Comparativa Meet, Teams i ZoomFuncionalitats

Meet 

Teams

Zoom 

Funcionalitats

Meet 

Teams

Zoom 

Nombre de participants

Fins a 250 participants amb presentació en mosaic de fins a 49 persones

Té l'opció de reproducció en directe fins a un màxim de 100.000 persones sense opció a participar-hi. 

Anunci de nou disseny que permetrà ressaltar diferents participants alhora en una pantalla en mosaic (maig 2021). 

Fins a 250 persones. Permet posar un participant en primer pla o ancorar una o diverses càmeres i permet veure la pantalla en galeria (fins a 49 participants) o en vista mode junts (com si tots els assistents estigueren asseguts en una mateixa sala). 

Microsoft anuncia la vista dinàmica en mosaic, que es modifica a mesura que els participants s'afegeixen a la reunió, i una nova opció a partir d'abril de 2021 per poder organitzar webinars de fins a 1.000 participants amb registre i confirmació per correu electrònic.

Amb el pla 'Education' permet reunions de fins a 300 participants i 500 espectadors en seminaris web. En una mateixa pantalla es poden veure fins a 49 participants. 

Zoom presenta, en abril de 2021, la Vista Immersiva, que permet veure fins a 25 participants en una mateixa sala, auditori o aula. Disponible en els clients d'escriptori (versió 5.6.3 o superior) per a Windows i MacOS.

Es pot fer retransmissió en directe per Youtube, configurant-ho prèviament. Té uns 2 o 3 segons de retard.

L'organitzador pot posar una àncora en una càmera per a posar-la en primer pla només per a ell o destacar la càmera d'un usuari perquè aparega per a tots els participants. 

Accessos 

A través d'enllaç o convidant els participants directament des de Calendar (amb compte corporatiu).

Permet configurar l'accés ràpid perquè només les persones a qui l'amfitrió haja convidat puguen unir-se a la reunió sense sol·licitar-ho, perquè no s'hi puguen unir de forma anònima i que només els amfitrions puguen telefonar a un participant extern.

Quan un usuari extern intenta accedir, demana permís a l'amfitrió.

Es pot configurar perquè els usuaris accedisquen a la videoconferència directament sense passar per la sala d'espera i sense demanar permís al moderador. Pot ser útil per a usuaris externs de l'UJI en el cas, per exemple, dels màsters interuniversitaris. 

En la nova funció de webinars, permet agregar una pàgina de registre d'assistents personalitzada. Un cop registrada, la persona participant rep automàticament una confirmació per correu electrònic. 

Reunions: 

Els participants es poden unir a la reunió amb l'enllaç i introduint l'ID de la reunió (codi d'accés), amb l'enllaç que ja tinga inscrustat el codi d'accés o es pot configurar per habilitar una sala d'espera. 

Seminaris web:

Els participants es poden connectar directament amb l'enllaç o demanar-los una contrasenya. També es pot configurar perquè s'hagen d'inscriure prèviament (la inscripció pot ser automàtica o manual, de manera que l'organitzador ha d'aprovar cada inscripció). També es pot carregar els participants a partir d'un arxiu CSV. No hi ha sala d'espera, però hi ha la possibilitat d'habilitar una sessió de pràctica per preparar-la prèviament i que es connecten, per exemple, els panelistes. 

Es pot configurar per bloquejar el nombre de connexions d'un mateix usuari i que només puga accedir-hi des d'un sol dispositiu o limitar el nombre de participants encara que la llicència siga superior.

Més informació sobre els seminaris web de Zoom. 

Permisos d'organitzador

Permet configurar que només siga l'amfitrió qui puga compartir la pantalla (contingut). 

Permet bloquejar l'enviament de missatges de xat, perquè només els amfitrions ho puguen fer. 

L'organitzador té els controls d'amfitrió, només ell pot desdoblar en grups de treball o rebre les llistes d'assistència.

A través de Google Calendar es pot cedir la propietat de la videoconferència a un altre usuari.

Preveu rols de moderador (organitzador), assistent i convidat (extern). El moderador pot convertir l'assistent en moderador perquè compartisca contingut i també pot convertir el convidat en assistent. 

Es pot configurar perquè tots els participants tinguen permisos de presentació. 

