Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Contents
minLevel1
maxLevel2

...

 • Clients: àrea des d'on podeu agregar persones a la base de dades de l'aplicació o consultar la fitxa personal de cada client. Vegeu Com s'afegeixen clients a la base de dades? per a més informació. 

 • Seguiment de Campanyes: des d'aquest apartat podeu incloure persones a una campanya o fer seguiments. Per a més informació vegeuCom s'afegeixen clients a una campanya? Com es fa el seguiment d'una campanya? 

 • Enviaments: en aquest apartat podeu consultar tots els enviaments que s'han realitzat des de l'aplicació i podeu generar-ne de nous. Per a més informació vegeu Com es gestionen els enviaments? 

 • Llistats predefinits: ací podeu consultar els llistats, per exemple, d'enviaments fallits. Per a més informació aneu a Com s'obtenen els llistats de dades predefinits? 

 • Gestió de Programes: des d'aquest apartat podeu agregar programes dins d'un servei per a poder crear i gestionar campanyes dins de CRM. Podeu obtenir més informació en Definir els programes. 

 • Gestió de Campanyes: espai des d'on es generen les campanyes i des d'on es defineixen les seves característiques, com ara els estats dels clients, les fases de la campanya, els formularis, els missatges o correus postals vinculats als estats i les notificacions d'administració. Des d'ací també es pot associar la campanya a uns ítems, establir relacions amb altres campanyes i crear un acte vinculat a la campanya. Per a obtenir més informació consulteu Com es crea i es configura una campanya? 

 • Gestió d’enviaments: pantalla des d’on es creen plantilles per als enviaments, com ara capçaleres o peus de firma. Per a més informació consulteu Definir plantilles dels enviaments.

 • Gestió de Rebuts: en aquesta pantalla podeu especificar les tarifes que podreu aplicar en una campanya. Consulteu Definir les tarifes d'una campanya per a obtenir més informació. 

 • Gestió estudis: espai destinat tant per a consultar les classificacions d'estudis de l'UJI com per a agregar estudis externs. Podeu ampliar la informació en Definir els estudis de fora de l'UJI.

 • Gestió de Subscriptors: zona des d'on es defineixen els ítems de l'aplicació. Són els elements que podeu utilitzar per definir enviaments relacionats amb aquests temes o per als camps d'un formulari. Podeu obtenir més informació en Definir els ítems.

 • Altres gestions: pantalla des d'on es poden definir alguns paràmetres i característiques de l'aplicació com són les etiquetes, els tipus de dades, els textos que es mostraran en els formularis sobre la llei de protecció de dades, els tipus de vinculacions entre clients i els tipus de seguiment d'una campanya. Per a més informació vegeu Com es configura l'aplicació? 

Per a obtenir més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

...

Les etiquetes estan pensades per a vincular-les a un client i, així, facilitar després la seva cerca. Podeu agregar-ne des de l’opció Altres gestions del menú principal de l'aplicació. Un cop dins, heu d'anar a Etiquetes. Simplement, premeu Afegir i, en la fila que es desplega, fiqueu el Nom i polseu Actualitzar. Podeu eliminar-les a través del botó Esborrar. Heu de tenir en compte que també podeu agregar etiquetes directament des de la pestanya Etiquetes de la fitxa del client. Per a més informació vegeuAccedir a la fitxa del client. 

...

Anchor
lopd
lopd
Definir els textos de la llei de protecció de dades

...

Des de la pestanya Campanyes podeu consultar les campanyes a les quals està vinculada una persona i també podeu agregar-la a una. Per incloure-la en una campanya cal que premeu Afegir i, a continuació, en la finestra que s'obri,seleccioneu la Campanya il’Estat en què voleu posar a l’usuari (tingueu en compte que els tipus d’estats han d’estar prèviament configurats). Aleshores, si l’estat associat a un formulari, es mostrarà perquè empleneu les dades i polseu Finalitzar. Cal subratllar que també teniu la possibilitat d'incloure múltiples persones a una campanya concreta. Per a més informació vegeu Com s'afegeixen clients a una campanya? 

...

En aquesta pestanya, si marqueu una campanya en la part superior de la pantalla, veureu que, en la part de sota, es despleguen tres pestanyes més: Moviments, Dades Extra i Tarifes. En Moviments podeu consultar totes les accions o canvis d'estat que es registren automàticament en el marc de la campanya on estigueu. 

...

En aquesta pestanya podeu consultar el llistat d'enviaments que s'han fet a la persona des de l'aplicació. Ací queden registrats tots els missatges que s'envien automàticament quan el client canvia d'estat en una campanya, els que es generen manualment des de la fitxa personal, els que estan vinculats a la fase d'una campanya o a una tarifa i els que es gestionen des de l’apartat Enviaments del menú principal de l'aplicació. Podeu obtenir més informació sobre els enviaments automàtics i tots els tipus d'enviaments que es fan des de l'aplicació en Programar els missatges vinculats a estats i Com es gestionen els enviaments? Fixeu-vos que si seleccioneu un enviament, en la part de sota de la pantalla podreu consultar el seu contingut.

...

Teniu dues possibilitats per introduir persones a una campanya: manualment en la fitxa de cada client o de diverses persones a través d'un llistat en un fitxer csv. Heu de tenir present que quan agregueu una persona a una campanya, el sistema l'introdueix amb l'estat que hàgeu definit i, per tant, s'envia automàticament el correu que hàgeu configurat per aquest estat dins de la campanya. Per a més informació vegeu Definir els estats dels clients iProgramar els missatges vinculats a estats.  

Anchor
individual
individual
Afegir persones de forma manual

...