Agència de col·locació | Candidats i candidates

Què és Agència de col·locació? 

L'Agència de col·locació és una eina en línia de recerca d'ocupació qualificada que l'UJI posa a disposició de tota aquella persona que està buscant feina. Permet a qualsevol persona, siga o no membre de la comunitat universitària, registrar-se, veure ofertes d'ocupació i subscriure's a aquelles que l'interessen i fer-ne un seguiment. Podeu ampliar la informació en el web de l'Agència de col·locació

Accés a l'aplicació

Per registrar-se i accedir a l'Agència de col·locació necessitareu les credencials de l'UJI (usuari i contrasenya). Per tant, en funció de si pertanyeu o no a la comunitat universitària podreu accedir d'una o una altra manera: 

  • Si sou membres de la comunitat universitària o teniu una titulació de l'UJI podreu accedir directament amb el vostre nom d'usuari i contrasenya. La gestió de l'accés a l'Agència de col·locació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Inserció professional i pràctiques > Agència de col·locació usuaris. Com podeu veure en la imatge de sota, us podreu donar d'alta, subscriure a ofertes, donar-vos de baixa o sol·licitar el certificat d'inscripció en l'Agència. Podeu trobar més informació sobre el funcionament d'aquesta plataforma en el manual IGLU.

Accés a l'aplicació amb clau d'accés i contrasenya
Accés a l'aplicació amb clau d'accés i contrasenya

Si desitgeu més informació, consulteu els requisits per a poder accedir a l'Agència de col·locació

Qui pot utilitzar l'Agència de col·locació?

Qualsevol persona, siga o no membre de la comunitat universitària, que estiga buscant feina, en edat de treballar, pot inscriure's i utilitzar els serveis de l'Agència de col·locació de l'UJI. 

Com us podeu inscriure a l'Agència de col·locació?

Recordeu que per a donar-se d'alta en l'Agència de col·locació són necessàries les credencials de l'UJI (usuari i contrasenya). Podeu fer el registre en aquest enllaç o a través d'IGLU (Inserció professional i pràctiques > Agència de col·locació usuaris > Registre d'usuaris i usuàries). En la primera pantalla que es mostra heu de llegir i acceptar les condicions de privacitat legals i d’ús per a candidats. Cal que polseu el botó Acceptar les condicions d'ús, marcat en roig en la imatge següent.  

A continuació, haureu d'indicar les vostres Dades personals, les Dades acadèmiques, l'Experiència laboral i les vostres Preferències personals. És obligatori que anoteu un telèfon i un correu electrònic i que afegiu alguna competència (això últim en la tercera pantalla de l'Experiència laboral). Cal que guardeu les dades pantalla per pantalla. Si no fiqueu les dades obligatòries, el sistema no us deixarà passar a la següent pantalla. També teniu la possibilitat d'adjuntar una fotografia, el vostre currículum i una carta de presentació. Es recomana que completeu de la manera més detallada possible el vostre perfil, ja que és la informació que l'empresa veurà de vosaltres. Us podeu moure d'una pantalla a una altra a través de les fletxes que hi ha en la part inferior. En l'última pantalla (Preferències personals) podreu imprimir-ne un resum. 

Quan hàgeu completat el vostre perfil podreu veure les ofertes que té disponibles l'Agència de Col·locació. Com podeu observar en la imatge, es mostrarà un enllaç a la Subscripció a ofertes de treball. Trobareu més informació en el punt Com et pots subscriure a les ofertes de treball? 

Podeu actualitzar el vostre perfil com a candidat o candidata en qualsevol moment accedint al mateix enllaç

Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment. Només cal que entreu en aquest enllaç o a través de l'IGLU (Inserció professional i pràctiques > Agència de col·locació usuaris > Baixa usuaris - Agència col·locació). Simplement indiqueu el motiu de la baixa i polseu Accepte donar-me de baixa.

