Com fer una còpia de les dades que tinc en Google Workspace

Amb aquesta ferramenta de Google pots exportar i descarregar les teues dades dels productes de Google que uses, com els següents:

  • Correu electrònic

  • Documents

  • Calendari

  • Fotos

A més, pots crear un arxiu per a guardar la teua informació o per a utilitzar les dades en un altre servei.

Guarda la còpia de les teues dades en un lloc que no siga el Drive.