat amb una imatge o un degradat amb un recurs HTML amb Títol llarg, Subtítol i Resum i un Títol curt que enllaça en forma de botó al subnode, és a dir, el contingut de destí. Se sitúa per sobre del menú de la pàgina.

 • Anar a l'original. Acció que permet anar directament des d'un recurs proposat a l'original, situat en una altra carpeta diferent de la qual esteu treballant en aquell moment. 

 • Autor/a. Font d'una informació. L'autor/a sol coincidir amb l'acrònim atorgat a la franquícia però es pot canviar per identificar una persona o servei en concret.

 • Banner. Imatge en format anunci i generalment de forma rectangular, a la qual, quan s'hi fa clic, permet accedir a una altra pàgina del portal de l'UJI.  

 • Binari. Tipus de recurs que pot contenir un node, i que pot ser tant una imatge com un document pdf o altres elements binaris, com ara zips o fulls de càlcul.  

 • Contingut. Informació en format digital que es genera a partir dels recursos que conté un o més nodes. Un node pot tenir un o més recursos. El principal és el que té l'extensió .HTML. A cada node se li assigna una plantilla i, per tant, segons el seu disseny presentarà d'una manera o una altra el contingut dels recursos. 

 • Contingut relacionat. És el contingut que actua com a referència a un subnode i que algunes plantilles permeten visualitzar en la pàgina del node pare (Títol i Resum del recurs). 

 • Destacat. Nom reservat (URL) per a la carpeta que visualitza automàticament un apartat com a destacat en les plantilles que suporten almenys 2 nivells de subnodes. Tot el contingut d'aquesta carpeta es mostra entre ratlletes i, per defecte, fica el text en negreta Et pot interessar (tot i que es pot personalitzar). Tots els subnodes que continga es visualitzen dins del destacat en forma de llista. Ara per ara, el suporten les plantilles Indice 2 niveles, Indice 3 niveles i Base 3 columnes. 

 • Editor/a. Un dels dos tipus d'usuari d'una franquícia. Pot crear, modificar i esborrar els continguts als quals té accés a partir de la franquícia assignada i proposar publicar informacions del seu àmbit d'actuació a altres llocs del portal (nodes). Els encarregats d'aprovar o rebutjar aquestes propostes són els administradors de la franquícia a través de l'opció Moderació del menú principal.

 • Editor en línia. Part de l'aplicació que serveix per a editar el contingut principal de les pàgines HTML. A través de diversos botons ofereix les mateixes opcions bàsiques que qualsevol processador de textos.

 • Footer. Nom reservat per al node que mostra automàticament el contingut en la part inferior del web, després del contingut relacionat, abans del peu de pàgina. Hi ha algunes plantilles que no suporten aquest tipus de node. Per a ampliar la informació vegeu Arxius i nodes amb noms reservats 

 • Galeria d'imatges. Successió d'imatges de forma contínua una darrera d'una altra. Es genera, automàticament, quan s'afegeixen a una carpeta més d'una imatge com a recurs binari.

 • Index.jpg. Nom reservat (URL) per a la imatge d'un node que es mostra automàticament en una publicació del nivell anterior al seu com a contingut relacionat. 

 • Megabanner. Nom reservat (URL) per a la carpeta que visualitza automàticament una imatge o diverses imatges en la part superior de la pàgina, sota el títol i subtítol. És a dir, si una pàgina ha de mostrar un megabanner, ha de tenir un node amb aquest nom amb una imatge com a mínim, encara que en pot mostrar diverses en forma de rotatori. Consulteu Arxius i nodes amb noms reservats per a ampliar més informació. 

 • Navegació. Acció de moure's pels diversos serveis, recursos i continguts del portal web de l'UJI.

 • Nivell. Escala de subnodes que pot visualitzar un node pare en una publicació com a contingut relacionat i definit per la plantilla que se li aplica. Cada plantilla en suporta un de diferent i marca el nivell de subnodes màxim que es mostren en la pàgina web. Així, per exemple, el nivell 0 no mostra el contingut de cap subnode (únicament presenta el contingut del node principal), l'1 el dels subnodes situats en la posició immediatament inferior i, el 2 fins a dos nivells inferiors al node amb què esteu treballant. 

 • Node. Carpeta a partir de la qual s'estructura la informació del portal de forma jeràrquica en la part esquerra de l'aplicació. Hi ha diversos nivells de nodes i, alhora, es poden subdividir en més nodes. Cadascun ha d'estar assignat a una única franquícia, però una mateixa franquícia pot gestionar diversos nodes. A més, cadascun pot contindre diversos recursos (HTML, imatge, vídeo o pdf) que serà el contingut que es publica en el portal. Cal destacar que es poden trobar nodes sense recursos, però que tinguen subnodes amb contingut i que actuen com estructuradors.

