Servei d'impressió corporatiu. Criteris per a la dotació i gestió d'equips multifunció

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Criteris per a la dotació i gestió d'impressores en els departaments i instituts.

Document base presentat a la reunió núm. 3 de la CAEII de data 13 de juliol de 2017

 • La dotació d'equips multifunció (impressora, copiadora, escàner...) als departaments i instituts es durà a terme segons el model de pagament per ús. La Universitat, mitjançant el pressupost assignat anualment al Servei d'Informàtica (SI) es farà càrrec de les despeses d'adquisició (i futures renovacions), mentre que els departaments assumiran amb el seu pressupost les despeses de producció i opcions addicionals dels equips (safates addicionals, mobles, etc.).

 • Els costos, tant d'adquisició com de producció, han quedat establits fins a l'any 2026 en l'acord marc (AM) SE/41/22 (prorrogable per altres 3) i s'indiquen en les taules annexes. El cost per còpia també inclou els costos de manteniment.

 • Per defecte, l'import del crèdit per a la dotació per a cada Unitat Organitzativa (UO) és el del cost d'un equip multifunció del tipus "Bàsica A3 color"; no obstant això, la UO pot triar les opcions de menor preu, quedant crèdit al seu favor.

 • Els departaments amb un nombre de PDI equivalent (relació 1/3; i. e. 1 PDI a temps complet per cada 3 a temps parcial) amb vinculació indefinida a temps complet major que 40 podran sol·licitar la dotació d'un segon equip, que serà atesa en funció de la dotació pressupostària disponible.

 • Si un departament sol·licita la dotació de més equips o de majors prestacions, assumirà la diferència de preu d'adquisició a càrrec del seu propi pressupost.

 • El Servei d'Informàtica serà el responsable de la configuració dels serveis que presta l'equip multifunció en aquells ordinadors administrats des del propi SI. Aquells usuaris que hagen optat per l'administració del seu ordinador no disposaran d'aquest servei i hauran d'encarregar-se personalment de la configuració.

 • El Servei d'Informàtica posa a la disposició dels departaments la possibilitat d'accedir a estadístiques detallades de l'ús dels seus equips. Aquestes es referiran sempre a nombre de pàgines impreses i cost, en cap cas contindran informació sobre el contingut imprés o escanejat.

 • El Servei d'Informàtica realitzarà una configuració estàndard dels equips multifunció (habilitarà impressió i escaneig). Qualsevol altra configuració (com per exemple crear codis per a àrees de treball del departament, preseleccions, etc.), així com la formació bàsica del funcionament de l'equip serà realitzada per l'empresa subministradora. Aquestes configuracions especials hauran de ser notificades al Servei d'Informàtica per a poder donar suport (p. ex. activar impressió per codis en el servidor).

 • El manteniment inclòs en el cost per còpia (avaries, canvi de tòner, etc.) serà a càrrec de l'adjudicatari del servei:

  • Per als nous equips Satofi (964 251 286), empresa adjudicatària del concurs SE/41/22 L1.

  • A partir de l'1 d'abril de 2023, el manteniment dels equips subministrats a través del contracte anterior, SU/20/16, serà a càrrec de l'empresa Teca Ofimàtica (964 280 935) adjudicatària del concurs SE/41/22 L2.

Per a facilitar el contacte amb aquestes empreses, en cada impressora apareixerà una etiqueta amb les instruccions per a contactar.

 • Un equip multifunció es considerarà obsolet a partir dels 7 anys d'estar en producció i/o quan la freqüència de les avaries degraden el servei per davall del raonable (p. ex.: +1 avaria/mes).

 • Quan un equip passe a ser obsolet, la UO podrà sol·licitar la seua renovació. Aquesta renovació es durà a terme tenint en compte criteris tècnics i de dotació pressupostària disponible.

 • Anualment s'informarà el vicerectorat amb competències en infraestructura TIC de totes les dotacions realitzades. A més, qualsevol actuació fora d'aquests criteris li serà informada. Potestativament, aquest podrà informar la CAEII.

 • Aquells departaments o instituts que vulguen acollir-se, hauran d'enviar un correu-e al Servei d'Informàtica  (adm-si@uji.es) indicant les seues circumstàncies per a poder beneficiar-se (p. ex. antiguitat de l'equip a renovar, increment del número de PDI equivalent, etc.). Des del SI s'avaluarà i, si escau, es començarà el procés de dotació.

 • Qualsevol unitat organitzativa (UO) que desitge, simplement, adquirir algun equip s'haurà de dirigir al Servei de Contractació i Assumptes Generals (SCiAG) indicant el tipus/model d'equip, la ubicació a la qual es destina i l'estructura pressupostària on carregar l'adquisició. La petició es realitzarà amb l'assistent de compres menors (https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.com010001AM ) i caldrà indicar que la compra està associada a l'acord marc SE/41/22 Lot I. Els costos mensuals es facturaran per UO. En tractar-se d'un acord marc, les adquisicions es formalitzaran com un contracte derivat de l'AM.

Característiques bàsiques dels models (SE/41/22 L1)

Denominació

Bàsica A4
B/N

Bàsica A3
B/N

Avançada A3
B/N

Bàsica A4
Color

Bàsica A3
Color

Avançada A3
Color

Marca i model

KONICA MINOLTA BH 4050i

KONICA MINOLTA BH 300i

KONICA MINOLTA BH 450i

KONICA MINOLTA BH C3320i

KONICA MINOLTA BH C300i

KONICA MINOLTA BH C450i

Color

No

No

No

Paper

A4

A4+A3

A4+A3

A4

A4+A3

A4+A3

Capacitat safates d'entrada

600

1150 + 1150

1150 + 200

600

1150 + 500

1150 + 500

Capacitat safates d’eixida

250

250

250

Perforadora, grapadora i classificadora (fins a 1000 fulles)

250

250

500

Perforadora, grapadora i classificadora (fins a 1000 fulles)

Pàgines por minut

40

30 + 15

45 + 22

33

30 +15

45 + 22

Temps d'impressió de la primera pàgina b/n A4 (s)

4,8

5

3,8

6

5

3,8

Més informació

Característiques tècniques dels models

 

NOTES:
Tots els models poden imprimir, fotocopiar i escanejar a simple i doble cara i inclouen alimentador manual de paper.
Tots els models necessiten un espai reservat en el sòl. Els models bàsics A4 (B/N i Color) poden requerir un suport o taula per evitar que queden massa baixos, hi ha la possibilitat de comprar una taula per 99 € més iva.

Costos d'adquisició i producció equips nous, adquirits a través de l'AM SE/41/22 L1 (amb IVA inclòs)

Cost d'adquisició

 

 

Cost de producció

 

Descripció

Preu unitari (EUR)

 

Descripció

Preu per còpia (EUR)

Bàsica A4 B/N

1.089,00

 

Còpia A4 B/N

0,00593

Bàsica A3 B/N

2.698,30

 

Còpia A3 B/N

0,01186

Avançada A3 B/N

4.620,00

 

Còpia A4 Color

0,04720

Bàsica A4 Color

1.143,45

 

Còpia A3 color

0,09440

Bàsica A3 Color

3.487,22

 

 

 

Avançada A3 Color

5.690,00

 

 

 

Costos de producció equips antics, adquirits a través del SU/20/16 [SE/41/22 L2] (amb IVA inclòs)

Cost de producció

 

Descripció

Preu per còpia (EUR)

Còpia A4 B/N

0,00600

Còpia A3 B/N

0,01200

Còpia A4 Color

0,04500

Còpia A3 color

0,09000