Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Les plantilles són el patró d'estil i format per presentar i visualitzar un contingut. N'hi ha de diversos tipus i, segons la plantilla que assigneu a un node, els continguts que tinga es mostraran d'una manera o d'una altra. Per defecte, quan s'afig un node, aquest hereta la plantilla del node pare, és a dir, del nivell immediatament superior al qual esteu treballant. És important que sigueu conscients amb quin tipus de plantilla esteu treballant perquè això condicionarà la presentació dels continguts, ja que cadascuna té unes peculiaritats.

Info

En aquest manual només trobareu informació de les plantilles antigues, tota Tota la informació sobre les característiques i la configuració de les noves plantilles del portal web la podeu consultar en el document Plantilles Portal (UPO).

...

 • Cada node ha de tenir assignada únicament una plantilla. Si l'heu de canviar, primer cal que l'esborreu i, després, n'afegiu una de nova. 

 • Per tal que la referència a un subnode es veja en una pàgina s'ha d'especificar que es mostre com a contingut relacionat. Si no teniu marcada aquesta opció, encara que la plantilla permeta visualitzar diversos nivells, no apareixerà el contingut en la publicació (Configuració node > Publicació > Mostrar com a contingut relacionat). Per a més informació vegeu Gestionar contingut addicional.

...

En Plantilla Base trobareu més informació sobre les característiques i la configuració d'aquesta plantilla.

...

Aquest tipus de plantilla manté el disseny de la Base però mostra els continguts de dos nivells de subnodes. Com succeeix amb la Base, ha de tenir almenys un recurs HTML i pot incloure imatges, documents pdf o vídeos. Aquesta plantilla ja incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. Els usuaris podeu editar el contingut principal i el contingut relacionat, a més de tenir la possibilitat d'afegir un /megabanner/ i un /footer/. Vegeu Plantilla Base per conèixer com personalitzar aquestes parts de la pàgina. La plantilla Base 2 nivells ve definida amb el nivell 2 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes de fins a dos nivells per sota.    

...

 Quan treballeu amb aquest tipus de plantilles heu de tenir presents unes consideracions en el contingut relacionat dels subnodes: 

...

Els subnodes de segon nivell mostren el Títol, el Resum i la imatge que tinga el nom index.jpg (URL). 

...

La plantilla web Informació institucional manté el disseny de la Base però mostra els continguts de dos nivells de subnodes en dos columnes i separats per una franja grisa que incorpora un títol. Com succeeix amb la Base, ha de tenir almenys un recurs HTML i pot incloure imatges, documents pdf o vídeos. Aquesta plantilla ja incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. Els usuaris podeu editar el contingut principal i el contingut relacionat, a més de tenir la possibilitat d'afegir un /megabanner/ i un /footer/. Vegeu Plantilla Base per conèixer com personalitzar aquestes parts de la pàgina. La plantilla Informació institucional ve definida amb el nivell 2 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes de fins a dos nivells per sota.

...

Sota la franja grisa apareixen els continguts dels subnodes (fins a dos nivells) distribuïts en dues columnes i ordenats d'esquerra a dreta. És convenient que treballeu amb un número de subnodes par, perquè si és impar es mostrarà molt espai en blanc. A més, la plantilla presenta unes línies grises més estretes per separar alhora els subnodes del primer nivell dels del segon. 

Com passa amb la plantilla Base 2 nivells hi ha uns condicionants amb els subnodes:  

...

Els subnodes de segon nivell mostren el Títol, el Resum i la imatge que tinga el nom index.jpg (URL).

...

Com passa amb la plantilla Base 2 nivells té un condicionant amb els subnodes:  

 • Els subnodes, tant de primer nivell com de segon, només mostren el Títol de la publicació. No visualitzen ni el Resum ni la imatge index.jpg (URL) encara que en tinguen. Vegeu els Títols de la publicació per tenir més informació.

...

La plantilla web Agenda està pensada per a mostrar la relació d'activitats i esdeveniments que programa l'UJI diàriament. Com en totes les plantilles, incorpora per defecte la capçalera amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. A més, té predefinits el títol i el buscador en la part superior de la pàgina, situats just sota la capçalera. Aquesta plantilla ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. 

 • Títol: la plantilla està dissenyada perquè el títol Agenda encapçale la pàgina. No es pot personalitzar el seu enunciat. 

 • Buscador: està predefinit i permet fer una cerca per text o per un període de dates determinat, únicament, sobre el node /com/agenda/ on hi ha tots els esdeveniments i activitats de la Universitat. 

...

Per defecte, la plantilla pot mostrar fins a 40 continguts, tot i que aquest nombre es pot personalitzar des de la configuració del node. Una línia fina de color gris separa cadascun dels esdeveniments que sempre presenten: 

 • Títol: títol de la publicació que, a més, fa d'enllaç a la informació completa de l'activitat. Per a més detalls consulteu Títols de la publicació en Afegir pàgina HTML.  

 • Data: mostra la data en què l'acte encara és vigent. Així per exemple, si es tracta d'un congrés que dura dues jornades, en la pàgina web, dies abans, es veurà la data del primer dia i, un cop haja passat el primer, canviarà i mostrarà la de l'endemà.   

