Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En l'última columna es troben els botons Valida Valideu / No validesvalideu.

...

Si cliqueu en el nom es mostrarà informació ampliada de cada persona.

...