Gestió de l'avaluació i dipòsit de tesi doctoral | CAPD

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Què és l'aplicació Gestió de l'avaluació i dipòsit de tesi doctoral?

L'aplicació Gestió de l'avaluació i dipòsit de la tesi doctoral permet als membres de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) actuar en els processos d'avaluació de les tesis doctorals presentades per l'alumnat de doctorat.

Accés a l'aplicació

Com a coordinador o coordinadora de la CAPD, podeu accedir directament a través de l'enllaç que us enviarà l'Escola de Doctorat al vostre correu institucional.

Qui pot utilitzar l'aplicació Gestió de l'avaluació i dipòsit de tesi doctoral?

Aquesta aplicació està dirigida als membres de la CAPD i, en concret, al coordinador o coordinadora de la CAPD responsable del procés de revisió i avaluació d'una tesi doctoral.

Posteriorment, en la reunió de la CAPD, donarà la conformitat, si escau, a l'avaluació final del PI i el DAD i validarà els avaluadors i avaluadores proposats pel director o directora que formaran part del tribunal de defensa de la tesi doctoral.

La pàgina d'inici de l'aplicació Gestió de l'avaluació i dipòsit de tesi doctoral

La primera pantalla de l'aplicació mostra les Dades de la tesi i el Resum d'activitats formatives:

Primera pantalla de revisió de persones avaluadores per la CAPD

 

Per a obtindre més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

A continuació, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer l'aplicació.  

Com s'han d'aprovar el PI i el DAD del doctorand o doctoranda?

En la pantalla d'inici de l'aplicació, en l'apartat Resum d'activitats formatives, podeu consultar l'avaluació final del doctorand o doctoranda.

Cliqueu el botó blau per a accedir a l'aplicació habitual per a dur a terme l'avaluació. 

Avaluació final del doctorand/a

Com s'han de validar els avaluadors i avaluadores de la tesi doctoral?

En l'apartat Proposta d'avaluadors i avaluadores de la tesi, en la pantalla inicial, trobareu el càrrec, el nom i la universitat/centre d'investigació de cada membre del tribunal proposats per a avaluar la tesi doctoral el dia de la defensa.

Valideu o no valideu cada una de les propostes.

En l'última columna es troben els botons Valideu / No valideu.

Si cliqueu en el nom es mostrarà informació ampliada de cada persona.

La informació facilitada no es pot editar, només obtindreu una vista prèvia per a ajudar-vos en la decisió de validar o no validar si aquesta persona ha de formar part de l'avaluació de la tesi doctoral.

Després de revisar el PI i el DAD i quan l'estat dels avaluadors i avaluadores ha canviat a validat o no validat, heu de finalitzar el procediment.

Cliqueu Valideu i finalitzeu en cas d'aprovació, o Informe desfavorable - Torneu a l'Escola de Doctorat, si no hi esteu d'acord.

Resolució de dubtes

Per a qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb l'Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I. Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica tesis@uji.es

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, poseu-vos en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló.

CAU

Telèfon: (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous, de 8.30 a 19 h, i els divendres, de 9.30 a 17 h).

Adreça electrònica: cau@uji.es

Creació d'una incidència: CAU