Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Verd: classe ja impartida amb el registre correcte i, per tant, sense cap incidència o classe amb incidència ja resolta o autoresolta.  

Tres sessions ja impartides amb el registre correcteImage RemovedTres sessions ja impartides amb el registre correcteImage Added

  • Roig: classe ja impartida amb una incidència sense obrir ni justificar. 

...