Configurar àlies de correu estés

L'àlies estés o de correu electrònic, també conegut com a adreça de correu preferida, està pensat, principalment, per al col·lectiu alumnat, però també pot usar-lo la resta de la comunitat universitària de l'UJI si ho desitja. Amb aquest procediment podreu personalitzar les adreces de correu electrònic corporatiu perquè, en ser totalment impersonals, és difícil associar aquest tipus d'adreça de correu-e amb el nom d'una persona física. La finalitat de l'àlies és oferir un servei de nom canònic (entés com un nom que és natural, no arbitrari). El resultat d'un àlies de correu seriosa del tipus: ‘nom.cognom@uji.es’, qualsevol altre format serà desestimat i ha de coincidir amb el nom i cognom del peticionari/a.

ABANS DE FER AQUEST CANVI, ASSEGURA'T DE:

  • Haver sol·licitat prèviament l'àlies estés des del formulari SPI 'Sol·licitud d'àlies de correu electrònic'

  • Per a donar de BAIXA l'àlies estés o de correu, ho haurà de sol·licitar l'interessat/a via petició CAU

  • Aquesta activació només l'hauràs de fer si has sol·licitat l'àlies recentment. Els àlies de correu antics no és necessari.

Disposeu de més informació sobre els àlies de correu electrònic en aquest enllaç.

Configurar àlies

Una vegada t'hagen resolt positivament el SPI d'àlies de correu, els passos a seguir són molt senzills.

1.- Obri Gmail en el teu equip de sobre taula o portàtil.

2.- En la part superior dreta, polsar sobre la roda dentada i ‘Vore tots els ajustos

3.- Polsar sobre la pestanya ‘Comptes’ (1).

4.- En la secció ‘Enviar com' (2), polsar a 'Afegir una altra adreça de correu electrònic’ (3).

5.- Introdueix el teu nom i cognoms per a l'àlies estés (1) i l'adreça que prèviament ja t'han aprovat d'àlies estés (2). ATENCIÓ, en aquest camp NO introduïsques l'adreça de correu sinó l'àlies que tens aprovat pel Servei d’Informàtica em virtut de la petició SPI prèvia.

Cal marcar la casella de verificació ‘Tractar-ho com un àlies

Si l'àlies estés que demanes no està autoritzat pel Servei d’Informàtica, no envies aquesta verificació perquè aqueix àlies NO estarà disponible per a l'ús.

Una vegada finalitzat el pas 6, en la pantalla de Configuració de Gmail, és convenient que marques la nova adreça de correu (àlies estés) com predeterminada perquè actue com el teu compte principal a partir d'aquest moment. Pots generar més àlies però només un podrà ser ‘predeterminat’.

Hem finalitzat la configuració per a afegir un àlies estés a la teua adreça de correu. Ara només quedaria afegir una signatura al nou perfil.