Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

...

  1. Com a mínim set anys d’antiguitat (en alta en l’Inventari General de Béns de la Universitat). En el cas d’equips amb antiguitat menor, però amb capacitats operatives limitades, l’usuari o usuària podrà realitzar un CAU per a demanar l’avaluació de l’equip per un operador del SI; aquest elaborarà un informe, que avaluarà el SI, i, si escau, se li facilitarà a l’usuari o usuària l’accés al SPI Renovació d'ordinadors personals; se l’eximeix, per tant, de la condició d’antiguitat.
  2. Els equips ja renovats i, a petició dels departaments, cedits a aquests, no podran acollir-s’hi.
  3. Durant la fase d’avaluació de la sol·licitud, l’equip candidat a ser renovat quedarà bloquejat en l’Inventari General de Béns de la Universitat (i.e., no es podrà realitzar cap canvi, com el d’ubicació o usuari).

○ El ○ A triar per l'usuari, el SI subministrarà un equip bàsic (estàndard; SU/259/20 22 Apartat 23) amb les següents característiques: Veriton VX2665G INSYS PRO.B (Intel i3-910010105, 8 GB/2666, SSD M.2 256 GB gen2 (M2 2100 r/1500 w), D-SUB HDMI DPHDMI-VGA-DVI-D, 4xUSB 2.0 4xUSB 3.1, RTL8111E-VC GbE, FAC 180 W 89+ Platinum, Windows 10).INTEL I219-V 1Gb Ethernet 10/100/1000 Base-TX, FAC 250 W 80+ Gold, Windows 10 OEM Home), o, un portàtil (estàndard SU/41/20 Lot I) ACER Travelmate TMP215-53 (i3-1115G4, 8 GB/2400, SSD Home, 1,7 kg) 1920x1080 LED/IPS, càmera HD 720p i micròfon, Wi- Fi IEEE 802.11ax i GbE, Windows 10 NVMe M.2 256 GB, pantalla 15,6"

Cofinançament

Anchor
equipo_específico_cofinanciado
equipo_específico_cofinanciado

...

La compra la realitzarà la persona interessada a través de la seua unitat de gestió, encara que el SI podrà conèixer l’expedient i, necessàriament, ha de signar l’acta de recepció, així com verificar, prèviament, que es compleixen totes les condicions.

Cal considerar:

  • El SI/CAU no gestiona la garantia per a aquells equips que no hagen estat adquirits a través del Servei de Contractació, doncs, en aquest cas, en el document de comanda, s’hi especifica clarament les condicions del servei a les que s’obliga l’adjudicatari (v.g., el licitador inclourà en les ofertes, i el seu cost estarà inclòs a la proposició econòmica, el manteniment i suport, tant del maquinari com del programari, de l’equipament oferit, a casa del client si fóra necessari per al restabliment del servei. fixant un nivell mínim de cobertura/resposta/reposició) i serveixen de base contractual per a ulteriors reclamacions. Per al SI, el servei postvenda és un factor crític d’èxit i cal tenir-ho en compte en la formació del preu.
  • L'equip així adquirit quedarà exclòs del contracte de manteniment hardware dels equips microinformàtics del SI, de manera que, finalitzada la garantia, la persona interessada ha de fer-se càrrec de les possibles reparacions.
  • Per a acollir-s’hi, l’usuari o usuària ho ha d’indicar en el formulari de l’e-UJIER@SPI Renovació d'ordinadors personals. Una vegada haja estat aprovat, el SI li respondrà i l’indicarà l’estructura pressupostària on carregar l’import del cofinançament i autoritzarà a la seua unitat de gestió a fer-ho.
  • En rebre el nou equip, l’usuari o usuària ha de tornar al SPI i sol·licitar al SI la comprovació de la instal·lació de l’equip. Aquesta és condició necessària perquè el SI procedisca a la signatura de l’acta de recepció del subministrament i consisteix en la generació automàtica d’un CAU perquè un operador comprove, in situ, que l’equip ha estat rebut, instal·lat i traspassades les dades des de l’equip renovat. A més, l’operador li transferirà les dades de xarxa i assignarà el nou equip com a ordinador de treball del beneficiari.

...