Com migrar contingut d'un compte Google UJI a un altre compte personal de Google

Mitjançant la ferramenta Migrar Compte pots:

  • Realitzar còpies de seguretat dels teus arxius ocasionalment.

  • Conservar els arxius importants després de finalitzar el teu vincle amb la Universitat.