Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Table of Contents

Què és la Sol·licitud del certificat de notes signat digitalment?

Aquesta eina permet aconseguir, de forma gratuïta, un certificat de les notes obtingudes en un dels estudis de l'UJI signat digitalment. Un cop signat, es notifica al sol·licitant per correu electrònic i també es pot fer, si així ho demana, a través d'un missatge SMS al telèfon mòbil. El certificat estarà sempre accessible a l'apartat de Documents signats del Portafirmes. La signatura digital del document inclou un inclou un codi segur de verificació (CSV) amb què es pot comprovar la seua autenticitat i integritat i està disponible en català, espanyol i anglès. 

Accés a l'aplicació 

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Acadèmica > Graus > Sol·licitud de certificat de notes signat digitalment. Hi podeu podeu accedir directament a través del següent enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22279

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona que haja cursat estudis a l'UJI, ja siga de grau, ja siga de màster o doctorat i que necessite un certificat de notes signat digitalment. Cal subratllar que per a accedir a l'aplicació haureu d'autenticar-vos amb el nom d'usuari i clau d'accés de l'UJI.

...

Per fer la petició heu d'accedir a l'eina Sol·licitud de certificat de notes signat digitalment. Com podeu veure en la imatge de sota, primer cal que seleccioneu l'Estudi del qual voleu obtenir les notes i especifiqueu el Telèfon mòbil i l'Adreça electrònica on voleu rebre la notificació, un cop estiga disponible el document. Posteriorment, heu de polsar el botó Sol·licitaImage Removed

...

Tot seguit, veure com es mostra una pantalla, com la de sota, en què us informa que la petició ha estat realitzada.

...

Un cop estiga disponible el document rebreu una notificació al correu electrònic i/o un missatge SMS al telèfon mòbil. Com podeu observar en la imatge de sota, us informarà que el certificat ha estat segellat electrònicament i us mostra el codi segur de verificació (apareix indicat com a referència). És el codi que permet comprovar l'autenticitat i integritat del document. A més, el correu incorpora un enllaç directe al Portafirmes perquè pugueu descarregar el certificat. 

...

Dins del Portafirmes (també hi podeu accedir des de laSeu Electrònica), comproveu que esteu en la pestanya de Documents signats, com podeu veure en la imatge de sota. Seguidament, en la casella de Procediment, heu d'escollir l'opció de Certificat Acadèmic Personal i polsar el botó Cercar. A continuació, en la part de sota es mostrarà el certificat que hàgeu sol·licitat. Podeu descarregar-lo en format PDF en català, espanyol o anglès pitjant sobre la icona del document. També apareix la referència que, com s'ha mencionat, és el codi amb el qual es pot comprovar la seua autenticitat. Podeu ampliar la informació en el manual de PortafirmesPortafirmesImage Removed

...

El certificat que descarregueu en el vostre equip és com el de l'exemple de sota. Fixeu-vos que, a peu de pàgina, recull el codi segur de verificació (referència) que significa que és un document signat digitalment i que podeu comprovar-ne l'autenticitat i integritat a través del del Validador de documents. Si desitgeu més informació, vegeu el manual Validador de documents.Exemple de certificat de notes signat digitalment Image Removed

...

Quan sol·liciteu un certificat de notes signat digitalment heu de tenir en compte les següents consideracions: 

  • Estarà sempre disponible en el vostre Portafirmes en l'apartat de Documents signats. 

  • Podreu utilitzar-lo sempre que el necessiteu i mentre no canvien les circumstàncies que hi havia en el moment de la seua emissió.

  • La seua validesa està garantida per la Normativa per la qual es regula la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en els procediments administratius. 

  • Si l'estudi del qual voleu demanar el certificat de notes no apareix en la llista, heu de posar-vos en contacte en el cas dels graus, màsters universitaris i doctorats amb el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants i, en el cas dels màsters propis i cursos d'especialització i experts, amb l'Oficina d'Estudis

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament de l'aplicació, heu de contactar amb el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants. Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica sgde@uji.es

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins  dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.