Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents
minLevel1
maxLevel7

...

Un cop ho tingueu tot emplenat, cal que polseu el botó Guardar /modificar dades. Aleshores veureu que s’habilita el botó de la dreta, Passar dades al centre perquè valide les notes i inicie el procediment de signatura de la resolució.

...

Si al passar les dades al centre, l’alumne o alumna supera incompleix amb el trasllat del contracte d’estudis amb la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis universitaris oficials de grau i màster, apareixerà un missatge d’avís como el de sota. En aquest cas, heu de parlar-ho prèviament amb l’alumne i indicar-li que podeu excloure l’assignatura de l’expedient.

...