En els seminaris web, permet diferenciar els assistents entre:

  • Organitzador, coordinador o amfitrió: usuari que programa el seminari web i per tant porta el control (inici, aturada i finalització del seminari, iniciar votació), pot assignar el rol de coamfitrió i panelista (pot configurar les funcions que pot fer). 

  • Panelista: participants amb permís per veure i enviar vídeos, compartir pantalla i fer anotacions. 

  • Assistent: només visualitzen i, si es configura així, poden interactuar amb l'amfitrió i els panelistes a través de la sessió de preguntes i respostes o el xat de l'esdeveniment. 

Més informació sobre els rols en un seminari web a Zoom. 

Àudio i vídeo

En la versió web, permet comprovar la qualitat de l'àudio i el vídeo de tots els dispositius en una sola pantalla abans d'unir-se o iniciar una videoconferència. També permet fer la prova un cop dins.

Millores de reducció de soroll (març 2022).

Permet provar l'àudio del micròfon i el vídeo de la càmera, tant abans d'iniciar la reunió com un cop iniciada. 

Incorpora millores automàtiques de reducció de soroll i ajusta automàticament la il·luminació de tots els participants per millorar la visibilitat. 

Permet provar l'àudio i el vídeo de l'equip, tant abans d'incorporar-se a la reunió com un cop dins. 

Silenciar el micròfon dels participants 

L'organitzador pot silenciar el micròfon de cada participant de forma individual. 

El moderador pot silenciar de cop el micròfon de tots els participants i configurar si vol permetre o no que el reactiven. 

Més informació en Administrar els permisos d'àudio dels assistents.

També permet administrar qui pot activar la càmera, tant abans com durant la reunió. 

En les reunions, l'amfitrió pot silenciar de cop el micròfon de tots els participants. La reactivació només la poden fer els mateixos participants, però si es configura, es pot bloquejar la reactivació i fer que els participants que vulguen tornar-lo a activar ho hagen de preguntar prèviament a l'amfitrió. 

En seminaris web, els participants no tenen ni àudio ni vídeo i només es poden comunicar amb l'amfitrió pel xat i a través de les enquestes i preguntes.

Sales desdoblades (rooms)

Permet dividir una videoconferència en grups de treball.

Els participants poden demanar ajuda quan estan en una sala desdoblada i l'organitzador pot veure la sol·licitud en el tauler de control. 

L'organitzador pot configurar un temporitzador per a les sales desdoblades, perquè els participants vegen el temps que els queda. El sistema els avisa 30 segons abans que finalitze el termini fixat. 

S'està implementant una nova funció que permet crear sales desdoblades amb antelació a Google Calendar

Nova funció disponible que permet dividir els participants en grups més reduïts. Els presentadors poden saltar d'una sala a una altra, fer anuncis alhora en totes les sales i tancar les sales perquè puguen tornar a la reunió principal. 

Es pot dividir una reunió en grups (fins a un màxim de 50). Es constitueixen de forma aleatòria però es poden reorganitzar manualment, fer que els participants escullen la sala, que tornen a la sala principal quan vulguen i es pot limitar durant un temps determinat la sala de grup. També es poden preconfigurar important un arxiu CSV.  

L'amfitrió pot anar d'una sala a una altra.

Més informació en Gestió de sales per a grups reduïts. 

Enquestes i preguntes 

Permet llançar una enquesta als participants i també que els assitents publiquen preguntesPreguntes i respostes (Q&A) en seminaris web. Permet als assistents plantejar preguntes i que els panelistes i amfitrions responguen.

També permet llançar enquestes anònimes sense que l'amfitrió conegui el vot de cadascun dels participants, o públiques, amb el detall de cada vot.

Més informació sobre la funció de preguntes i respostes en els webinars Zoom.

Subtítols

Permet activar els subtítols automàtics. Disponible en anglès, castellà, portuguès, francès i alemany, per facilitar l’accessibilitat. 

Google anuncia la versió beta de la captació dels subtítols de tots els participants i la traducció simultània d'anglès a espanyol, francès, portuguès i alemany. 

Permet activar subtítols en directe (de moment només en anglès).

Permet activar subtítols en directe i transcripció (per ara, disponible en anglès). Contempla la possibilitat d'assignar a un participant el rol d'escriure els subtítols. 

Té l'opció d'afegir un intèrpret i indicar l'idioma en què es fa per habilitar canals d'àudio. 