Recordeu que la inscripció és anual i que, quan estiga a punt de caducar, rebreu un correu electrònic al vostre compte perquè renoveu la subscripció. També ho podeu fer a través d'aquest enllaç

Com us podeu subscriure a les ofertes de treball? 

Perquè us pugueu inscriure a les ofertes de l'Agència de col·locació cal que abans completeu totes les dades requerides de la vostra fitxa de perfil, tal com s'ha explicat en el punt anterior. Podreu accedir a les ofertes a través d'aquest enllaç o des de l'IGLU (Inserció professional i pràctiques > Agència de col·locació usuaris > Subscripció a ofertes de treball). Com podeu observar en la imatge de sota, podeu Filtrar les ofertes per categoria. Fixeu-vos que es mostra el seu estat, la descripció del lloc de treball, la categoria i la data de caducitat. 

Si polseu sobre la icona de la lupa, veureu que en la part de sota de la pantalla, es desplega el detall de l'oferta amb el nom de l'empresa, la localitat, les funcions, la titulació i/o formació requerida, el salari i les condicions i altres observacions. En cada oferta tindreu disponible el botó Subscriure't a aquesta oferta per registrar-vos com a candidats. Tingueu present que no podreu anul·lar ni cancel·lar la subscripció que hàgeu fet a una oferta. 

Una vegada us hàgeu subscrit a una oferta, podreu consultar el seu estat en l'apartat Resum de l'estat de les sol·licituds. Com podeu observar en la imatge de sota, es mostraran les ofertes en què estigueu com a candidats seleccionats (Sol·licitat), en procés de selecció (En procés) o descartats (Rebutjat). Fixeu-vos que consta la data en què us vau inscriure a l'oferta i la data en què es va tancar el procés de presentació d'ofertes (data de caducitat). 

És convenient que periòdicament, cada dos o tres dies, entreu a l'Agència de col·locació perquè vegeu si hi ha noves ofertes. També podeu rebre notificacions a la vostra adreça de correu electrònic, si ho teniu configurat en el subscriptor d'avisos. Ho podeu gestionar a través de l'IGLU > Dades telefòniques de contacte i subscriptor d'avisos. Com podeu veure en la imatge de sota, en l'àrea temàtica Borsa de treball, cal que marqueu la casella Mail i polseu Guardar selecció

Com podeu obtenir el certificat d'inscripció en l'Agència de col·locació?

Podeu sol·licitar el certificat d'inscripció en l'Agència per si el necessiteu com a requisit per a algun tràmit o per a rebre algun tipus de prestació. El podeu demanar a través de l'IGLU (Inserció professional i pràctiques > Agència de col·locació usuaris > Certificat d'inscripció - Agència Col·locació)  o directament des d'aquest enllaç.

Veure que s'obri una pantalla perquè feu la petició polsant el botó Sol·licitar certificat d'inscripció. Podreu descarregar-lo a través del correu electrònic que rebreu al vostre compte o mitjançant el Portafirmes. Podeu obtenir més informació sobre el funcionament d'aquesta eina informàtica en el manual Portafirmes.

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) a través de l'adreça de correu electrònic agenciacolocacion@uji.es o als telèfons 964 387 072/ 074 

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

  • Candidat/a. Persona que s'inscriu en una oferta d'ocupació. 

  • Certificat d'inscripció. Document que acredita que una persona està inscrita en l'Agència de col·locació i, per tant, es troba en cerca activa d'ocupació.  

  • En procés. Estat en què una persona candidata es troba en procés de selecció després d'haver-se subscrit en l'oferta. 

  • Oferta. Proposta d'ocupació que ofereix una empresa a través de l'Agència de col·locació perquè les persones interessades s'inscriguen com a candidats. 

  • Rebutjat. Estat en què una persona candidata ha estat desestimada en una oferta per no ajustar-se al perfil o als requisits. 

  • Seleccionat. Estat en què una persona candidata ha estat seleccionada per a ocupar una oferta laboral. 

  • Subscripció. Acció per la qual una persona candidata es registra en una oferta d'ocupació disponible en l'Agència de col·locació. 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.