Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Després de seleccionar les assignatures de la vostra matrícula, heu d'especificar-ne la forma de pagament. En aquestes pantalles, heu d'indicar, primer de tot, si voleu col·laborar amb el 0,7% per a programes de solidaritat i cooperació. La xifra se sumarà a l'import (sense exempcions o bonificacions) de la vostra matrícula. Si marqueu que sí que hi voleu col·laborar, veureu que en la part central de la pantalla s'actualitza i es modifica l'import total de la vostra matrícula. En aquesta taula, podeu consultar el detall de l'import a pagar amb les taxes, l'import dels crèdits i les exempcions i bonificacions. I en En la part de sota, heu de seleccionar la Forma de pagament i determinar, per exemple, si ho feu mitjançant rebut, domiciliat domiciliació en un compte bancari, amb targeta de crèdit o amb diferents pagaments fraccionats.

...

Convé subratllar que en el cas dels màsters, heu de formalitzar el prepagament de la matrícula amb l'abonament de 100 euros, a compte de l'import final de la matrícula. Ho podeu pagar Per a fer el pagament amb targeta bancària polsant heu de prémer Pagar amb TPV. Un cop fet el pagament, cal que polseu Refrescar la pantalla per comprovar el pagament de la taxa per desbloquejar el botó Continuar i poder finalitzar el procés de matrícula. 

...

Cal que tingueu present que haureu de contestar obligatòriament l'enquesta de satisfacció sobre la gestió acadèmica de l'estudi en què us esteu matriculant. Heu de respondre totes les preguntes per poder Enviar l'enquesta. Si no ho heu, el sistema no us deixarà continuar i, per tant, no podreu confirmar i finalitzar la matrícula i us apareixerà un missatge en roig en la part superior de la pantalla , advertint-vos que us advertirà que heu de contestar totes les preguntes, com passa en la següent imatge. 

...

Anchor
confirmacio
confirmacio
Pantalles de confirmació i finalització de matrícula 

Un cop que hàgeu passat per totes les pantalles del procés de matrícula, introduint hàgeu introduït les dades i la informació requerida i fent hàgeu fet la selecció d'assignatures, arribareu a la part final del procediment. Com podeu observar en la imatge de sota, veureu un resum de la vostra matrícula, amb la llista d'assignatures seleccionades. Aquesta pàgina, a més, us ofereix informació sobre la protecció de dades. Obligatòriament, cal que marqueu la casella que hi ha situada al peu de la pàgina per confirmar que les dades que heu aportat són veracesvertaderes (Declare que les dades consignades són veracesvertaderes, de les quals em faig responsable). Finalment, cal que polseu el botó Confirmar matrícula. Fixeu-vos, a més, que pot aparèixer informació complementària en color roig per advertir-vos d'alguna situació concreta com, per exemple, que no s'ha pogut verificar la vostra condició de discapacitat, així com els tràmits que heu de fer al respecte. És important que sigueu conscients que una volta que confirmeu la vostra matrícula, les pantalles de l'apartat de Matrícula quedaran bloquejades i no podreu fer cap modificació. Per a fer canvis en les assignatures ho haureu de fer a través del botó Modificar assignatures, com s'explicarà a continuació.

...

Després de polsar Confirma la teua matrícula, apareixerà un missatge com el de sota per assegurar-se comprovar que voleu confirmar i finalitzar la matrícula. Cal que premeu Acceptar per acabar el procediment. 

...

Si per algun motiu el sistema no us deixa confirmar la vostra matrícula, us apareixerà un missatge d'error com el de sota amb el símbol de perill. En aquest cas, per exemple, us adverteix que no heu pagat la taxa de reserva en el cas de la matrícula de màster. 

...

Una volta que confirmeu la matrícula, la següent pantalla que us apareix és com la que es mostra a continuació. Fixeu-vos, a més, que apareix la data i hora en què heu confirmat la matrícula. En aquesta pantalla teniu disponibles quatre accions a fer:

...

 • Consulta la còpia de la matrícula (1): obtindreu un document en PDF, com el de la imatge de sota, amb totes les dades de la vostra matrícula a més de l'usuari i clau d'accés d'estudiant UJI que se us ha assignat i que haureu d'utilitzar des d'aquest moment per a realitzar qualsevol gestió (accés a l’aula virtual, a l'IGLU- Informació i gestió en línia, al compte de correu electrònic UJI...) o fer una consulta relacionada amb els vostres estudis. De tota manera, tal com indica el requadre groc, una volta confirmada i finalitzada la vostra matrícula també rebreu un correu electrònic amb un enllaç directe per a consultar o imprimir la vostra còpia de matrícula.

...

