CÀLCUL CIENTÍFIC

La Universitat Jaume I de Castelló posa a la disposició de tots els seus investigadors un Clúster de Computació Científica. El Servei d'Informàtica de l'UJI ofereix als membres de la comunitat universitària la possibilitat d'executar aplicacions d'índole científica i/o docent en màquines específicament dissenyades per a això

L'UJI, a través del servei d'informàtica, proporciona suport a la comunitat investigadora, sobretot a nivell de maquinari (adquisició, administració i manteniment d'infraestructures HPC).

Ajudes i tutorials