 • Resum: una breu descripció de l'activitat. 

 • Imatge: heu de tenir present que només la mostrarà quan el recurs n'incorpore una amb el nom index.jpg (URL).  

En l'Agenda de l'UJI aquest apartat està sincronitzat i, per tant, les activitats que es mostren s'actualitzen de forma automàtica. Si no s'aplica una prioritat concreta a una activitat, la sincronització s'aplicarà d'acord a les dates de vigència i, per tant, es presentaran els actes més pròxims a la data actual. Per a més informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Cal remarcar que aquesta plantilla no suporta ni el /megabanner/ i un /footer/.

...

El disseny de la plantilla Notícies  és igual que el de l'Agenda però en lloc de mostrar la relació d'activitats de l'UJI, presenta les informacions institucionals de la Universitat. Així, també preveu, per defecte, la capçalera i el peu de pàgina i incorpora, predefinits, el títol i el buscador en la part superior de la pàgina, sota la capçalera. Com amb la plantilla Agenda, aquesta ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. 

 • Títol: la plantilla està dissenyada perquè el títol Notícies encapçale la pàgina. No es pot personalitzar el seu enunciat. 

 • Buscador: permet fer una cerca per text o per un període de dates determinat, únicament, sobre el node /com/noticies/ on hi ha totes les notícies institucionals de l'UJI.

...

Per defecte, la plantilla pot mostrar fins a 20 continguts, tot i que aquest nombre es pot personalitzar des de la configuració del node. Una línia de color gris separa cadascuna de les notícies que mostren: 

 • Títol: títol de la publicació que, a més, fa d'enllaç a la informació completa de l'activitat. Per a més detalls consulteu Títols de la publicació en Afegir pàgina HTML.  

 • Data: mostra la data en què l'acte encara és vigent. Així per exemple, si es tracta d'un congrés que dura dues jornades, en la pàgina web, dies abans, es veurà la data del primer dia i, un cop haja passat el primer, canviarà i mostrarà la de l'endemà.   

 • Resum: una breu descripció de l'activitat. 

 • Imatge: heu de tenir present que només la mostrarà quan el recurs n'incorpore una amb el nom index.jpg (URL).  

En l'Agenda de l'UJI aquest apartat està sincronitzat i, per tant, les activitats que es mostren s'actualitzen de forma automàtica. Si no s'aplica una prioritat concreta a una activitat, la sincronització s'aplicarà d'acord a les dates de vigència i, per tant, es presentaran els actes més pròxims a la data actual. Per a més informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Cal remarcar que aquesta plantilla no suporta ni el /megabanner/ i un /footer/.

...

La plantilla Ciència també incorpora per defecte la capçalera amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. A més, presenta dues parts diferenciades, separades per una barra de color gris: una superior que manté l'estructura i característiques de la plantilla Base i una inferior que mostra, amb unes peculiaritats concretes, els continguts relacionats dels subnodes. La plantilla Ciència ve definida amb el nivell 2 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes de fins a dos nivells per sota.  

...

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs HTML amb un Títol llarg. També pot incorporar un vídeo o una imatge i suporta un /megabanner/ i un /footer/. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base. Si no afegiu ni un recurs HTML ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. 

Com s'ha mencionat, la part superior està separada de la inferior a través d'una franja de color gris que incorpora un títol. Inicialment, utilitza el Títol llarg de la pàgina HTML (per a més detalls consulteu Títols de la publicació en Afegir pàgina HTML), però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol anglès en la configuració de la Publicació del node. 

Sota la franja grisa apareixen els continguts de dos subnodes distribuïts en dues columnes: 

 • Esquerra: el primer subnode que creeu es mostrarà en la columna esquerra i ha de tenir, almenys, una pàgina HTML amb el títol Ciència UJI TV (el podeu personalitzar i posar l'enunciat que desitgeu). Aquest apartat està pensat per a mostrar el contingut d'un subnode amb un vídeo. Per tant, ha de contenir, almenys, un recurs HTML amb un Títol que faça d'enllaç a l'ampliació de la informació i un Resum i un vídeo. En cas que no tinga vídeo també pot mostrar una imatge, sempre que el nom siga index.jpg (URL). Heu de tenir present que encara que hi haja més continguts, en la pàgina web únicament es mostrarà un, seguint el disseny de la plantilla.     

 • Dreta: heu de crear un segon subnode amb el títol Notícies científiques (també el podeu personalitzar). Aquesta secció està dissenyada per a mostrar el contingut de dos subnodes. La plantilla permet incloure'n més però heu de tenir en compte que estèticament no quedarà bé perquè deixarà molt d'espai en blanc, sota la columna esquerra. Per tant, com a mínim, aquests subnodes han de tenir un recurs HTML (amb un Títol que faça d'enllaç a l'ampliació de la informació i un Resum) i una imatge amb el nom index.jpg (URL). En aquest cas, encara que incloga un vídeo, la plantilla no el visualitzarà. En aquest punt és important subratllar que l'aplicació, automàticament, comprova que les informacions que van en aquesta columna no estiguen en la columna esquerra per evitar duplicitats en una mateixa pàgina. Si detecta que la mateixa informació ja està a la columna esquerra, no el mostra i presenta el contingut d'un altre subnode.