 • Consulta l'horari (2): us recomanem que consulteu a través d'aquesta opció la informació sobre l'horari i la ubicació de cada assignatura.

 • Modificar matrícula (3): heu de polsar aquest botó per fer canvis en les assignatures que heu inclòs en la vostra matrícula, un cop ja l'hàgeu confirmat confirmada (fixeu-vos que s's’hi indica del el termini fins quan podeu aplicar canvis). Després de prémer aquest botó, el sistema us mostrarà un missatge de confirmació i, a continuació, podreu fer les modificacions que considereu. Recordeu que per tal que queden registrats els canvis , haureu de polsar primer Continuar en la pantalla de selecció d'assignatures i, posteriorment, tornar a Confirmar la teua matrícula. Heu de tenir present que si , després d'aplicar canvis , no torneu a confirmar la matrícula, el sistema registrarà com a bona la primera que hàgeu confirmat. 

 • Finalitzar i eixir (4): per tancar la sessió i eixir de l'aplicació d’d'Assistent de matrícula, premeu aquest botó. Podreu tornar a accedir-hi en qualsevol moment amb les vostres dades d’usuari d'usuari UJI. Recordeu que quan hi torneu a entrar, el sistema us situarà en l'última pantalla en què us heu quedat. 

...

Si voleu obtindre més informació en relació a la formalització d’una d'una matrícula, des de l’UJI hem creat un vídeo tutorial orientatiu per guiar-vos d’una manera més dinàmica en aquest procés. Podeu accedir o bé per mitjà de la del web de l’UJI https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/matricula/video/ o , , a través del seu canal de Youtube https://www.youtube.com/watch?v=SI9fKqbva_g.

També teniu la seua versió a l’espanyoll'espanyol, tant a la al web de l’UJI https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/matricula/video/?urlRedirect=https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/matricula/video/&url=/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/matricula/video/ com al seu canal de Youtube https://www.youtube.com/watch?v=uSOTbnh6rGQ.

Resolució de dubtes

Per a qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'Assistent de Matrículamatrícula heu de contactar amb amb l'InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre) o amb el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE). Podeu enviar les vostres consultes o dubtes a l'adreça electrònica info@uji.es o telefonar al número 964 72 80 80 en horari d'atenció de 09.00 9 a 20 .00 hores.  

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 088.30 a 19 .00h h i els divendres de 099.30 a 17 .00hh), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

...

 • Assignatura. Matèria que s'imparteix dins d'en una titulació i que forma part d'un pla d'estudis acadèmic. Cada assignatura pot tenir un o més grups i consta de diferents tipus d'activitats. 

 • Aula Virtual. Entorn d'ensenyança i aprenentatge de l'UJI. Dona suport complementari a les classes presencials i permet realitzar cursos totalment a distància. Es basa en el software lliure Moodle i està integrada a la base de dades de gestió acadèmica de l'UJI. Podeu accedir-hi a través de l'enllaç https://aulavirtual.uji.es/. 

 • Circuit. Conjunt d'assignatures i subgrups que ha de cursar l'alumnat de nou ingrés d'un grau. Els circuits estan pensats per a facilitar la matrícula a l'estudiantat de primer curs , evitant perquè eviten la coincidència de classes i sense que hagen l’estudiantat haja de triar cap assignatura. 

 • Complement de formació. Assignatura complementària que ha de cursar l'alumnat de màster o de doctorat per a obtenir un determinat estudi, ja que és una formació que no té amb la titulació amb la qual accedeix.

 • Grup. Conjunt d'alumnes en què es pot dividir cada assignatura.

 • Itinerari. Conjunt d'assignatures de l'oferta acadèmica d'un grau per formar-se i especialitzar-se en una àrea o branca determinada. Hi ha graus que tenen itineraris d'especialització pensats per a l'alumnat que ja ha superat un nombre determinat de crèdits.  

 • Matrícula. Inscripció de l'alumnat preinscrit admès per a cursar un programa acadèmic de formació o qualsevol altra activitat universitària. Per a obtenir més informació consulta , consulteu la pàgina web de Matrícula.

 • Menció. Distinció que preveu un estudi i que consta tant en el certificat de notes com en la denominació del títol. És el cas, per exemple, del Grau grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària que preveu les mencions d'Educació Física i de Música. 

 • Preinscripció. Acció d'apuntar-se a un curs, màster, grau, programa de doctorat o qualsevol altra activitat que haurà de ser ratificada posteriorment amb la matrícula. Per a més informació, consulteu la pàgina web de Preinscripció. També us pot ser d'utilitat consultar el manual de funcionament de l'Assistent de Preinscripciópreinscripció.

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.