Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Cal que marqueu la casella que hi ha davant del certificat o seleccionar-los tots alhora amb la casella que hi ha al costat de la columna DNI Destinatari. A través del botó Visualitzar podeu consultar el resultat del certificat i comprovar si tot està correcte. Si no detecteu cap error, podeu polsar el botó Aprovar per tal de validar definitivament el document. Convé que tingueu molt present que és, en aquest moment, quan s'inclou la signatura digital del Secretari/ària General. Aleshores, s'enviarà un correu electrònic a l'emissor/a per notificar-li l'aprovació del certificat que havia creat. 

Botó per validar un certificat des de la pestanya Aprovació de certificats Image RemovedBotó per validar un certificat des de la pestanya Aprovació de certificats Image Added

Paral·lelament, l'aplicació envia un correu electrònic al destinatari/ària, com el de sota, per notificar-li que té un nou certificat oficial publicat en el seu Portafirmes personal. 

...