Guia d'ajuda per a accedir al programa MATLAB

logo_matlab.png

Què és MATLAB

MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, “laboratori de matrius”) és un entorn i un llenguatge de programació d'alt nivell especialment dissenyat per a la computació numèrica i la visualització de dades. MATLAB proporciona una àmplia gamma de funcions per a realitzar operacions matemàtiques i estadístiques, manipular matrius i realitzar visualitzacions de dades en 2D i 3D. A més, inclou ferramentes per a la creació d'interfícies gràfiques d'usuari (GUIs), la integració amb altres llenguatges de programació com C/C++ i Java, així com la capacitat de generar codi per a ser executat en dispositius embeguts i sistemes en temps real.

En resum, MATLAB és una poderosa ferramenta per a l'anàlisi numèrica, la visualització.

A continuació li indiquem els passos a seguir per a obtindre el programa per a realitzar càlculs numèrics amb vectors i matrius MATLAB.

L'accés a MATLAB només està permés als usuaris de la comunitat universitària que tinguen una vinculació activa, per exemple una matrícula o algun tipus de contracte en vigor.

Accés al programa

Per a començar cal anar a la direcció URL que dona accés a ‘MATLAB per a la Universitat Jaume I’ en: https://es.mathworks.com/academia/tah-portal/universitat-jaume-i-31699020.html

Podeu seguir l'orde que apareix en les següents captures per a començar l'accés al programa. Per a este procés és necessari registrar-se prèviament en la pàgina oficial.

img1.png

Per a poder utilitzar MATLAB és necessari disposar d'un compte en MathWorks que l'UJI ja disposa amb una llicència corporativa. Això es fa des de la següent finestra polsant sobre ‘Crear un compte’ i polsant 'Següent'

En aquesta finestra haurà de registrar el seu compte UJI emplenant els següents camps. Depenent del seu cas (si disposa de compte [blau] o si no la té [taronja]), seguir l'opció corresponent que es mostra.

1.- SI NO DISPOSA DE COMPTE

Una vegada creat el compte (per als quals no ho tenien), l'accés li demanarà el segon factor de seguretat. Es recomana utilitzar el Google Authenticator.

 

Una vegada autenticat amb el seu compte corporatiu UJI podrà accedir al panell principal de MATLAB com a mostra la imatge.

Centre d'Ajuda MATLAB oficial