 • Node arrel (principal). És el node principal, a partir del qual es desenvolupa tota l'estructura arbòria del portal. El node arrel és la carpeta de primer nivell que correspondria a la pàgina principal del web i a partir de la quals s'organitzen tota la resta de subcarpetes del portal. 

 • Node base. Node intermedi que es recomana crear a l'usuari i a partir del qual genera altres subnodes per estructurar tots els continguts de l'àrea on pot operar. S'aconsella utilitzar-lo com a arxiu.

 • Node fill. És un node descendent directe d'un altre node, que representa un nivell immediatament posterior a l'estadi precedent. Els nodes fills són carpetes que neixen d'un node pare i que alhora poden subdividir-se en múltiples nodes formant l'estructura d'un arbre. 

 • Node pare. És un node que representa un nivell immediatament anterior i del qual es desglossen diverses subcarpetes (nodes fills). 

 • Nom reservat. Nomenclatura específica per a alguns nodes o imatges i que fa que l'aplicació automàticament li atribuïsca unes funcions determinades i només les publique i mostre en uns supòsits. 

 • Noticies. Node reservat (URL) per a la carpeta que visualitza automàticament una secció amb tres notícies, per sota del contingut principal de la pàgina. i per sota de la secció vídeos (si la té). El node ha de tenir, com a mínim tres subnodes amb una notícia cadascun i es mostra en plantilles que suporten almenys dos nivells de visualització. Consulteu Arxius i nodes amb noms reservats per a ampliar més informació. 

 • Pàgina HTML. Document d'hipertext que es difon al portal web. És el principal recurs que conté un node. 

 • Plantilla. Patró d'estil i format per presentar i visualitzar un contingut. N'hi ha de diversos tipus i segons la selecció que faça l'usuari el contingut es veurà en el portal d'una manera o d'una altra. 

 • Plantilla Base. Tipus de plantilla web utilitzada en l'aplicació UPO. És la més freqüent a tot el portal i ha de contenir almenys un recurs HTML, tot i que pot incorporar també imatges, vídeos i documents PDF.

 • Publicable. Contingut que es pot publicar perquè compleix obligatòriament dos requisits: que s'hagen emplenat les dades del recurs almenys en català i espanyol i que no tinga cap error d'accessibilitat. A l'aplicació UPO s'indica que un recurs és publicable amb una boleta de color verd. Si no ho és, apareix en gris. Recordeu que encara que el sistema deixe guardar un contingut que no siga accessible, no el publicarà. 

 • Recurs. Cadascun dels elements que conformen un node, ja siga una pàgina HTML, un document pdf, una imatge o un vídeo. El node ha de contenir almenys un recurs HTML per poder visualitzar-se en la publicació. 

 • Recurs relacionat. Són documents PDF o word que es mostren en la publicació d'una pàgina amb un enllaç directe que permet la seva visualització completa. Perquè es veja ha de tenir, com a mínim, el Títol que servirà per a construir l'enllaç. 

 • Ruta d'accés (URL). Localització exacta d'una carpeta o node. Equival a tot el camí de nodes des de l'arrel fins al node concret, està separada per barres i vindria a ser la relació de nodes que formen part d'aquest recorregut. Per visualitzar el contingut d'una carpeta en el portal web només cal que afegiu la seva ruta a l'adreça principal del portal www.uji.es/...ruta.../. Permet fer la mateixa operació que Previsualització. Podeu comprovar la ruta d'un node (que tingueu seleccionat) des del Localitzador o des de la barra blava de la zona de treball (finestra lateral dreta) seleccionant el camí de barra a barra.

 • Subtítol. Frase que amplia i complementa el Títol llarg, ja que se situa just a sota. Es visualitza en les publicacions completes. 

 • Títol. Frase més breu que el Títol llarg i que, funciona, principalment com a enllaç quan es mostra el node com a contingut relacionat. És convenient que no tinga més d'uns 150 caràcters. 

 • Títol llarg. Frase que encapçala el contingut HTML que es visualitza en la majoria de plantilles en què es presenten informacions àmplies. És convenient que no tinga més d'uns 500 caràcters. 

 • Videos. Node reservat (URL) per a la carpeta que visualitza automàticament una secció amb tres vídeos, per sota del contingut principal de la pàgina. El node ha de tenir, com a mínim tres subnodes amb tres vídeos i es visualitza en plantilles que suporten almenys dos nivells. Consulteu Arxius i nodes amb noms reservats per a ampliar més informació. 

 • Visibilitat. Qualitat d'un contingut pel qual és visible en la publicació i per tant, es pot previsualitzar.

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.