Si s'ha configurat, permet generar una transcripció de tota la reunió (de moment, només disponible en anglès). 

*Es preveu que properament estiga disponible l'opció dels subtítols en castellà. 

Compartir contingut 

Permet compartir la pantalla completa, una finestra o una pestanya de Chrome (molt útil per a vídeos, àudios o animacions). 

Més informació en Com visualitzar els participants mentre es comparteix pantalla. 

Permet compartir pantalla completa (escriptori), una finestra del navegador, un PowerPoint (des de l'equip o en One Drive) o la pissarra de Microsoft Whiteboard. També permet compartir àudio. 

Des de gener de 2021, permet compartir arxius de fins a 250GB (fins ara, el límit era de 100GB). 

A l'abril de 2021, anuncia la posada en marxa de novetats en el mode presentador per posar la silueta davant del contingut compartit. A més, Power Point Live permetrà als participants navegar al seu ritme per la presentació. 

Permet compartir pantalla, pissarra, altres aplicacions, contingut directament des del núvol (Drive, One Drive, Dropbox etc.) o una segona càmera.  

En les reunions, l'amfitrió pot determinar quantes persones poden compartir pantalla alhora i si ho poden fer tots els participants o només l'organitzador.

Més informació en Compartir pantalla en Zoom

Fons

Permet desenfocar el fons i reemplaçar el fons per una imatge predefinida.

Permet desenfocar el fons i personalitzar-lo aplicant una imatge, i disposa de l'opció Tots junts perquè els participants apareguen en una sala o auditori. 

Es poden utilitzar fons virtuals o la Vista inmersiva amb tots els participants en una mateixa sala.

Pissarra

Permet obrir una pissarra amb Jamboard

Permet integrar la pissarra Whiteboard

Permet compartir una pissarra i té eines per fer anotacions, dibuixar o afegir text sobre una pantalla o presentació. Es pot guardar aquest contingut. 

Alçar la mà

Els assistents poden alçar la mà per demanar intervenir-hi. Quan un participant alce la mà, l'organitzador veu la icona d'una mà en la previsualització. Si l'organitzador es troba en una altra pestanya, rep una notificació sonora quan algú alça la mà. 

L'organitzador pot veure totes les mans, en l'ordre en què s’han alçat, al tauler de participants de la reunió. Pot baixar la mà d'una persona concreta o baixar-les totes de cop. El mateix assistent també pot baixar-la.

Un cop ha parlat en la reunió la persona que ha alçat la mà, automàticament es baixa la mà.

Permet als participants alçar la mà per a intervenir. 

Permet alçar la mà per a indicar que requereixen alguna cosa dels panelistes. 

Més informació en com alçar la mà en un webinar.

Gravació de la reunió

Permet gravar la reunió a qualsevol dels participants i, un cop finalitzada, arriba un correu a l'organitzador amb un enllaç al Drive.

Es pot gravar la videoconferència i es guarda en el núvol (One Drive). 

Els amfitrions poden gravar la videoconferència de forma local en els seus ordinadors, excepte quan el propietari del compte o l'administrador de Zoom ho haja deshabilitat. Permet fer pauses durant la gravació i enregistrar-ho tot en un únic arxiu. 

Els amfitrions amb llicència poden gravar en el núvol de Zoom.

Es pot configurar perquè es pregunte als participants la seua autorització abans d'iniciar la gravació. 

Per gravar les sales desdoblades cal designar un participant perquè ho grave (en aquest només s'enregistra en local, no en el núvol).  

Més informació sobre la gravació local i sobre la gravació en el núvol

Llistes d'assistència

L'organitzador rep al seu correu electrònic un informe amb la llista d'assistència. Inclou les adreces electròniques dels participants i el moment exacte d'entrada i eixida.

Es pot veure i descarregar una llista de participants per fer un seguiment després de la reunió. 

Genera informes sobre els seminaris web amb el llistat d'assistents, el rendiment i preguntes i respostes. Més informació en Informes de seminari web

Més informació

Instruccions per a l'ús de Google Meet (CENT)

Ajuda de Google Meet (Google)

Videoconferències a través de Microsoft Teams

Pàgina oficial de Microsoft Teams i guia d'inici ràpid.

Recursos de formació de Zoom