Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel

AVISOS importants:

  1. Qualsevol petició que comporte la modificació de funcionalitats o característiques així com peticions de lliurament de les credencials (login/password) d'un espai cedit, l'ha de sol·licitar el responsable que va realitzar l'alta del site mitjançant el CAU i que consta en el registre d'espais cedits. En cas contrari, la petició es desestimarà i no es durà a efecte.
  2. El Servei d'Informàtica es reserva el dret de tancar l'espai web en cas de superar la quota o usar-lo per a altres fins no autoritzats.
  3. Cada espai disposarà de 2GB inicialment,encara que es podrà demanar més espai (veure l'apartat "Petició de" i trieu l'opció "augmentar la quota d'emmagatzematge"). També us recordem que aquest servidor està dimensionat per a allotjar contingut relacionat amb la publicació web estrictament (pàgines web, bases de dades, etc.), amb la qual cosa, no es pot gastar per emmagatzemar altres continguts NO destinats a aquesta finalitat (còpies, etc.).
  4. El Servei d'Informàtica NO dona suport al programari desenvolupat pels propis propietaris de l'espai cedit o per tercers.
  5. Els espais cedits no són pàgines personals. Per a albergar pàgines personals disposes de l'eina Google Sites (sites.google.com) que ofereix de manera fàcil i senzilla, múltiples plantilles predissenyades per a realitzar el teu web personal.
  6. S'haurà de complir amb els acords dels Criteris de Cessió dels Espais Web i les Normes de la Xarxa Informàtica de la Universitat Jaume I.
  7. Si voleu canviar la clau d'accés subministrada polseu ací.

...