Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
titleIr a la versión en castellano

Table of Contents

Aquest és un procediment per al canvi de la clau d'accés a la base de dades corporativa de la Universitat Jaume I.

Seguint les recomanacions de les auditories de seguretat que es duen a terme anualment i la normativa pel que fa a la gestió de la seguretat de la informació, s'han establert les polítiques de canvi de clau d'accés per al bon ús del compte d'usuari corporatiu.

Una vegada conegudes aquestes polítiques anem a procedir al canvi de la clau.

...

PAS 5: Un vegada seleccionat l'usuari d'oracle, introdueix la antiga clau. A continuació la nova i confirmar-la. Després polsa el botó 'Canviar clau'. Disposes d'una ajuda 'Requisits de la clau d'accés' que et facilitaran com ha de ser la clau d'accés.

...

Si la nova clau d'accés compleix amb els requisits de la política de les claus d'accés, el sistema presentarà la pantalla de 'Clau d'accés canviada amb èxit'.

...