Validador de documents

Què és Validador de documents?

És una eina informàtica que permet comprovar l'autenticitat de qualsevol document electrònic expedit per la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló i signat digitalment mitjançant un codi segur de verificació (CSV). A través d'aquest mecanisme qualsevol ciutadà pot garantir la validesa d'un document emés per l'UJI com, per exemple, actes de notes o d'acords o certificats oficials de formació o serveis prestats, entre d'altres. 

Accés a l'aplicació

A l'aplicació Validador de documents podeu accedir a través dels enllaços http://www.uji.es/seu/eines/valida-docs/ i http://www.uji.es/documents/ 

També ho podeu fer a partir de la pàgina d'inici de l'UJI www.uji.es des de la Seu Electrònica

Qui pot utilitzar Validador de documents?

És una aplicació que pot ser útil per a qualsevol persona, siga o no membre de la comunitat universitària, que necessite confirmar l'autenticitat d'un document electrònic expedit per l'UJI.

La pàgina d'inici de Validador de documents

Quan accediu a l'aplicació, la primera pantalla que apareix és com la següent:

Pàgina d'inici de Validador de documents
Pàgina d'inici de Validador de documents

A través d'aquesta pàgina, podeu comprovar la validesa d'una còpia electrònica o en paper d'un document electrònic signat mitjançant un CSV. Per a més informació vegeu el següent punt del manual Com es valida un document? 

Com es valida un document?

Un document electrònic incorpora unes dades i, a peu de pàgina, com podeu observar en la imatge, una signatura digital amb un timestamp (segell de temps) que certifica electrònicament l'hora i data en què s'ha signat el document i una referència o CSV que permet confirmar de forma unívoca la seua autenticitat i que, per tant, no ha estat alterat o modificat. 

Visualització d'un document electrònic
Visualització d'un document electrònic

Per tal de poder validar un document electrònic emés per l'UJI necessiteu conèixer el CSV o referència. És un codi format per una combinació de lletres i xifres que l'identifica de forma unívoca. Fixeu-vos que el trobareu a peu de pàgina juntament amb la signatura digital i el segellat electrònic. En la imatge de sota està marcat en roig. 

L'heu d'introduir en el camp codi segur de verificació i, seguidament, polsar el botó Validar

Aleshores, es mostra una nova pàgina. Si us indica, com en la imatge de sota, que no ha trobat el document, pot significar que no heu introduït el codi correcte o que el document no és vàlid.

Si, en canvi, el sistema localitza i verifica el document apareix un missatge que us informa que està garantida la validesa del document

En aquesta mateixa pàgina podreu descarregar dos tipus de documents.  

  • Còpia en PDF del document signat electrònicament: ho podeu fer en cadascun dels idiomes que estiga disponible (català, castellà i/o anglès). Si feu clic en un dels botons de Descarregar, podreu consultar i guardar en el vostre equip una còpia del document en format pdf. 

  • Les dades originals signades i preservades a l'arxiu de la Universitat Jaume I: a través del botó Descarregar podeu accedir a tota la informació criptogràfica associada a la signatura digital perquè la valideu pels vostres mitjans. 

Heu de tenir en compte que, en cas que necessiteu validar la signatura digital d'un document, també podeu utilitzar la plataforma VALIDe del govern espanyol.

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb Secretaria General

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema amb el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible. 

Glossari 

  • Codi segur de verificació (CSV). També conegut com a referència, és un codi format per una combinació de lletres i xifres que identifica de manera unívoca un document electrònic emés per l'UJI i que, permet comprovar i demostrar l'autenticitat i la integritat de les còpies impreses del document electrònic.

  • Document electrònic. Document emès per l'UJI per mitjans electrònics que incorpora una signatura digital, el segell de temps i un codi segur de verificació o referència.

  • Referència. Vegeu la definició de CSV. 

  • Signatura digital. Conjunt de dades electròniques situades generalment al final d'un document electrònic amb informació xifrada que permet identificar l'autor/a de la signatura, assegurar la integritat del document signat i evitar-ne la falsificació. Podeu obtenir més informació sobre el Reglament d'administració electrònica de la Universitat Jaume I i la Política de signatura electrònica en http://www.uji.es/seu/mesinfo

  • Timestamp (segell de temps o referència temporal). És un segell electrònic, que fa de garantia legal, i que comprova i certifica l'hora i data en què s'ha signat digitalment un document.

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.