...

Com la majoria de plantilles, aquesta també té predefinida la capçalera, amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior, i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. Aquesta plantilla té l'estructura de blog, de manera que les informacions o continguts s'ordenen, en principi, de forma cronològica. La plantilla Ciència TV ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. 

...

Aquesta plantilla incorpora, per defecte, el títol que encapçala la pàgina Ciència TV i no es pot personalitzar. A més, està pensada per presentar el contingut de subnodes, un darrere de l'altre i ocupant tota l'amplada de la pàgina. Per tant, aquests subnodes han de tenir almenys:

Cadascun dels continguts dels subnodes inclouen predefinit l'enllaç Llegir-ne més que connecta també amb la informació completa, igual que fa el Títol. A més, aquesta plantilla preveu el paginat de manera que distribueix fins a 10 continguts per pàgina.

El sistema ordena els continguts automàticament a partir de la data de creació que s'ha fixat en la pestanya Continguts del recurs. Recordeu que la podeu modificar quan vulgueu. Convé subratllar, a més, que aquesta data, en cap cas, anul·la la resta de criteris de sincronització si els definiu. Per tant, si prèviament fixeu una prioritat, els continguts s'ordenaran tenint-ho en compte. Per a més informació vegeu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

A més cal que tingueu present que aquesta plantilla no suporta ni el /megabanner/ i un /footer/.

...

Aquesta plantilla és molt similar a la de Ciència TV. També té l'estructura de blog, tot i que a diferència de la plantilla Ciència TV permet mostrar contingut propi al començament de la pàgina. També té predefinida la capçalera, amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior, i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. La plantilla Videoblog ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. 

...

Aquesta plantilla està pensada per presentar el contingut dels subnodes, un darrere de l'altre i ocupant tota l'amplada de la pàgina. Per tant, aquests subnodes han de tenir almenys:

Cadascun dels continguts dels subnodes inclouen predefinit l'enllaç Llegir-ne més que connecta també amb la informació completa, igual que fa el Títol. A més, aquesta plantilla preveu el paginat de manera que distribueix fins a 10 continguts per pàgina.

...

Plantilla VoxUJI: Detall fotonotícia

Aquesta plantilla està pensada per a publicar una galeria d'imatges. Permet mostrar contingut únicament textual en la part superior de la pàgina, com la plantilla Base però sense que aparega cap imatge en el marge dret. Les imatges, en forma de miniatura, apareixen en la part inferior de la pantalla. La plantilla VoxUJI: Detall fotonotícia ve definida amb el nivell 2 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes fins a dos nivells inferiors. 

...

En aquesta plantilla heu de tenir en compte els següents condicionants: 

 • Ha de tenir almenys un subnode amb el nom /fotos/ perquè puga mostrar les imatges en miniatura (600x400) i dins d'ell, alhora, ha de tenir un subnode amb el nom /grans/ on heu de posar les mateixes imatges en un tamany superior (lliure). Per tal que el sistema faça la correspondència i les imatges en miniatura estiguen enllaçades amb les grans, és imprescindible que tinguen el mateix nom, és a dir, el mateix camp URL tant en el node /fotos/ com en el subnode /grans/. D'aquesta manera, en el portal web, quan l'usuari fa clic sobre una de les imatges en miniatura s'obri en una altra finestra la seua imatge corresponent en una mida més gran. Les imatges en miniatura apareixen publicades en l'ordre que tenen dins del node /fotos/.

 • Es recomana que utilitzeu imatges horitzontals, però en cas que hàgeu de posar una imatge en vertical haureu de reomplir la miniatura amb un fons blanc quedant com a dues franges blanques als costats (amb un programa d'edició de fotografia) fins a ajustar-la a la proporció adequada (600x400). Podeu fixar-vos en l'exemple de dalt on apareixen dues imatges en vertical. Les fotos grans corresponents a les miniatures d'imatges verticals no cal que les modifiqueu. 

 • Si voleu signar l'autoria de les fotos, podeu utilitzar el camp Altres autors dins de l'apartat Persones del Contingut HTML del node principal. Ho podeu especificar seguint l'exemple: FOTOS: DAMIÁN LLORENS Apareixerà al costat de la data, en la part superior de la pantalla, just sota el Títol

 • També podeu posar un text com a peu de foto en les miniatures, emplenant el Resum de cadascuna de les imatges en el node /fotos/

 • Aquest tipus de plantilla pot incloure un /megabanner/.

...

En Plantilla Índex 2 nivells teniu més informació sobre les característiques i la configuració d'aquest tipus de plantilla web. 

...

 • .

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb David González de la Unitat de Tecnologia de la Informació i la Comunicació del Servei de Comunicacions i Publicacions de l'UJI. Podeu telefonar al 964 72 88 29 o enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica sic@uji.es.

...